9. maj 2021
I midten ses det område, der efter planerne skal blive til "Ellys Have".
gallery icon

Se billedserie

I midten ses det område, der efter planerne skal blive til "Ellys Have".
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Stort nyt boligområde syd for Slagelse: »Ellys Have« rykker tættere på

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Stort nyt boligområde syd for Slagelse: »Ellys Have« rykker tættere på
Slagelse - 22. november 2020 kl. 17:00
Af Kim Brandt

Et næsten 8000 kvadratmeter stort område i hjertet af Sørbymagle, som i dag består af en gammel gård og en vild bevoksning, kan i løbet af få år omdannes til 16 nye boliger - både rækkehuse og parcelhuse.

På det kommende byrådsmøde mandag skal politikerne tage stilling til, om forarbejdet skal fortsætte. Det handler om Lokalplan 1233, som går under navnet »Boligområdet Ellys Have«.

Projektet tog sin begyndelse den 2. september sidste år, hvor miljø-, plan- og landdistriktsudvalget besluttede at igangsætte lokalplanen.

Lokalplanforslaget inddeler området i to delområder. I delområde et kan der opføres enten rækkehuse og parcelhuse, og i delområde to kan der opføres rækkehuse. I delområde to skal der etableres friareal for delområdets boligbebyggelse, og der skal anlægges legeplads samt et regnvandsbassin til håndtering af regnvand. Der skal i delområde to også anlægges gæsteparkering. Lokalplanen fastlægger derudover bestemmelser for placering af boligveje, stier og byggefelter. Endelig fastsættes det med lokalplanen, at det ældre, store bøgetræ, som står ud til Søgårdsvej, skal bevares. Planen er, at opføre op til 16 boliger i halvanden etage. Søgårdsvej, syd for lokalplanområdet, vil fungere som den adgangsgivende vej til lokalplanområdet.

Inden for delområde to findes i dag et ældre gårdanlæg med længer i bindingsværk og en enkelt facade i kampesten. Bygningerne er ikke vurderet bevaringsværdige. Nedrivningen af bebyggelsen er forudsætningen for, at de fælles friarealer kan etableres, og at en åbenhed og forskønnelse af lokalplanens friarealer kan sikres.

I forbindelse med at administrationen har foretaget en miljøvurderingsscreening af planen, er det blevet vurderet, at det eksisterende gårdanlæg kan huse flagermus. Lokalplanen fastsætter derfor, at den eksisterende bebyggelse, i forbindelse med nedrivning, efter vejledning fra en vildtkonsulent, skal efterses for tilstedeværelse af flagermus, og at eventuelle flagermus håndteres efter vildtkonsulentens retningslinjer. I forlængelse heraf vurderer administrationen, at nedrivningen af bebyggelsen ikke vil forringe den økologiske funktionalitet i området, da der er lignende landbrugsbygninger i området. Det vurderes derfor samlet set, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig.

Det ventes, at forslaget vedtages på byrådsmødet efter anbefaling fra administrationen:

»Dette gøres med henvisning til, at Sørbymagle er en attraktiv bosætningsby, da den fungerer som oplandsby til Slagelse og grundet sin placering i forhold til vejnettet er attraktiv for pendlere til købstæderne og andre større byer. Lokalplanområdets centrale beliggenhed midt i Sørbymagle betyder også, at en planlægning af området vil være en naturlig, fortsat udvikling af byen, da udviklingen af området vil være en fortætning af den eksisterende by«, hedder det i anbefalingen.

»Det er desuden administrationens vurdering, at en kombination af rækkehuse, dobbelthuse og evt. parcelhuse vil passe godt ind i forhold til den øvrige bebyggelse mod Toftevænget og Egebjergvej, der udgøres af mindre tæt-lave bebyggelser i halvanden etage«, hedder det videre.

Såfremt planerne godkendes, bliver der efter alt at dømme en offentlig høring på otte uger, ligesom der er et forslag om at afholde et digitalt borgermøde om projektet - enten den 9. eller 16. december mellem klokken 18.30 og 20.00.

Planlægger du at holde den kommende sommerferie uden for Danmarks grænser?
 

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk