25. september 2021
Handelsbetingelser - Læserarrangementer

Indhold

• Generelle oplysninger
• Betaling
• Levering
• Fortrydelsesret
• Bekræftelse
• Refundering
• Aflysning
• Reklamation
• Klageadgang
• Forholdet mellem køberen (kunden) og Sjællandske Medier A/S
• Behandling af personoplysninger

1. Generelle oplysninger

Sjællandske Medier A/S CVR 68435617 Søgade 4-12 4100 Ringsted E-mail: service@sn.dk

2. Betaling

Sjællandske Medier modtager betaling via følgende dansk udstedte betalings- og kreditkort: (Kortgebyrer gældende marts 2015 er angivet i parentes)
• Dankort – (1,39 DKK pr. transaktion)
• VISA/Dankort – (1,39 DKK pr. transaktion)
• VISA/Visa Electron – (1,50 % af transaktionsbeløbet, dog minimum 0,70 kr. per transaktion)
• Eurocard/Mastercard – (1,50 % af transaktionsbeløbet, dog minimum 0,70 kr. per transaktion)
Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

3. Levering
Din bekræftelse leveres på e-mail.

4. Fortrydelsesret

Du har ingen fortrydelsesret når du handler hos Sjællandske Medier, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

5. Bekræftelse
Bekræftelsen er dit adgangsbevis til et arrangement.

6. Refundering
I tilfælde af aflysning refunderes prisen. Der refunderes IKKE gebyrer.

7. Aflysning

Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres.
Ændringer i program, dato eller delvis gennemførelse m.v. er ikke en aflysning, og indbetalingen til arrangementet refunderes normalt ikke. Læs evt. information om arrangementet.

8. Reklamation
Enhver reklamation, der vedrører selve arrangementet rettes til service@sn.dk. Reklamationer i forbindelse med købet bedes rettet til service@sn.dk.

9. Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til service@sn.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Forholdet mellem køberen (kunden) og Sjællandske Medier

• Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende, når købet er godkendt og betaling har fundet sted.
• Du har ingen fortrydelsesret når du handler hos Sjællandske Medier, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12.

11. Behandling af personoplysninger
For at du kan indgå aftale med os på Sjællandske Medier A/S, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Sjællandske Medier og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Medarbejdere hos Sjællandske Medier har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Du kan i forbindelse med brug af vore tjenester angive, om du ønsker at modtage nyhedsinformationer eller tilbud. Såfremt du har tilmeldt dig, kan du altid afmelde fremtidige henvendelser ved kontakt til arrangøren og ved at sende en e-mail herom til service@sn.dk

Sjællandske Medier tager forbehold for pris-, tastefejl m.v.