26. oktober 2021
Court Møller (R)
Court Møller (R)
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Udvalgsformand: Grundig undersøgelse bag valg af løsning

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Udvalgsformand: Grundig undersøgelse bag valg af løsning

Court Møller (R), formanden for Miljø- og Teknikudvalget, kommenterer på Holte Grundejerforenings ønsker og krav til kommunens kloakplaner.

Rudersdal - 14. maj 2021 kl. 11:53

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal har læst artiklen med Holte Grundejerforening og har blandt andet sendt følgende kommentarer:

arrow Læs også: Grundejere kræver uvildig undersøgelse af dyr kloakløsning

"Jeg er glad for, at der er enighed om, at vi skal have standset overløbene med spildevand til kommunens søer. Spildevand fra toiletter, opvaskemaskiner mv. hører ikke til i søerne, og det må vi have standset! I Rudersdal er det en politisk målsætning, som alle partier i kommunalbestyrelsen står bag.

For området Holte, Dronninggård og Øverød har vi valgt en strategi med separatkloakering, idet en grundig undersøgelse har vist dette som den bedste løsning. Udgiften til håndtering af spildevand betales af borgerne over taksterne. Den samlede udgift til separering i de tre områder er cirka 1,5 milliarder kroner I det samlede overslag indgår også grundejernes udgifter til separering på egen grund. Vi begynder i Holte, Dronninggård og Øverød, fordi kloakkerne er i dårligst stand her og belaster vandmiljøet i søerne mest.

En analyse har vist, at separatkloakering ikke er dyrere end en model med delvis separering. Og ved delvis separering, vil vi stadig have overløb, når der kommer så store mængder regn, at opsamlingsbassiner bliver fyldt og billedlig talt løber over. Ved delvis separering skal cirka 70 procent af regnvandet i området fjernes fra spildevandet ved, at minimum 50 procent af grundejerne frivilligt separerer regnvandet eller nedsiver det. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner vil det ikke være realistisk, at dette kommer til at ske. Den frivillige tilslutning, som for eksempel har været en strategi i Hellerup, viser en meget lav tilslutningsprocent. Dertil kommer, at der vil være rigtig mange grundejere, der ikke vil kunne nedsive på deres ejendom på grund af stigende grundvandsstand og jordbundsforhold, der er uegnede til nedsivning. Det er således vurderingen, at delvis separering ikke er en realistisk strategi, hvis vi skal undgå overløb i fremtiden.

Dernæst vil der skulle etableres store opsamlingsbassiner til regnvand og spildevand, hvor vandet vil stå med risiko for lugtgener og med genepåvirkning af naboer. I et tæt bebygget område vil sådanne overløbsbassiner med en blanding af kloakvand og regnvand være til stor gene. I Holteområdet er de ikke mange arealer til rådighed, som ikke er naturområder med søer og beskyttet natur. Det er helt urealistisk, at vi vil kunne finde plads til sådanne store bassiner i vores grønne områder, som omkranser Holte, Dronninggård og Øverød.

For at forbedre miljøtilstanden i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen er tilførsel af vand en vigtig faktor. Det er nødvendigt dels at nedbringe den tilførsel af næringsstoffer der kommer fra overløbsvandet og dels at øge vandgennemstrømning i søerne for at udvaske tidligere tiders synder. Ved at gennemføre fuld separatkloakering vil vandmiljøet i søerne hurtigere blive bedre end ved andre løsninger.

Derudover skal der ved delvis separering etableres en ny rørforbindelse gennem Geel Skov til Mølleåværket, idet den nuværende er underdimensioneret til også at håndtere regnvandet. Udgiften hertil er ikke indregnet i den sammenlignelige udgift. Derudover er kapaciteten på Mølleåværket ikke stor nok til at håndtere de øgede regnmængder der vil komme fra afløbssystemet i Holte, Dronninggård og Øverød.

Endelig er det for rensningsanlæggene at foretrække, at der ikke tilføres regnvand til spildevandsrensningen. Rensningsanlæggene er simpelthen mere driftseffektive, når de ikke i perioder får tilført regnvand til deres spildevandsbehandling. Desuden er det energikrævende at skulle både pumpe regnvand til renseanlæg og herefter også rense det. Derfor er separatkloakering også en strategi, som er valgt og tillige gennemført i hovedparten af de danske kommuner.

Det er en vigtig politisk sag for mig og kommunalbestyrelsen, at vi får standset overløb af spildevand til kommunens søer og åer. Det er dyrt og omkostningskrævende - også for grundejerne der skal afholde udgiften på egen grund - men det er simpelthen en langsigtet investering og en nødvendighed, hvis vores børn og børnebørn skal opleve rene søer i kommunen, hvor fisk og dyreliv trives i vandet."

Synes du, der skal lægges klima-afgifter på flyrejser?