4. april 2020
Ole Holtz-Nielsen går i frontalangreb på ledelse og politikere i Venstre i Lyngby-Taarbæk.
Ole Holtz-Nielsen går i frontalangreb på ledelse og politikere i Venstre i Lyngby-Taarbæk.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Lokal V-mand i nyt frontalangreb på partiet: "Inkompetent ledelse af Venstre i Lyngby"

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Lokal V-mand i nyt frontalangreb på partiet: "Inkompetent ledelse af Venstre i Lyngby"

Ole Holtz-Nielsen, der efter kritik af Søren P. Rasmussen var tæt på at blive ekskluderet, skyder igen på partiet. Med spredehagl. Læs her hele hans udfald mod den lokale partiledelse. Han lagde det op som opslag på Facebook i søndags.

Det Grønne Område - 18. februar 2020 kl. 19:00
Af Lars Schmidt
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Den interne krise i Venstre i Lyngby-Taarbæk vil bare ikke forsvinde.

arrow Læs også: Debat: Sorgenfri Nordtorv bør fredes

Sidste år var forhenværende borgmester og nuværende gruppeformand, Søren P. Rasmussen, og vælgerforeningens formand, Lis Coskun Laursen, under voldsom beskydning fra deres egne.

En enkelt, fremtrædende kritiker meldte sig ud, en anden valgte at gå op imod formanden og endte med at være tæt på at blive ekskluderet. Det var partiets tidligere lokale formand, Ole Holtz-Nielsen, som så valgte at melde sig ud af Venstre i Lyngby-Taarbæk. Han ønsker ikke at oplyse, hvilken forening han siden har meldt sig ind i.

Siden valgte først kommunalbestyrelsesmedlem Henriette Breum og førstesuppleant Inge Sandager at melde sig ud af partiet, da førstnævnte ikke blev valgt som partiets spidskandidat til kommunalvalget i 2021.

Denne faneflugt har nu fået Ole Holtz-Nielsen til at gå i krig igen. I et frontalangreb på formanden, næstformanden, gruppeformanden og partiets nyvalgte spidskandidat, Helle Binzer, fortalte han på Facebook søndag sin side af den sag, som bare ikke vil dø ud.

Læs hele Ole Holtz-Nielsens Facebook-opslag her - og læs kommentarer i bunden:

OLE HOLTZ-NIELSENS INDLÆG:

"Resultatet af inkompetent ledelse i Venstre i LTK.

Hvorfor er Venstre i Lyngby-Taarbæk (LTK) endt i denne uheldige situation?

Én af de to, der sidder i kommunalbestyrelsen (KMB) for Venstre har nu forladt partiet. Det samme har ligeledes både 1. suppleant og 3. suppleant. Samtidig har flere medlemmer forladt Venstre i LTK.

Starten

Det hele startede for ca. 1 år siden, da jeg lavede en fejl, en stor fejl.

Jeg udtalte mig til @Lars Schmidt Redaktør fra Det Grønne Område omkring forhold i partiet, som jeg burde have fået afløb for internt. Grunden til min udtalelse skyldtes en henvendelse fra DGO omkring en pressemeddelelse fra bestyrelsen, som jeg ikke var blevet informeret om, selv om jeg var nævnt heri.

Jeg har adskillige gange undskyldt og beklaget over for bestyrelsen og flere, at jeg lavede fejlen. Jeg var dog ikke den eneste, der begik fejl. Og siden min udtalelse, har der været utrolig megen uro i Venstre i LTK.

Da der nu er gået ca. 1 år og jeg stadig bliver konfronteret med sagen, vil jeg gerne gøre nogle ting helt klart. Der er nemlig sagt og skrevet en hel del, som samlet set ikke helt har givet et klart billede af, hvad der egentlig er foregået i det uheldige forløb, hvor Venstre flere gange har haft dårlig omtale i pressen.

Mistillid til formanden

Sagen har hele tiden drejet sig primært om manglende ledelse samt mistillid til formanden i bestyrelsen, hvilket rent faktisk startede medio 2018, da @Lis Coskun overtog formandskabet. Lis viste sig ikke at magte opgaven ved bl.a. at sende mails i en uvenlig tone til bestyrelsens medlemmer, mens hun ved selve møderne udviste høj grad af konfliktsky og passivitet. Efter opfordringer valgte jeg derfor at tilbyde at indtræde som formand. Et valg jeg dog tabte til et knebent flertal på generalforsamlingen i starten af 2019.

Selve generalforsamlingen havde en meget ubehagelig drejning, hvor der blevet smidt rundt med tilsvininger af både den ene og den anden. For mig blev det for meget, da gruppeformanden for Venstre, @Søren P. Rasmussen, påstod, at jeg i forbindelse med kommunalvalget i 2009 som formand skulle have modarbejdet, at Venstre fik borgmesterposten. Dette var nemlig ikke sandt. Jeg var for det første ikke formand ved kommunalvalget i 2009 og for det andet var jeg på ingen måde involveret i konstitueringsaftalerne. Og hvem ville dog modarbejde en borgmesterpost efter at have knoklet i over 3 år for partiet?

Formandskabet valgte efter generalforsamlingen at udsende en pressemeddelelse, hvori jeg var nævnt, men som jeg ikke blev informeret om. Da jeg bliver kontaktet af DGO for en udtalelse, er mine udtalelser om formandsskabet og Søren P. Rasmussen derfor selvsagt ikke positive efter disse oplevelser. Jeg var dybt skuffet og rystet over formandskabets ageren og ikke mindst Søren P. Rasmussens usande beskyldninger på generalforsamlingen.

Der har været skrevet og sagt en del om, hvad jeg skulle have sagt og ikke sagt, og noget har været modstridende.

Det er blevet insinueret flere gange, at jeg skulle have kaldt gruppeformanden Søren alt muligt. Lad mig gøre det helt klart, at jeg ikke har kaldt Søren noget som helst.

Det hemmelige møde

Jeg har flere gange indrømmet, at jeg lavede en stor fejl. Første gang jeg beklagede fejlen, var godt 1 uge efter artiklen i DGO, da jeg havde et ca. 3 timer langt møde med formanden og næstformanden for Venstre i LTK. Formanden sendte en kort mail, hvor der blot stod, at hun og næstformanden ville have et møde med mig. På selve mødet var formanden utrolig tavs og ville knap nok svare på mine spørgsmål. Det kom dog frem, at formanden havde spredt usandheder om, hvad jeg skulle have gjort op til generalforsamlingen tidligere på året. Mødet bar præg af dårlig forberedelse fra formanden og næstformanden. Da vi havde snakket i ca. 2 timer, kom næstformanden pludselig i tanke om, at de gerne ville have et referat fra mødet. Det var også tydeligt, at formanden enten ikke havde læst artiklen i DGO eller kunne forstå, hvornår noget var citeret efter mig og hvornår noget, var redaktørens egne analyser af situationen.

Jeg måtte således forklare, at jeg ikke var enig i alle analyser i artiklen og forklarede også, at jeg havde fortalt dette til redaktøren. Jeg fortalte også, at ikke alle citater var 100% korrekte. Jeg havde haft artiklen til gennemsyn og fik rettet noget af det, som jeg bad om at få rette. Jeg overså imidlertid en fejl i et af citaterne. Hverken formanden eller næstformanden synes dog interesseret i at vide, hvad der ikke var korrekt citeret. På mødet tilkendegav næstformanden, at han hellere ikke brød sig om Sørens angreb mod mig på generalforsamlingen. Jeg blev på mødet bedt om at gå til DGO og dementere alt det jeg havde sagt. Hverken formanden eller næstformanden kom dog med et eneste eksempel på fejl i mine udtalelser til DGO. På mødet tilbød jeg at skrive til samtlige medlemmer og undskylde for mine udtalelser. Hverken formanden eller næstformanden ønskede dog dette. Jeg spurgte til sidst, hvem de ville sende referatet til.

Det skulle ifølge næstformanden ikke videredistribueres. Jeg bad derefter om at blive informeret, såfremt det skulle blive sendt til nogen. Hverken jeg, formanden eller næstformanden krævede, at referatet skulle være fortroligt eller krævede, at det ikke blev videresendt til nogen. Jeg bad om at få sendt referatet ud til medlemmerne inden den ekstraordinære generalforsamling. Dette modsatte næstformanden sig. På den ekstraordinære generalforsamling fremlagde næstformanden det som om jeg ikke ønskede at referatet skulle sendes til medlemmerne. Dette var og er på ingen måder tilfældet, og jeg deler det gerne med interesserede. Medlemmerne på den ekstraordinære generalforsamling fik således desværre ikke fuld indsigt i forløbet.

Venstres svage ledelse i LTK

Jeg anser ledelsen i Venstre i LTK for at være svag. Der mangler basal kendskab til ledelse, samt evnen til at forene fløje. Uenighed løses ifølge bestyrelsen ikke ved dialog, men med trusler og irettesættelser fra ledelsen. Nogle af medlemmerne i bestyrelsen udviser en form for passivitet, som Venstre i LTK ikke har brug for. Der er personer i ledelsen, som ikke vil anerkende egne fejl eller lære af dem. Begår andre fejl, så skal der skældes ud, irettesættes og i nogle tilfælde også ske en eller anden form for straf. Jeg har også måttet konstatere, at flere i ledelsen har talt usandt. Om de har en dårlig hukommelse eller gør det bevidst ved jeg ikke. Men det er dybt problematisk, når man ikke kan have tillid til det, som bliver sagt.

En del har haft den forståelse, at sagen har drejet sig om uoverensstemmelser mellem Søren og jeg. Dette er ikke korrekt. Jeg har altid givet min opbakning til Venstres medlemmer i kommunalbestyrelsen uanset uenigheder. DGO fremhævede i deres artikel i februar 2019, at jeg ikke er positivt stemt for den kommende Letbane. At Søren og jeg har forskellige holdninger til Letbanen er ikke noget nyt. Det har vi begge og mange andre vidst siden jeg første gang ytrede mig om letbanen som kandidat for Venstre i 2005. Jeg har altid anerkendt Sørens store arbejde politisk og har selv brugt meget tid på at hjælpe Søren i forbindelse med valgkampe, både til kommunalvalg, folketingsvalg og regionsrådsvalg.

Eskalering af sagen

Men efter mange år i Venstre burde jeg vide bedre. Søren P. Rasmussen's ego tåler ikke offentlig kritik. Derfor er jeg sikker på, at bestyrelsen instrueret i, at han skulle "renses" for beskyldningerne. Og derfor blev jeg indstillet til at skulle ekskluderes for udadtil at vise, at jeg havde handlet forkert nu jeg ikke ville gå ud og dementere det jeg allerede havde sagt.

Det kom dog ikke hertil da Venstre's hovedkontor blev blandet ind i sagen.

Jeg tilbød at udsende en undskyldning til Venstre's medlemmer. Ikke for indholdet i mine udtalelser, men for måden at gøre det på. Tiden gik og det var nu efterhånden 3 måneder siden min udtalelse i DGO. Var det ikke bedre at komme videre og undgå at blive ved med at bære brænde til bålet?

Det mente bestyrelsen (med Søren for bordenden) ikke. Så de udsendte egenrådigt en pressemeddelelse få dage før Folketingsvalget. En pressemeddelelse, som rippede op i sagen og endnu engang skabte dårlig omtale af Venstre. På et rigtig dårligt tidspunkt.

Og netop dét gjorde, at flere gæve Venstre medlemmer begyndte at bakke op om, at den siddende bestyrelse udviste manglende dømmekraft og ikke handlede i Venstre's interesse - men udelukkende i Søren P. Rasmussens. Det resulterede i en ekstraordinær generalforsamling, hvor nye gode kræfter forsøgte at vælte den siddende bestyrelse og få indsat en ny, der havde fokus på at få Venstre tilbage til indflydelse.

Desværre tillod ordstyrer på generalforsamlingen ikke den nye gruppe at præsentere sig. Så hvordan skulle medlemmerne vide, hvad alternativet var, hvis de valgte at vælte den siddende bestyrelse? En rigtig ærgerlig håndtering af dagsordenen, som flere medlemmer efterfølgende påpegede.

Den siddende bestyrelse vinder valget med få stemmer og fortsætter.

Bestyrelsen hævn

At bestyrelsen udviser manglende dømmekraft, er deres seneste handling et rigtig godt bevis på. Henriette Breum har altid været den person, som både tidligere og nuværende bestyrelse har peget på som afløser for Søren P. Rasmussen. Da Henriette så vælger at stå frem med sin holdning omkring Sorgenfri Torv, som mange Venstre medlemmer iøvrigt bakker op om, føler Søren P. Rasmussen sig udstillet som inkompetent. Og for første gang i 6 år, er de ikke enige om en sag. Da Henriette ikke lader sig banke på plads, skal hun straffes. Og derfor er der pludselig enighed om at finde en helt ny spidskandidat. Også selv om vedkommende ikke repræsenterer Venstre's holdninger på landsplan, aldrig har været medlem af Venstre og øvrigt ingen politisk erfaring har. Om det er Henriette, der er blevet straffet eller om det er borgerne og Venstre i LTK, vil jeg stille et stort spørgsmålstegn ved.

Jeg har valgt ikke at være medlem af Venstre i LTK, men er nu medlem af Venstre i en anden kommune. Skulle der en dag komme en ny og bedre bestyrelse, så deltager jeg gerne igen aktivt i Venstres arbejde i LTK.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig."

Reaktion fra Venstre i Lyngby-Taarbæk

Hos Venstre i Lyngby-Taarbæk har man læst Ole Holtz-Nielsens udfald på Facebook. Formand Lis Coskun Laursen siger til Det Grønne Område.

" I Venstre kigger vi fremad - også i Lyngby-Taarbæk. Vi har, modsat Ole Holtz-Nielsen ikke et behov for offentlig udhængning af gammelt vasketøj, der for længst må være tørt."

-I forsøgte at få Ole Holtz-Nielsen ekskluderet sidste år. Giver det her anledning til at få rejst en ny eksklusionssag mod ham? Han er medlem i en anden forening nu, men skal der være så højt til loftet i Venstre, at der er plads til sådanne personangreb? Han går også efter Søren P. Rasmussen, jeres næstformand og jeres nye spidskandidat.

"Med hensyn til eksklusion, så ligger det ikke under os, da han ikke er medlem i Lyngby-Taarbæk. Det må være helt op til Venstre, så dertil har jeg ingen kommentarer," svarer formanden, som ikke finder, at den langvarige sag giver anledning til selvransagelse internt i den lokale partiledelse.

-Giver denne sag jer stof til eftertanke? Er der noget, I kunne have gjort anderledes fra den lokale partiledelses side? Er der ting, I nu vil ændre på baggrund af denne sag?

"Nej, vi får stadig utrolig mange indmeldelser og har ikke haft så mange medlemmer, som vi har nu, i rigtig mange år. Det er vi dybt taknemmelige for, og det viser vel, at vi er på vej i den rigtige retning: Fremad," siger Lis Coskun Laursen.

Kommentar fra Det Grønne Område

På Det Grønne Område kan vi ikke helt genkende Ole Holtz-Nielsens udlægning.

I to omgange har Holtz-Nielsen sagt god for de citater, som han mener, er forkerte. Havde han, da han havde tingene til gennemsyn, gjort opmærksom på, hvad han mente var forkert, havde jeg rettet det. Men det gjorde han ikke.

Det har vi naturligvis skriftlig dokumentation for.

Lars Schmidt, redaktør, Det Grønne Område

arrow Debat: Klog udtalelse om Sorgenfri Torv af Henriette Breum
07. februar 2020 kl. 17:00 Opdateret: kl. 10:41