22. oktober 2019
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Åbent brev til kommunaldirektør og borgmester

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Åbent brev til kommunaldirektør og borgmester
Debat Faxe - 12. november 2018 kl. 17:02
Af Fl. Duus Mathiesen Møllevej 54, Kongsted
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

For mere end 1 måned siden indrykkede jeg nedenstående spørgsmål i lokal pressen angående Faxe Kommunes administration.

Kommunaldirektøren har ikke svaret trods flere opfølgende henvendelser herom.

På denne baggrund skal jeg i denne form anmode om svar enten fra kommunaldirektøren eller borgmester Ole Vive.

For så vidt angår borgmester Ole Vive henholder jeg mig til de afgivne valgløfter forud for kommunevalget.

Under henvisning til kommunaldirektørens ansvar vedrørende den formelle forberedelse af dagsordenen til byrådets møder, skal undertegnede lodsejer i Faxe Kommune anmode om en redegørelse for følgende:

Den 29. august 2018 traf Teknik- og Miljøudvalget (TMU) beslutning, jf. dagsorden pkt. 132 vedrørende sagen: Revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land.

Sagen blev efter afstemningerne på TMU mødet af Finn Hansen (A) løftet til Byrådet.

Det fremgår af foreliggende officielle referater, at administrationens tilforordnede til TMU mødet efter den politiske behandlings afslutning har påført referatet følgende forbehold, citat:

»Det er administrationens klare overbevisning, at det stillede forslag om, at afstand til recipienten er afgørende og deraf følgende annullering af påbud, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen og domsafsigelserne på området.«

Henset til, at det af administrationen ifølge TMU mødereferatet udmeldte retlige forbehold i sin konsekvens har vist sig at være af vidtrækkende betydning samt det forhold, at ordlyden af administrationens retlige forbehold i juridisk forstand må karakteriseres som mangelfuldt, er det overraskende, at der ikke fra kommunaldirektørens side er sket en konsolidering af forbeholdet i sagsfremstillingen til Byrådet, eksempelvis jf. tidligere praksis i form af et notat. Dette er som det fremgår af referaterne ikke tilfældet. Intet er foretaget.

Det springer i øjnene, at der er et konkret parallelt fortilfælde endog i spildevandssagen tilbage fra den nuværende plans vedtagelse i Byrådet. I denne forbindelse var der også dengang en diskussion om lovmedholdelighed udmeldt af kommunaldirektøren direkte i mødet, hvilket foranledigede den daværende borgmester til at anmode administrationen om en redegørelse, som blev tilstillet daværende Byråd i form af et særskilt notat.

Herefter er spørgsmålet:
1. Hvorfor denne forskel i sagsbehandlingen og sagsforberedelsen til Byrådet?

2. Der foreligger klare retningslinier for at juridiske tvivlsspørgsmål skal klarlægges før der politisk kan træffes retsgyldig beslutning i Byrådet. Hvorfor har kommunal direktøren som ansvarlig for formalia ikke sikret, at dette er sket i denne sag?

(Forkortet af redaktionen)