29. oktober 2020
MusikTeatret blev igen i år trukket frem som et sted, der kan findes besparelser og ændringer. Men en bred politisk stemning viser, at det professionelle niveau huset drives på i dag og de store oplevelser borgerne får her skal fortsætte.
MusikTeatret blev igen i år trukket frem som et sted, der kan findes besparelser og ændringer. Men en bred politisk stemning viser, at det professionelle niveau huset drives på i dag og de store oplevelser borgerne får her skal fortsætte.
Foto: brie
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Balance-budget med opfordring til at styrke MusikTeatret

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Balance-budget med opfordring til at styrke MusikTeatret

MusikTeatret og Ridecentret blev kommenteret, da kommunalbestyrelsen førstebehandlede budgettet for 2021.

Opdateret 20. september 2020 kl. 09:50
Albertslund Posten - 20. september 2020 kl. 06:23
Af Jørgen Brieghel

MusikTeatret skal ikke skæres, som der er lagt op til i Budgetkataloget. Det skal fortsætte som professionelt drevet sted. For har vi ikke MusikTeatret, hvad er der så tilbage af kultur, som gør Albertslund attraktiv? Lad os i stedet styrke huset.

Sådan lød udmeldinger fra flere partier, da Budget 2021 blev førstebehandlet på kommunalbestyrelsesmødet i september.

Der blev også talt om Ridecentret, der yder en stor socialpædagogisk indsats. Heller ikke her er der stemning for at spare, som det er foreslået - det udtrykte flere politikere.

Men ellers var førstebehandlingen præget af det faktum, at der for første gang i mange år kan leveres et budget i balance.
Her bringer vi ordførernes bemærkninger parti for parti.

Steen Christiansen (Soc.)

"For første gang et budget i balance i budgetår og overslagsår. Det opfylder den økonomiske politik, kommunalbestyrelsen har vedtaget i starten af valgperioden".

"Der er tre årsager. 1. stram økonomisk politik. 2. Udligningsreformen. 3. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL. det er rimeligt at sige, at den situation vi står i i Albertslund, vil være genkendelig i et flertal af kommunerne. Er alt så fryd og gammen? Måske, men vi står midt i en omfattende pandemi, som måske får yderligere konsekvenser end dem vi allerede har set. Så der er ingen grund til at juble og køre løs. Der skal fortsat være styr på økonomien. Og så gælder det om at understøtte den bystrategiske udvikling. Det handler om mennesker, det handler om byens rammer, det handler om os der bor her og de kommende borgere. Og så skal vi bidrage til udvikling af det bæredygtige samfund".

"Den daglige velfærd skal være pejlemærke for det budget, vi skal vedtage. Det handler f.eks. om dagtilbud, om skoler, om opførelsen af nye plejepladser. Det handler også om infrastruktur. COOP-byen får konsekvenser for Roskildevej, Hersted Industripark er på vej, Fængselsgrunden osv. Det skal understøttes".

"Albertslunds økonomi skal fremtidssikres. 70 mio. kr. skal adresseres til byens fremtid til glæde for albertslunderne de næste mange år. Vi går til budgetforhandlingerne med et mål om bredt samarbejde".

Danni Olsen (DF)

"Vi står med andre forudsætninger end før. Det er glædeligt for Albertslund. Vi går til forhandlerne med forskellige initiativer - bl.a. styrkelse af den danske identitet og kultur. F.eks., vil vi styrke de danske madtraditioner, have styrkelse af den danske historie og en styrket indsat i kristendomsundervisning. Vi ser også gerne initiativer, der kan få flere - især drenge - til at søge en erhvervsuddannelse. Det kan f.eks. ske ved et samarbejde mellem skole og det lokale erhvervsliv. Vi vil gerne have sen klassedannelse på alle skoler efter Herstedlund-modellen. Vi vil gerne styrke klubområdet med 7-8 mio. kr. fra værestedernes budget. Vi vil gerne styrke DKE (den kriminalpræventive enhed). På ældreområdet vil vi gerne have bedre arbejdsmiljø - flere hænder. Gerne se på boliganvisningsregler, så vi kan hjemtage hjemløse borgere. Vi vil have botilbud i vores store byudviklingsprojekter. Vi vil have en indsat for at bremse genindlæggelser. Vi vil gerne gøre mere for veje og stier og det skal ske ved, at en del af provenuet fra grund-/bygningssalg skal gå til veje og stier. Lad os endelig se på de gode år i vores økonomi på at se på, hvordan vi driver administration. Vi kan blive meget bedre på mange områder".

Helge Bo Jensen (Enh.)

"Vi skal sikre velfærd og mindske uligheden. Vi skal gøre noget ved klimaet. Det er de to vigtigste emner - også lokalt. Økonomien i Albertslund ser umiddelbart bedre ud. Det er fint. Men i forhold til de udfordringer vi har, er det ikke tilstrækkeligt med midler, der er sat af fra regeringens side. Ældre og børn med større behov vokser. Vores konkrete forslag i første omgang er: En plan for opsætning af solceller. En plan for at plante flere træer. Velfærd: Vores ønsker er at få gang i at de udsatte borgere kan få tandpleje. Vi skal sikre penge til en værdig behandling af vores borgere, der er i kommunens varetægt. Nedlæg skoleforvaltningen og flyt ressourcerne ud på skolerne. Drop topstyringen. Genindfør maden i daginstitutionerne. Bedre rengøring. Den boligsociale indsats skal støttes med midler. Anlæg og byudvikling: Birkelund svømmehal skal vi snart have vand i igen. Der skal sættes penge af til opkøb af grunde til at lave en skole eller anden nødvendige faciliteter i forbindelse med byudvikling".

"Med hensyn til Budgetkataloget, så kan vi ikke støtte, at der skal være flere kulturbesparelser. Vi skal ikke slagte MusikTeatret som en åben og tilgængelig institution. Hvis der ikke er kulturtilbud, er det en trist by at bo i. Betaling på klubområdet vil vi heller ikke gå ind for. Ligesom vi heller ikke vil spare på skolemad".

Vivi Nør Jacobsen (SF)

"Der er balance i budgettet og dermed ekstra muligheder. Derfor skal vi lave et budget, der peger fremad. Vi vil gerne bruge penge på at investere i mennesker. Velfærd og udvikling. Vi har forsømt vedligeholdelsen af vores by. Vuggestuer, børnehaver, skoler og plejehjem skal bruges på at renovere bygningernes rammer. Der skal også investeres i det, der foregår inde i bygningerne. Gode normeringer og godt personale. Efteruddannelse og videreuddannelse skal være muligt for flere. Vi skal have et fagligt løft".

"På alle områder gælder, at vi skal bruge penge på forebyggelse. Vi skal sikre bredden for alle unge og lave en konkret indsats over for de unge, som lever på kanten af det lovlige. Vi skal ikke give efter for trygheden, så indsatsen for at forebygge kriminalitet skal styrkes. Trygheden er et vigtigt tema for os. Det er også at gå i en skole, hvor man trives. Der er stadig dårlig trivsel på skolerne og det faglige niveau ikke høj nok. Vi skal have en fælles indsats, hvor skoler, elever og forældre også involveres. Vi vil have morgenmad på skolerne. Det giver god trivsel og læring".
"Miljø: Vi vil have en træpolitik og en beskeden målsætning om 5 procents øgning af biodiversiteten".
"Foreningstilbud og kultur: Vi ligger over gennemsnittet. Det er afgørende, at vi skal udfordres. MusikTeatret vil vi gerne værne om - men udvikle, så foreninger måske kan indgå. Målet er ikke at spare penge, men mere til flere".

Lars Gravgaard (kons.)

"Ingen træer vokser ind i himlen, vi er klar. Lad os starte med en skattenedsættelse. Hvis satte den ned med 0,5 procentpoint, ville det få små konsekvenser. Det er ærgerligt, at vi har valgt, ikke at søge om det. Vores økonomi er fortsat presset, og det skal vi tage alvorligt. Vi skal tænke os om og sikre en sund økonomi".

"Vores ønsker er: Beskæftigelsen. Vi skal have et tæt samarbejde med byens virksomheder. Unge i straks-aktivering skal vi have udvidet til de kommende år. Folkeskolen skal styrkes. Vi skal se på fagligheden. Men også den økonomi der følger skolen. Lad os lave en ordning, som letter det her.Herstedvester skoles svømmehal skal i gang. Lad os få en plan for, hvad der skal ske. MusikTeatret - vi skal gøre Albertslund attraktiv til nye borgere. En af de gode ting er MusikTeatret, og vi skal ikke lege med det og ændre det til et borgerdrevet kulturhus. Vi har kulturhuse nok. MusikTeatret skal fortsætte som vi kender det i dag. Det har en høj status i branchen. De er godt drevet og et godt sted at spille og at komme og opleve kultur. Men måske kan man ændre lidt på tilskuddet til huset."
"De særtilskud vi har fået på to gange 35 mio. kr. skal bruges til at renovere nogle af de ting vi har forsømt gennem mange år. Skoler, veje, byforskønnelse".

Sofie Amalie Blomsterberg (V.)

"Lad os ikke bare brug løs af kassen, for vi ved ikke, hvordan krisen kommer til at påvirke os de kommende år. Lad os bruge penge på at vedligeholde stier, bygninger og veje. Den strategiske byudvikling skal italesættes. Vi skal have fokus på projekterne. Folkeskolen skal styrkes og den kedelige faglige udvikling rettes op. Lad os få turbo-forløb i forbindelse med folkeskolen, så vi kan løfte både fagligt svage og fagligt stærke elever. Behandlingsgaranti på seks måneder for udredning af unge skal vi have igennem. Tre prioriteter: MusikTeatret er et kulturtilbud, som mange er rigtig glade for. Lad os se på, hvordan huset kan udvikles optimalt, så det glæder flest muligt. Herstedvester skoles svømmehal skal vi have en plan for. Idrætslivet prioriteres, men der mangler stadig en kunstgræsbane i syd - hos BS72".

Kenni Flink (Alt.)

"Der er lagt op til en kulturel massakre, som lægger op til, at vi bliver en soveby. Vi vil en helt anden vej. Birkelundgaard skal åbnes, men det skal ikke være på bekostning af en frivillig forening. Derfor vil vi have en kommunal viceværtordning. MusikTeatret: I stedet for besparelser vil vi tilbageføre de indfrosne midler og føre dem til MusikTeatret - det er deres overskud fra de seneste fem år. De er et professionelt drevet hus og drevet for færre midler end andre musikhuse, og de leverer professionelt. Det skal de blive ved med. Teatret er slidt, og rammerne skal styrkes. Ridecentret er et socialpædagogisk tilbud. Vi skal stadig have ridecenter og i øvrigt AMC".

"Igen i år vil vi gerne have 'kultur på recept'. Desuden vil vi have boliggaranti for nyuddannede unge. Vi vil gerne have besparelse på naturområder, så der bliver mere vild natur og biodiversitet. Lad os få en byttecentral i samarbejde med renovationsafdelingen. Endelig vil vi have en strategi for el-ladestandere i byen".

Hediye Temiz (Rad.)

"Vi vil ikke spare på det borgernære område. Men der skal investeres i byen - børn, ældre og unge. MusikTeatret skal vi se ind i - ikke organisatorisk. Men måske lave en fælles indgang med biblioteket og bruge foyeren som studiecafé. I forhold til skolerne skal vi arbejde målrettet med f.eks. profileringsindsatser eller andet. Vi har en kulturtrappe, men måske skulle vi også have en sportstrappe her. Det skal være byens unges tur. Vi har en gruppe af unge drenge, der laver for meget ballade. Det skaber utryghed, og det er et problem for deres fremtid. De mangler opmærksomhed, kærlighed og tryghed. Vi skal styrke DKE-indsatsen. Men også flere målrettede indsatser sammen med borgere, foreninger osv".

Steen Christiansen

"MusikTeatret - vi er på linje med flere af jer. Vi skal have en diskussion om husets fremtid og en større udvikling i forbindelse med udvikling af Albertslunds fremtid. Vi skal have et professionelt drevet hus med høj kvalitet, hvad det så betyder. Det skal vi snakke om. Det kan måske være en højere inddragelse af foreninger. Og foyerområdet vil fint kunne anvendes anderledes end i dag og dermed styrke trygheden der.

Rideskolen. Der er vi optaget af styrke rideskolens rolle i et socialpædagogisk perspektiv. Det betyder ikke, at vi ikke vil se på inddragelse af frivillige".

Herefter blev budgettet sendt til videre forhandling, og eventuel indgåelse af en budgetaftale mellem partier. Budgettet skal være vedtaget 15. oktober.


KONTAKT OS

Bliver du påvirket af overgangen til vintertid?