17. maj 2021
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Badevandskvalitet, natur og drikkevand skal sikres bedre

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Badevandskvalitet, natur og drikkevand skal sikres bedre
Stevns - 26. marts 2021 kl. 12:02
Af Erik Nielsen

Stevns kommunes plan for de kommende ni års håndtering af spildevand er nu lagt frem. Det er en plan for tiltag og initiativer på kloakområdet, hvor konkrete områder i Strøby Egede og Store Heddinge står for tur.

arrow Læs også: Uændrede takster for spildevand

Torsdag aften godkendte kommunalbestyrelsen en ny spildevandsplan og den tilhørende miljøvurdering, som nu er sendt de i høring de næste otte uger.

På side 154-156 i den 406 sider lange plan for spildevandet står målsætningerne med planen beskrevet. Kommunen ønsker således at sikre og forbedre forsyningssikkerheden samt ikke mindst at sikre og forbedre natur og miljø i Stevns Kommune.

Fokus på badevand

Blandet andet er attraktive strande og rent badevand et aktiv for en kystkommune, og en af målsætningerne er at forbedre badevandskvaliteten ved strandene.

Stevns Kommune har ni badevandsstationer, hvor badevandskvaliteten løbende bliver kontrolleret i badesæsonen fra 1. juni til 31. august. Ved de udpegede badevandsstationer lever kommunen i dag op til kriterierne for tilfredsstillende badevandskvalitet, dog kan der i enkelte tilfælde forekomme overskridelser af de fastsatte niveauer for bakterier i vandet.

Det vurderes at spildevandsudledning er en del af årsagen hertil, og det er derfor målet at reducere tilledningen af spildevand til badevandet på kommunens strande. I kommunens spildevandsplan tilstræbes det at mindske og forebygge udløbsrelaterede problemer med badevandskvaliteten ved kommunens badestrande. Nedbringelsen af overløb fra større sammenhængende fælleskloakerede oplande kræver langsigtede løsninger og store anlægsinvesteringer. Nogle indsatser er således langsigtede, mens andre kan iværksættes indenfor en kortere tidshorisont Ved tre af strandene er opsat et varslings- og overvågningssystem for udledning af spildevand, som advarer badegæster i tilfælde af forringet badevandskvalitet. På de resterende badevandsstationer opsættes advarselsskilte ved overskridelse af kravene til badevandskvaliteten.

»Det er Stevns Kommunes målsætning, at alle vores badestrande skal leve op til de fastsatte krav om at have udmærket badevandskvalitet, hvilket er den bedst mulige klassificering.«, konkluderer den nye spildevandsplan.

Fokus på grundvand

Der er fokus på at undgå nedsivning af særligt forurenet spildevand i områder, som er klassificeret til indvinding af drikkevand. Det vil sige husspildevand, overfladevand fra parkeringspladser, industri-/erhvervsarealer eller vejvand.

Store områder i Stevns Kommune er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Tykkelsen af det beskyttende lerdæklag over disse grundvandsinteresser er generelt relativt lille i størstedelen af kommunen.

»Vi skal især beskytte grundvandet i de områder inden for OSD, hvor der også er indvindingsopland eller grundvandsdannende oplande til almene vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder samt boringsnære beskyttelsesområder«, konkluderer spildevandsplanen.

Fokus på kystopland

Stevns Kommune består af to hovedvandoplande, henholdsvis Køge Bugt og Østersøen. Disse oplande tilføres spildevand enten direkte eller via et antal mindre vandområder i form af vandløb og søer. Det er især disse vandløb samt søer i kommunen der på nuværende tidspunkt er udpeget som vandområder med indsatsbehov.

»Det er derfor overfor disse vandområder, at kommunen er forpligtet til at gennemføre en indsats for at sikre en væsentligt reduceret tilførsel af forurening fra spildevandet. Det skal også sikres, at spildevandsprojekter, placering af spildevandstekniske anlæg og tiltag i medfør af spildevandsplanen, tager højde for de beskyttede naturområder. Det er både med hensyn til områdets naturtype med flora og fauna men også i forhold til landskabets karakteristika.« konkluderer den fremlagte spildevandsplan.

Konkrete tiltag

Spildevandsplanen er en revision af den nuværende spildevandsplan, og den fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand over de næste ni år.

- I den nuværende plan har vi haft meget fokus på indsatsen i det åbne land. Her er vi godt med ud fra de krav Miljøstyrelsen har sat, og fokus i den nye spildevandsplan er især på de regnvandsmæssige problemstillinger, herunder klimatilpasning, og at vi får fjernet regnvand fra renseanlæggene, forklarer borgmester Anette Mortensen (V).

Flemming Petersen (V) er formand i Plan, Miljø og Teknik, som er det fagudvalg, der sidder med området for spildevand. Han peger på, et par af de mere konkrete projekter, som spildevandsplanen skitserer.

- Separering af regn- og spildevand i Store Heddinge og Strøby Egede er også en del af den nye spildevandsplan. Vi har fået adskilt regn- og spildevand i vejarealerne i dele af Store Heddinge, og i den næste periode vil de berørte borgere, virksomheder og kommunen skulle adskille det på egne grunde. Der er en revideret tidsplan for separeringen i den del af Strøby Egede, som mangler. Det skal sikre, at regnvand ikke længere skal gennem renseanlæggene, og at risikoen for oversvømmelser mindskes, da vi får reduceret overløb i de fællesledninger, som vi bruger i dag, siger Flemming Petersen.

Borgermøde på vej

Forslaget til spildevandsplan 2021-2030 er udarbejdet som en digital plan, som det er muligt at finde på kommunes planportal.

Fra på mandag den 29. marts har alle mulighed for at komme med bemærkninger til planen i høringsperioden, som løber de næste otte uger.

Onsdag 5. maj holder Stevns Kommune et digitalt borgermøde, hvor planens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst, og der er mulighed for at stille spørgsmål.

Efter høringsfasen bliver bemærkningerne gennemgået og indarbejdet i en såkaldt Hvidbog, som vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Spildevandsplanen.

arrow Ny plan for separat-kloakering i Strøby Egede efter lang pause
26. august 2020 kl. 12:01 Opdateret: kl. 12:02
arrow Badevandet holder kvaliteten - én strand går dog lidt tilbage
18. maj 2020 kl. 14:30 Opdateret: kl. 13:56
Siden oktober sidste år har det været obligatorisk at bruge mundbind i blandt andet det offentlige rum og detailhandlen. Ønsker du, at mundbindet droppes hurtigst muligt?
 

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk