29. maj 2020
Konservative, Dansk Folkepart, Venstre og Radikale Venstre har indgået et budgetforlig. Fra venstre er det borgmester Gert Jørgensen (C), samt gruppeformændene m/k Bo Christensen (C), Pia Hvid (B), Lars Schmidt (DF) og Rolf Clausen (V). Foto: Bjarne Stenbæk
Konservative, Dansk Folkepart, Venstre og Radikale Venstre har indgået et budgetforlig. Fra venstre er det borgmester Gert Jørgensen (C), samt gruppeformændene m/k Bo Christensen (C), Pia Hvid (B), Lars Schmidt (DF) og Rolf Clausen (V). Foto: Bjarne Stenbæk
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Sådan vil blå blok bruge pengene

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sådan vil blå blok bruge pengene
Sorø - 21. oktober 2019 kl. 19:06
Af Bjarne Stenbæk
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Troldehaven flyttes til Holbergskolen, der til gengæld renoveres og så lukkes Holbergsvej på en strækning. Også Pedersborg Hallen renoveres. Sorø Kommune tilslutter sig regeringens klimamålsætning om en 70 pct.s CO2-reduktion inden 2030.

Med tekniske ændringer fra 2019 til 2020, der tilfører 29 mio. kr. til velfærden - bl.a. 6,6 mio. kr. til børne- og ungeområdet og 6,9 mio. kr. til ældreområdet -var der stor tilfredshed i de enkelte partier, da Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre mandag fremlagde et budgetforslag, der har 15 af byrådets 25 mandater bag sig.

I sportssproget ville man nok betegne budgettet som en »kontrolleret offensiv«, og lad det være slået fast med det samme. Omfartsvejen i Tersløse følger den plan, der allerede er politisk vedtaget, og det er ikke blevet aktuelt at benytte nogen af de spareforslag, der er blevet lagt frem af forvaltningerne som muligheder.

Det kan dog endnu ikke afvises helt, at der bliver behov for at kigge på kataloget, for endnu kender lokalpolitikerne ikke den endelige finanslov.

Nyt areal i Dianalund

Et af de væsentligste punkter er, at daginstitutionen Troldehaven i Dianalund flytter ind på Holbergskolen. Der er afsat 7,5 mio. kr. i budgettet, hvor der i forvejen stod 4,25 mio. kr. Ombygningen bliver fleksibel, så den på et tidspunkt kan omdannes til klasselokaler, hvis der bliver behov for det. Det er samtidig startskuddet til en renovering af skolen. 350.000 kr. bruges til at udarbejde en masterplan, og så er der i de følgende tre år hvert år afsat 2 mio. kr. til renovering.

Omfartsvejen gennemføres som nævnt, og det skaber grobund for, at Holbergsvej lukkes for biltrafik omkring skolen. Måske bliver der en afsætningsplads, men det er tanken, at strækningen fra Per Degns Vej til den kommende omfartsvejs udmunding lukkes. Også den tidligere Troldehaves grønne areal inddrages, så der bliver et areal til et idræts- og sundhedsmiljø og en handicapvenlig legeplads. Udstykningen af Pilegårdstrekanten påbegyndes i 2021.

Også i Ruds Vedby undersøges det, om Regnbuen kan rykke ind på skolen. Tanken er, at det skal give en bedre integration af børnehavebørnene i skolemiljøet og dermed sikre, at børnene også benytter skoledistriktets folkeskole. I første omgang anvendes der dog 200.000 kr. til renovering af garderober og gangarealer i Regnbuen.

Specialområde styrkes

På børne- og undervisningsområdet tilføres der 5 mio. kr. til specialområdet samt 1 mio. kr. som etableringsudgifter i forbindelse med tidlig overgang fra børnehave til SFO.

På sundhedsområdet afsættes der 300.000 kr. til at undersøge mulighederne for at etablere en filial af sundhedscentret i Dianalund - eller i hvert fald i den nordloge del af kommunen. Budgetforslaget indeholder de tidligere finanslovspuljer - det er 5,8 mi0. kr. fra »velfærdsmilliarden«, 500.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre og 4 mio. kr. til det specialiserede voksenområde, deraf 1 mio. kr. til overgang fra barn til voksen.

Dyrere mad

Hos de ældre indføres tilbud om »skærmbesøg«, så de ældre via en pc, en iPad eller en mobiltelefon kan tale med hjemmepleje, sygepleje eller sundhedscentret. Det bliver dog frivilligt, om den ordning vil benyttes.

Frivilligt bliver det også, om de ældre vil acceptere, at en robotstøvsuger står for støvsugningen - men begge de to nævnte tiltag har man haft succes med i andre kommuner..

Taksten for madservice på plejecentre stiger med 141 kr. om måneden pr. borger. Taksten er ikke ændret, siden ordningen trådte i kraft, og der er udelukkende tale om omkostningsdækning.

For den yngre målgruppe af borgere omlægges midlertidige botilbud til afklarings- og botræningstilbud. Det forventes at give en besparelse, men den er der ikke sat tal på.

El i udbud

På arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet afsættes der 600.000 kr. til at fortsætte bosætningsindsatsen - ikke mindst med øje på Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby og Alsted-Fjenneslev. Derudover søger man at ændre fordelingen af ansatte i offentlige løntilskud med en højere andel i den private fremfor den offentlige sektor.

Under teknik- og miljøudvalgets område hører klimamålsætningen at reducere den kommunale CO2-udlednbing med 70 pct. i 2030. Der arbejdes målrettet med energieffektivisering, der laves en indeklimapolitik, og kommunens indkøb af el udbydes med henblik på mere »grøn el«.

P-pladser til ældre

Flere arealer bliver »Vild med vilje«-arealer med fokus på »bi-venlig« beplantning. 500.000 kr. afsættes til renovering af fortove, For 300.000 kr. kan der etableres 12 nye P-pladser ved Kaarsbergcentret, mens der skal opstribes veje for 100.000 kr. Driften af »På banen« i Dianalund sættes der 130.000 kr. af til, mens 50.000 kr. anvendes til affaldssortering i byrummet.

På forvaltningen indkøbes der et opgavestyringssystem, som alle fremadrettede driftsopgaver håndteres i, og så genovervejes det, om der skal etableres en omfartsvej, der kan knytte Parnasvej og dermed Frederiksberg til motorvejen via Haverupvej og Katrineslystvej.

BMX-tilskud

På kultur- og fritidsområdet står der 3 mio. kr. til renovering af taget på Pedersborg Hallen. BMX-klubben tilgodeses med 450.000 kr. til etablering af ko

loakforhold i forbindelse med flytning af klubhus og parkering. Biblioteket skal have nye låneautomater - det står i 200.000 kr. - og så er der henholdsvis 170.000 kr. til at fortsætte samarbejdet om »Kulturbussen« og 150.000 kr. til en en sauna ved Sorø Sø.

1 mio. kr. afsættes til at arbejde med verdensmålene og Vision 2022, til folkemøder i Sorø og på Bornholm og. lignende.

Endelig skal det nævnes, at der afsættes 390.000 kr. tilrealisering af en helhedsplan for Alsted-Fjenneslev - ud over de 260.000 kr., der allerede er afsat til bygningsfornyelse. Dermed er projektet også i stand til at udnytte den statslige ramme på 1,48 mio. kr. - heraf skal de 510.000 kr. bruges på bygningsforbedringer.

Bymidte forskønnes

Og så skal Storgade og Torvet i Sorø have flere bænke og bedre belysning, ligesom beplantningen skal evalueres. F.eks. kan der opsættes plantekasser på Torvet om sommeren, og træerne i Storgade kan udskiftes. Det er også tanken at flytte et par P-pladser fra Storgade til arealet bag Holberg Arkaden, så der bliver mindre trafik i Storgade. Byprojektet er der afsat 500.000 kr. til i 2021 og 600.000 i 2022.

I årene 2021-23 reduceres administrationen med 2,6 mio. kr. bl.a. ved ikke at besætte vakante stillinger i Jobcentret og ved en omprioritering på tværs af kommunens it-systemer. I aftalen ligger det også, at flertalsgruppen har valgt at benytte sig af statslige lånemuligheder i form af 5 mio. kr. til borgernære anlæg og 5 mio. kr. til styrkelse af likviditeten.

Alt i alt giver det en uændret skatteprocent på 26,4 en grundskyldspromille på 25,74, ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme og en kirkeskat på 0.95 pct.

Alle personer over 18 år har nu muligheden for at bestille en test for coronavirus, selv om de ikke har symptomer. Er det noget du vil benytte dig af?
 

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk