20. september 2021
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Spørgsmål til vores politikere

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Spørgsmål til vores politikere
Debat Albertslund Posten - 15. september 2021 kl. 05:55
Af Bjarke Juul, formand for DH-Albertslund, Topperne 22:
arrow Læs også: Formand svarer DH: Vi gør meget - men kan også blive bedre

På vegne af DH Albertslund fremsendes efterfølgende til de politikere som p.t. repræsenterer de politiske partier i Albertslund kommunalbestyrelse. Ligesom det også fremsendes til vores avis, Albertslund Posten.

Kommunevalg november 2021. Emne: Hvorledes forholder de politikse partier, som opstiller til kommunevalget i Albertslund kommune til, at hjælpe og støtte mennesker med handicap?

Mennesker med handicap, kan mere end de fleste tror - men vi kan det ikke uden, at vi får den rette støtte. Derfor er spørgsmålet, hvordan den rette støtte indgår i jeres partiprogram?

Vi vil derfor bede jer om, at give os svar tilbage i forhold til efterfølgende område beskrivelse/spørgsmål.

Transport med det offentlige system: Det burde være muligt for alle borgere, at kunne anvende det offentlige transport system. Hvad vil I gøre for at dette bliver muligt i Albertslund kommune - her tænkes også på mennesker der sidder i en kørestol - anvender rollator eller er dårligt gående.

Se undersøgelse af bevægelseshandicap og kollektiv transport udarbejdet af Institut for menneskerettigheder med overskriften "Busser for alle" - dateret marts 2021.

Spørgsmål: Hvad vil I gøre for at borgere med handicap - borgere i kørestol - borgere som er dårligt gående - borgere som anvender rolator - borgere med barnevogne og klapvogne nemmere kan komme "ombord" i de busser som kører rundt i kommunen og således gøre det mere fordelagtigt at anvende det offentlige transport system?

Retssikkerhed for mennesker med handicap: Det gælder familier med børn, som udviser anderledes adfærd, som gør det vanskeligt at være i skolen eller i institutionen, men også skaber mulige vanskeligheder i familie livet. Vi ved, at det har givet store problemer for Albertslund kommune, igennem flere år.

Hvorledes vil jeres parti forbedre forholdene på det sociale område - på børnehandicapområdet - på voksenhandicapområdet.

Vi henviser til Danmarkskortet fra Social- og ældreministeriet, over kommunale sammenligninger dateret 25. juni 2021. Af dette kort fremgår det, at det bør kunne blive bedre. Vi henviser også til brev fra Det Centrale Handicapråd dateret 20. april til kommunens handicapråd, hvor DCH anbefaler at der gøres noget for at højne tilliden mellem borgere og kommunen, især når det gælder borgere med handicap.

Endvidere henviser vi til informations brev fra Den uvildige konsulentordning på handicapområdet, hvor man af det medfølgende Danmarkskort med overskriften: Retssikkerhedens Danmarkskort i relation til DUKH's rådgivninger, kan aflæse hvorledes vores kommene Albertslund kommune håndtere retssikkerheden, for borgere med handicap i forhold til andre kommuner.

Spørgsmål: Hvordan vil I politikere sikre at vores kommune får et godt ry som bevirker at børnefamilier trygt kan flytte til kommunen - men også at der bliver rettet op på de mange års ikke tilfredsstillende håndtering af børnefamilierne både som anført - i hjemmet - i institutionerne og især skolerne? Vi er vidende om at der har været forkert håndtering/sagsbehandling igennem alt for mange år.

Tilgængelighed - universelt design. Det er vigtigt i forhold til ny anlæg (Coop grunden - fængselsgrunden - Fabriksparken) og i forhold til renoveringer ombygninger af vore bygninger vore anlæg og transportsystemer - kultur og sportsområder m.m., at vi ved hvordan udformningen skal være for at mennesker med handicap skal kunne gøre brug heraf.

Tilgængelighed er ikke blot et spørgsmål om, at en kantsten er for høj selvom det også kan være svært, at få forståelse for.

DH Albertslund har igennem de sidste 15 år forsøgt, at få sikret og forbedret tilgængelighed i kommunen. F.eks. sneglen til stationen - ledelinier i centret - handicap parkering ved rådhuset - niveaufri adgang til gårdhavehusene, og andre steder - stiforhindelse hen til busserne - elevatorer i ret størrelse - stisystemer i kongsholmparken.

Af nye forhold som kunne være bedre er busstoppesteder på Herstedvestervej - adgangsforhold i de nye bebyggelser på Hjørnegrunden og Randager (kantsten og elevator)

Ofte udtrykkes der fra kommunens side: Det er ikke noget lovkrav at man f.eks. ikke må anvende brosten som gangsti belægning. Det er sikkert rigtigt men det er en ualmindelig dårlig belægning at færdes på for mange mennesker med handicap.

Derfor: Det er ikke forbudt at gøre forholdene således at mmennesker med handicap også kan være med selvom det ikke er noget lovkrav. Der kan endog være megen god økonomi i at få mennesker med handicap til også at være en del af samfundskagen fremfor at være passive tilskuere.

Spørgsmål: Hvis I politikere mener, at det vil have betydning at forbedre tilgængeligheden ikke bare i forhold til en for høj kantsten i en fodgængerovergang, men at det har betydning overalt indendørs som udendørs for at bl.a. mennesker med handicap kan få lov, at være en aktiv del af samfundet, hvordan vil I så sikre dette når vi kan se tilbage på de sidste 15 års passivitet (stort set).

Hvem har ansvaret for at de rette hensyn til mennesker med handicap ikke bliver glemt?

Vi har ved flere lejligheder forsøgt at fortælle til jer kommunalpolitikere, at der mangler en person måske flere i kommunens forvaltning som får mulighed for at dygtiggøre sig på området mennesker med handicap.

Med 4 møder om året af 1½ times varighed kan handicaprådet ikke sikre at de rette tiltag bliver udført betids nok til at hjælpe og støtte mennesker med handicap.

Vi har i de 15 år der er forløbet skrevet mange høringssvar. Vi får også at vide at I kommunal politikere læser dem, men hvad så??

Den rette person vil kunne være til hjælp både for handicaprådet og for komunal politikerne. Det er vigtigt med den rette viden for at yde og støtte på ret måde.

Forkert hjælp - mangelfuld hjælp fører blot til længere varende sagsbehandling - det bliver dyrere for alle.

Spørgsmål: Vil I politikere være med til at sikre at kommunens forvaltning får sådanne muligheder - altså at der bliver en eller flere personer der får lov til at dygtiggøre sig på området mennesker med handicap.

Derfor: Som det formentlig fremgår af beskrivelsen for de 4 områder, er det DH Albertslund afdelings forhåbning at der kommer til at ske forbedringer. Men som vi også ved, så sker der ingen forbedringer såfremt I politikere som bestemmer forholdene i Albertslund kommune ikke er indstillet på at medvirke hertil.

Derfor er vi spændte på hvad det er I politikere giver af svar tilbage - både i forhold til de anførte spørgsmål - men det kan også tænkes at I hellere hvilken give svar tilbage i forhold til følgende 3 kategorier. Kan også tænkes at I mener noget helt 4.

1. Klare forbedringen inden næste kommunevalg. Forbedringerne vil vi beskrive således:

2. Som det er nu - vi mener ikke der er behov for yderligere

3. Vi ser ingen hindringer for at området forringes.

Godt valg. Vi er her også.


KONTAKT OS

Synes du, at kommunen er der for dig?