16. oktober 2021
Lokalavisen Heden / Midtsjællands Avis dækker det meste af Midtsjælland.

Avisen udkommer hver tirsdag i et oplag på 14.450 eksemplarer omdelt af Forbrugerkontakt.

udgivelsesomraade heden