25. august 2019
1. august trådte loven i kraft, der giver mulighed for bortfald af børne- og ungechecken for de elever, der har et for højt ulovligt fravær fra undervisningen i folkeskolen. Er det en god idé?