17. januar 2018
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Unødig overimplementering

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Unødig overimplementering
Debat Faxe - 20. marts 2017 kl. 10:47
Af Eli Jacobi Nielsen (DF) Prins Buris Vej 19, Karise
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Trods opbakning fra Venstre, valgte et flertal på 14 mod 11 i byrådssalen 14. marts at nedstemme Dansk Folkepartis ændringsforslag til den nye spildevandsplan. Forslaget kan læses i sin helhed på Faxe Kommunes hjemmeside: http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-14-03-2017-referat#title3 under punkt 31.

Ændringsforslaget ville have sendt planen tilbage til revision hos administrationen, og bl.a. betydet en ny miljøscreening, hvor de socioøkonomiske konsekvenser denne gang kunne have fået en seriøs vurdering, for når man pålægger cirka 1.500 ejendomme udgifter på 80-100.000 kroner hver, vil det naturligvis have alvorlige konsekvenser for mange af disse.

Essensen i ændringsforslaget var at sikre at man i Faxe Kommune ikke fortsætter den hidtidige praksis med at overfortolke- og implementere love og regler i forbindelse med spildevand i det åbne land. Miljøet skal skånes, men det skal naturligvis ske med skyldig hensyntagen til proportionalitetsprincippet og sund fornuft, myndighederne må ikke anvende en stor indsats overfor borgerne, hvis en mindre indsats er tilstrækkelig til at opnå miljømålene, dette må man også forholde sig til i Faxe Kommune.

Det er ofte hævdet at »vi kan ikke gøre noget, staten har bestemt...« på trods af at Miljøministerens svar på spørgsmål 564 entydigt siger at det er kommunerne der har myndigheden til at træffe afgørelse i spildevandssager. Kommunen er forpligtet til at gøre en indsats for at opfylde miljømålene i Statens Vandplaner, men ikke til at overfortolke mulighederne for udstedelse af påbud om forbedret spildevandsrensning, så fx ejendomme med en ikke registrerbar udledning gennem meget lange markdræn også rammes.

Der er en væsentlig forskel på hvorvidt reglerne siger at man KAN eller at man SKAL! Dette har man bl.a. noteret sig i Skanderborg Kommune, hvor det i den nye spildevandsplan i punkt 5.7.2.9 hedder »På baggrund af en vedtaget spildevandsplan KAN kommunen udstede påbud...« - desværre er tilgangen en anden i Faxe Kommune.

At kommunerne kan undlade at udstede påbud blev endegyldigt bekræftet i Miljøministerens svar på spørgsmål 237: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/spm/237/svar/1378954/1717326 ifølge hvilken Miljøministeriet kan acceptere at indsatsen ikke gennemføres, hvis kommunen har vurderet at betingelserne herfor ikke er opfyldt. Kort sagt: det er tilladt at anvende sund fornuft, også i miljøspørgsmål!

Miljøministeriet vil i foråret evaluere den hidtidige i indsats i kommunerne. Når denne evaluering foreligger, vil vi i Dansk Folkeparti igen sætte fokus på Faxe Kommunes unødige overimplementering af reglerne på området, til skade for kommunens borgere.