30. oktober 2020
Kirsten Jensen har svært ved at forudsige, hvordan kommunens økonomi ser ud senere på året. Blandt andet på grund af udligningsreformen og corona-krisen. Foto: Allan Nørregaard
Kirsten Jensen har svært ved at forudsige, hvordan kommunens økonomi ser ud senere på året. Blandt andet på grund af udligningsreformen og corona-krisen. Foto: Allan Nørregaard
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Borgmesteren inden budgetforhandlinger: - Vi kommer til at bruge en hel del af spareforslagene

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Borgmesteren inden budgetforhandlinger: - Vi kommer til at bruge en hel del af spareforslagene

Der er endnu stor usikkerhed om, hvordan kommunens økonomi ser ud de næste år, men politikerne undgår ikke at skulle svinge sparekniven til efterårets budgetforhandlinger, mener borgmesteren

Hillerød Posten - 22. juli 2020 kl. 10:00
Af Mette Dolmer Thygesen

Der er stadig stor usikkerhed om, hvordan Hillerød Kommunes økonomi ser ud de næste år - men pilen peger i retning af, at politikerne igen skal finde sparekniven frem, når de mødes til budgetforhandlingerne til efteråret.

"Der er så mange ting i spil lige nu, ikke mindst med udligningsreformen, at det er svært at komme med en fast forudsigelse af, hvordan økonomien ser ud, før vi er inde i august," siger borgmester Kirsten Jensen (S) til Hillerød Posten.

Udover udligningsreformen, hvor Hillerød Kommune står til at miste 24 millioner kroner i forhold til tidligere, spiller blandt andet coronakrisen også en stor rolle i forhold til budgetlægningen for de kommende år.

Få et overblik over spareforslagene og budgetønskerne nederst i artiklen...

"Selv om Hillerød Kommune generelt er en kommune, der har det godt økonomisk, så er der også nogle af vores borgere, som er blevet ledige på grund af Covid19. Så der kan være nogle bevægelser og usikkerheder i forhold til vores skattegrundlag," siger hun.

arrow Læs også: Skimmelramt skole trækker mindst 50 millioner kroner ud af budgettet
Spareforslag i spil

Kommunen har hvert år de seneste cirka 15 år udarbejdet et katalog med mulige spareforslag, som kan komme i spil til forhandlingerne.

I år er ingen undtagelse, og et sparekatalog på omkring to procent af kommunens budget er lige nu i høring.

"Det klassiske spørgsmål er jo, om vi får brug for sparekataloget, sådan som vi har i de foregående år. Vi har altid sagt, at det er godt at have kataloget, selvom det ikke er sikkert, vi får brug for det hele, og vi skal have noget at forhandle om politisk. I år må forudsigelsen være, at vi kommer til at bruge en hel del af spareforslagene," siger Kirsten Jensen.

Skal have god tid

Om det så er en halv, en hel eller halvanden procent, der skal spares i sidste ende, er endnu uvist, men borgmesteren mener stadig, det er en god idé at få udarbejdet kataloget med mulige besparelser:

"Det er et katalog, som viser, hvad virkningen er af de enkelte spareforslag, og det skal vi have god tid til at undersøge. Det er noget, vi helst ikke vil have kastet på bordet efter sommerferien, for vi vil have god tid til at tænke det igennem," siger borgmesteren og peger på, at der nu også er tid til at få input fra borgerne til forslagene:

"Hvis vi bare trak nogle forslag op af hatten efter sommerferien, så var der ikke tid til at høre alle dem, der arbejder med sagerne. Det er en del af den involverende tankegang, at man nu har mulighed for at komme med svar på forslagene. Og hvis der skulle komme nogle nye, gode forslag og ideer i høringsfasen til, hvordan vi kan opretholde den kvalitet, vi ønsker, så er de også meget velkomne," siger hun.

Gør ondt

Blandt årets spareforslag er der - igen - forslag om at reducere i normeringen på plejehjemmene, i dagtilbuddene og på skolerne. Men det er svært at undgå, at disse spareforslag kommer med i kataloget år efter år:

"En kommune arbejder med det, der gør ondt at spare på, og de ting, som vi føler meget for - skoler, sundhed, omsorg og pasning af børn. Så det er forslag, som de fleste politikere håber, vi kan undgå at føre ud i livet. Men hvis der skal spares, så er det jo svært at vælge mellem de ting, man holder lige meget af - for eksempel bedsteforældre eller børn. Derfor skal vi forhandle længe og grundigt om budgettet, så vi kan komme frem til noget, som flest muligt kan stå inde for," siger Kirsten Jensen.

Nogle borgere vil komme til at mærke en forskel i deres hverdag, efter budgettet er vedtaget, siger hun:

"Vi står et sted, hvor vi ikke kan sige os fri for, at der kommer ændringer. Men det er stadig et stort budget, og hvis vi sparer en halv, en eller halvanden procent væk, vil der stadig være mindst 98 procent tilbage af den kommunale service".

Større pres

Én ting er, at politikerne siden cirka 2005 har skullet finde besparelser på budgettet hvert eneste år - en anden ting er, at der kommer et større pres på den kommunale økonomi:

"Der er mange flere, der skal have hjælp til at træne sig op, hvis der er sket dem noget, og i skolerne bruger vi mange flere kræfter på inklusionsarbejde og specialundervisning. Vi borgere bliver også ældre og ældre, og på et tidspunkt bliver vi så gamle, at vi har brug for en håndsrækning - og det gør flere af os på samme tid. Så skal vi have omsorg og hjælp klar. Vi kan jo ikke sige, 'det stopper her, vi har ikke plads til flere'. Sådan er det ikke i en kommune - der skal være plads til alle," siger Kirsten Jensen.

Handler om tid

Det handler i høj grad om tid, mener borgmesteren:

"Vores medarbejdere og ledere gør sig mange tanker om, hvorvidt noget af arbejdet kan organiseres på en anden måde, og vi arbejder konstant med effektivitetsspørgsmål. Men når man arbejder med børn eller mennesker på et plejehjem, så er det også en kvalitet at have tide til at sidde og snakke sammen, og den type relationer mellem mennesker kan ikke effektiviseres eller gøres maskinelt. Og sådan er det med det meste kommunale velfærd - hvis vi er nødt til at spare, så må vi spare på den tid, hvor mennesker er sammen. Det er ikke godt, og jeg tror, vi alle sammen ønsker, vi kan gå den anden vej".

Borgmesteren kalder det en "stor og alvorlig ting" at få forhandlet budgettet på plads:

"Vi vil alle gerne være så skånsomme, som vi overhovedet kan - for borgerne og for medarbejderne. Og jeg tror, at alle i byrådet ønsker, at vi ikke skal gøre brug af alle spareforslagene, som ligger på bordet nu. Men vi er nødt til at bede om spareforslagene én gang om året, så vi er klar til at forhandle, når vi får klarhed over, hvad vi har til serviceudgifter, hvad vi har af indtægter, og hvad vi må bruge på anlæg, til august," siger hun.

Budget 2021-2024

Blandt spareforslagene er der:
Reduktion af antallet af byrådsmedlemmer fra 27 til 25, 23, 21 eller 19
Besparelser i administrationen
Vinduespolering to gange om året i stedet for tre
Besparelser på vedligehold af kommunale bygninger
Ingen sommerassistance på kirkegårdene
Reduktion i opsøgende indsats
Nedlæggelse af stillingen som pårørendekonsulent
Reduktion af grundnormeringen på plejehjemmene
Reduktion af budget til samvær med demente
Nedlæggelse af Bakkehus – tilbud til yngre demente
Reduktion af Træningssektionens budget
Ændring i personalenormering på dagtilbudsområdet og i fritidsordningerne
Udvide antallet af lukkedage med sampasning i institutionerne
Besparelse på efter- og videreuddannelse i folkeskolen
Reduktion af almenskolernes rammebeløb
Reduceret konsulentunderstøttelse på skoleområdet
Besparelser på 10. klasser og ungdomsklubber
Nedskæringer i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi)
Reduktion af budget til forsamlingshusene
Reduktion af kulturpuljen
Reduktion af puljer til frivilligt socialt arbejde og til Frivilligcenter Hillerød
Reduktion i rammebudget til Musikskolen
Biblioteket - reduceret service med forhøjede gebyrer, reduceret åbningstid samt nedlæggelse af litteraturfestival
Reduktion i driftstilskud til Hillerød Stadion, Frederiksborgcentret, Hillerød Elite Idræt mf.

Blandt ønskerne til budgetudvidelser er der:
Opnormering i pladsanvisningen
Guldpartneraftale Nordsjælland Håndbold
Fundraiser
Klimakoordinator
Undgå forøget ventetid til visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler
Fritidspas – kontingentstøtte
Hjælp til fritidsjob til 13-17-årige unge
Opnormering af Byrådssekretariatet
Øget affaldsindsamling langs veje
Bekæmpelse af ukrudt langs kantsten
Sygepleje til hjemmeboende – realistisk budgetlægning
Aktiviteter på plejehjem
Ophold i dagcenter og aflastning af pårørende
Sundhedstilbud til overvægtige
Udskiftning af PC til medarbejdere på folkeskoler
Oprettelse af Nest-klasse
Fortsættelse af angstforløb (Cool Kids/Chilled) for børn og unge
Nedbringelse af venteliste i Tandreguleringen
Tilskud til Klaverfabrikkens øvelokalefællesskab
Rengøring af toiletter på Grønnegadecentret og i Kulturaksen
Takstnedsættelse eller fripladser på musikskolen
Huslejetilskud Street Lab

Blandt anlægs-ønskerne er der:
Ændringer/ombygninger på daginstitutioner
Renovering af kommunale bygninger
Tagrenovering på Skævinge sportshal
Renovering af Alsønderup tennisbane
Trafiksikkerhed ved Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm
Automatisk Brandalarmering på flere ejendomme
Sikkerhedsrenovering af legepladser på skoler og daginstitutioner
Personaleomklædning på Center for Beskyttet Beskæftigelse
Opgradering af gamle elinstallationer
Planlægning af Favrholm Stadionkvarter
Etablering af ventilation på flere skoler
Ønsker til forbedret arbejdsmiljø på Hillerød rådhus
Toilet- og badtilbygning på Hillerød Camping
Klimatilpasninger af kommunale ejendomme
Ny asfalt til vejnettet
Registrering af bevaringsværdige bygninger i Skævinge og Uvelse
Infrastruktur i Favrholm
Trafiksaneringsprojekter for færre trafikuheld i Hillerød
'Missing links' ift. cykelstier
Trafik-fremkommelighed
Renovering af gågader og Torvet i forbindelse med separatkloakering
Asfaltering af sti bag Teglgårdssøens parkeringsplads
Renovering af skoletoiletter
Opgradering af udelæringsmiljøer på folkeskoler
Computere til skoleelever
Multipark
Udvikling af Hillerød Stadion
Firmaidræt Hillerød, udvidelse af klubhus
Realisering af Det aktive gadekær
Ombygning Annaborg
Spildevandsplan 2022 - 2028
Inventar til udbygning af Sophienborg Plejehjem

Foreløbig tidsplan:
Budgetforslagene er i høring frem til august.
Byrådets førstebehandling af budgetforslagene finder sted 26. august.
Byrådets budgetforhandlinger er sat til weekenden 12.-13. september.
Byrådets andenbehandling af Budget 2021-2024 finder sted 30. september.

arrow Forligspartier: Skattestigning er nødvendig
14. september 2020 kl. 11:20 Opdateret: kl. 11:19
arrow Skole ramt af skimmelsvamp igen
03. september 2020 kl. 14:23 Opdateret: kl. 13:20
arrow Flere partier i Hillerød vil hæve skatten
02. september 2020 kl. 06:08 Opdateret: kl. 13:13
Bliver du påvirket af overgangen til vintertid?