19. januar 2021
Lokalavisen Heden / Midtsjællands Avis dækker det meste af Midtsjælland.

Avisen udkommer hver tirsdag i et oplag på 14.450 eksemplarer omdelt af Forbrugerkontakt.

udgivelsesomraade heden

CORONA-RESTRIKTIONER
Få her et samlet overblik over samtlige restriktioner gældende frem til den 28. februar 2021