12. maj 2021
IMG_3113
gallery icon

Se billedserie

facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Glæden var stor, da det gamle landbrugsmuseum skulle istandsættes: Men naboerne er stærkt bekymrede for udviklingen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Glæden var stor, da det gamle landbrugsmuseum skulle istandsættes: Men naboerne er stærkt bekymrede for udviklingen

Lokalplanen for området omkring det gamle landbrugsmuseum på Kongevejen i Virum er endeligt vedtaget. Men naboerne føler ikke, at der er blevet lyttet tilstrækkeligt til dem.

Opdateret 28. februar 2021 kl. 12:27
Det Grønne Område - 28. februar 2021 kl. 11:30
Af Signe Steffensen og Mikkel Brøgger Petersen

Der har generelt været stor begejstring blandt både borgere og politikere over, at det gamle landbrugsmuseum nu istandsættes fra kælder til kvist og åbnes for offentligheden som Classic Car House.

arrow Læs også: Debat: Tæt dialog med naboerne om det gamle landbrugsmuseum, virkelig?

Og de fleste af naboerne i Sorgenfri Haveby, der tæller Gartnersvinget og Gartnerhaven, er da også glade for, at den flotte gamle nabobygning nu sættes i stand. Men samtidig er de stærkt bekymrede for hele udviklingen af grunden og, hvad det kommer til at betyde for deres hverdag.

Bekymringen handler både om støj, øget trafik, højden på det nye byggeri og risiko for sætningsskader på naboejendommene, når byggeriet går i gang. Alt sammen noget, naboerne har givet udtryk for i høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sorgenfri Haveby ligger mellem Kongevejen, Lyngby Omfartsvej og Skovbrynet, og mange af beboerne synes, at der har været lige lovlig meget tryk på byudviklingen i området de seneste år.

Først stod Hummeltofteparken færdig, hvilket skabte en øget trafikbelastning på Skovbrynet. Det blev forstærket af det nu færdigbyggede Base Camp og inden længe tages det første spadestik til udviklingen af området umiddelbart nord for Havebyen, hvor det gamle landbrugsmuseum ligger.

I præsentationen af projektet skriver Interdan Holding, der har købt hele grunden:

"Det er vores ambition, at Classic Car House skal være et publikumsorienteret, levende oplevelsesunivers og samlingspunkt for alle med passion for klassiske biler og vores fælles kulturarv relateret hertil. Det er ligeledes vores ønske at opføre café samt mulighed for afholdelse af diverse arrangementer som f.eks. konferencer, produktlanceringer og fejring af familiebegivenheder som fødselsdage, bryllupper etc. i unikke rammer."

Kommunen i dobbeltrolle

Det lyder på mange måder godt, men naboerne er bange for, at Lyngby-Taarbæk Kommune i deres begejstring for købers intentioner har svigtet borgerne ved på forhånd at slække på kommuneplanens krav til byggeprocent og højde foruden støjrammerne.

I det hele taget mener de, at kommunens dobbeltrolle er betænkelig i forhold til både at være sælger og godkendende myndighed.

Uden, at de kan bevise det, fortæller naboerne, at de godt kan få en mistanke om, at de godkendte lokalplansvedtægter for området har været tilrettelagt efter købers ønsker.

I den forbindelse har en gruppe af naboer søgt aktindsigt i den betingede købsaftale, der blev indgået med Classic Car House. Men det har de fået afslag på med henvisning til, at en udlevering af det pågældende dokument vil kunne medføre, "at det offentliges økonomiske interesser vil lide skade af betydning". Derfor har de kun fået aktindsigt i selve udbudsmaterialet.

Baggrund
Lyngby-Taarbæk Kommune købte i 2015 Kongevejen 79- 85 A med henblik på at etablere en materialeplads, som imidlertid aldrig blev etableret.

I stedet besluttede kommunalbestyrelsen den 21. november 2019, at den sydlige del af området skal anvendes til publikumsorienterede formål med dertil knyttede arbejdende værksteder, mødefaciliteter, café/restaurant, administration m.m. samt et eventuelt seniorbofællesskab.

Den 19. december 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at udbyde den sydlige del af Virumgård-området til salg, et område på ca. 25.000 m².

Kommunalbestyrelsen vedtog den 5. marts 2020 at sige ja til et købstilbud fra Interdan Holding.

Projektet omfatter et ca. 25.000 m² stort areal, og planen giver mulighed for, at der inden for området kan etableres et nyt museum for klassiske biler i det gamle Landbrugsmuseum og en café og selskabslokaler i den gamle hovedbygning Virumgård.

Derudover gives mulighed for at etablere faciliteter som opbevaring af biler, museumsbutik, restaurant, møde - og selskabslokaler samt mulighed for udendørs publikumsarrangementer som fx koncerter.

Desuden etableres erhverv i form af kontor (administration), lager og handel med særligt pladskrævende varegrupper (biler) samt arbejdende værksteder.

Det Grønne Område har forelagt anmodningen om aktindsigt og afslaget for ekspert i offentlighedsloven, Oluf Jørgensen.

"Min vurdering er, at det er lovligt, at kommunen afslår aktindsigt i denne sag, indtil de økonomiske betingelser er opfyldt," siger Oluf Jørgensen.

"Ideelt set burde processen med at godkende lokalplanen have været placeret hos en anden, højere instans," siger Richard Pade, som er en af de borgere fra Gartnersvinget, der både i høringsprocessen og via breve til kommune og bygherre har gjort opmærksom på de problemer, de ser i projektplanen.

"Vi er først og fremmest bekymrede for mere støj og trafik i området. Og vi føler ikke, at kommune og bygherre har taget os seriøst nok. Eksempelvis er der ikke engang fremsat et reelt besøgstal til museet, som ellers burde have været brugt som grundlag for støj- og trafikberegningerne i stedet for kommunens standardværdier. Vi er ærgerlige over, at vi har udsigt til et forlystelsesetablissement, hvor konsekvenserne ikke er beregnet og dokumenteret reelt," siger Richard Pade.

Han konstaterer, at kommunen har udvist en manglende vilje til at sætte begrænsninger for, hvor meget og hvor ofte der må larmes ved eksempelvis koncerter, som det er tilfældet på Dyrehavsbakken og i Havnehytten ved Lyngby Sø.

"Meldingen fra Lyngby-Taarbæk Kommune er, at vi skal vente og se, inden kommunen eventuelt skrider ind. Vi så hellere, at man var på forkant og installerede støjovervågning i naboskellene med det samme," siger Richard Pade.

Ændring af kommuneplan

Siden han flyttede ind i kvarteret for 37 år siden, har kommuneplanen foreskrevet, at nybyggeri i området Virumgård og Landbrugsmuseet måtte være en etage højt med en maksimal bebyggelsesprocent på 15.

Men det blev lavet om i udbuddet, så man pludselig måtte bygge op til 12 meters højde med en bebyggelsesprocent på 60.

"Det er jo en stigning på 200 og 300 procent," siger Richard Pade.

Han fortæller, at da bygherren sidste sommer begyndte at fælde træer i det plantebælte på ni meter, som beboerne var blevet lovet bevaret, ringede flere naboer rundt til alle tænkelige instanser for at stoppe fældningen. I den forbindelse blev der sat et møde i stand den 15. juni, hvor også borgmester Sofia Osmani deltog.

"Da jeg nævnte vores forventning om, at kommuneplanens bestemmelser blev respekteret i den nye lokalplan, var borgmesterens svar, at 'Borgerne ikke kan forvente, at kommuneplanens bestemmelser bliver omsat i en ny lokalplan'. Men så er kommuneplanen jo ikke det papir værd, den er skrevet på," konstaterer Richard Pade.

Kommunen offentliggjorde den vedtagne lokalplan den 15. februar. Ifølge de nyhedsbreve, beboerne modtager fra bygherren, er de første uger af februar blevet brugt til at lave boreprøver af hensyn til funderingen, hvorefter byggeriet går i gang, lige så snart lokalplanen er offentliggjort.

Richard Pade medgiver, at bygherren har imødekommet nogle af naboernes klagepunkter, men det har været to skridt frem og et tilbage.

Eksempelvis er selskabslokalerne blevet rykket frem og siden tilbage på grunden, og udformningen af de nye bygningers tagkonstruktioner er blevet ændret, så den højeste tagryg skulle rykkes nogle meter væk fra skellet, mens en anden kommer tættere på. I følge tegningerne i den offentliggjorte lokalplan bliver taget på den højeste bygning alligevel ikke rykket længere tilbage fra skellet; det er både ærgerligt og virker forvirrende for naboerne, siger Richard Pade.

Savner reelle besøsgtal

Så hvad håber borgerne Sorgenfri Haveby egentlig at få ud af deres klager?

"Vi håber på, at kommunens dobbeltrolle bliver afdækket, og at de vedkender sig deres ansvar, så vi kan få fremlagt nogle støj- og trafikberegninger, der bygger på reelle besøgstal, så de kan nå at pålægge bygherre passende foranstaltninger til at imødegå generne," siger Richard Pade:

"Desuden ville vi ønske, at byggehøjden bliver sænket, og/eller at de nærmeste bygninger blev flyttet længere ind på grunden bag et bredere plantebælte, når nu kommunen fraviger kommuneplanens bestemmelser."

I den vedtagne lokalplan er dog tilføjet et vigtigt punkt for naboerne: Før ny bebyggelse eller anvendelsesændret bebyggelse påbegyndes etableret, skal der udarbejdes støjberegninger som godtgør, at erhvervsaktiviteter i området ikke påvirker boliger mere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Richard Pade har spurgt kommunen om detaljer i denne ekstra støjberegning, for eksempel om den bliver udført på museets reelle besøgstal, hvilket kommunen har afslået. Kommunen vil heller ikke offentliggøre resultatet af de nye støjberegninger; de vil kun kunne ses gennem aktindsigt, når de foreligger.

"Ret mærkeligt i betragtning af, hvor meget støj i naboskellene fyldte i høringssvarene og blandt naboerne i almindelighed," siger Richard Pade.

arrow Debat: Umiddelbart betryggende, men så alligevel ikke
02. marts 2021 kl. 06:00 Opdateret: kl. 15:44
Selvom Danmark har skrottet vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, arbejdes der på en model, så man frivilligt kan vælge dem. Kunne du finde på det?