19. oktober 2021
Vær med i debatten i

 
 

Læserbreve: Max. 1.200 enheder inkl. mellemrum
Længere indlæg/kommentarer: Max. 2500 enheder inkl. mellemrum.
Kronikker: Max. 5.000 enheder inkl. mellemrum.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i indlæggene.
Husk venligst navn, adresse og by.

Indlæg mailes til debat@sn.dk