22. januar 2019
(Gældende fra 1. maj 2012)
FREDERIKSBORG AMTS AVIS, telefon: 4824 4100 – Slotsgade 1, 3400 Hillerød
CVR: 68435617
abonnement@sn.dk - www.sn.dk

ABONNEMENTSBETINGELSER:

Avislevering:

I budomdelte områder leveres avisen senest kl. 6.30 mandag-fredag og lørdag-søndag (enkelte områder kl. 9.00).

Lørdag og søndag leveres Politiken senest kl. 7.30 (enkelte områder kl. 8.00)

Korrekt levering af avisen kræver, at der er adgang til postkasse, eller at der er en brevsprække i døren.

Er der ikke det, er det en usikker levering og udeblivelser godtgøres ikke.

Med bopæl i postområderne 2760-2765, 2840-2850, 2942-3670 samt 4050 er Politiken inkluderet i dit abonnement.

E-avisen
Abonnementsatalen giver adgang til at læse Frederiksborg Amts Avis elektronisk på smartphone, tablet, Ipad og PC.Ved oprettelse af adgang til den elektroniske avis skal du bruge dit abonnementsummer. Se vilkårene for brug af e-avisen på www.sn.dk.
Vi opfordrer til, at du gemmer den e-mail, du får fra os med dine brugerregistreringer. Heri fremgår dit brugernavn og adgangskode til DAGBLADETs, Frederiksborg Amts Avis’, Nordvestnyts eller Sjællandskes e-avis. Disse oplysninger er nødvendige at have ved hånden, hvis du får brug for at henvende dig til os med spørgsmål om e-avisen.

Adgangen til e-aviser er personlig. Derfor må brugernavn og adgangskode ikke deles med andre end medlemmer af din private husstand.

Brugerprofilen giver adgang for op til 5 enheder samtidig, dvs. du har mulighed for at tilgå avisen på både pc, tablet, og smartphone.

Vi registrerer enhederne i 7 døgn fra login tidspunktet, Sjællandske Medier kan kontaktes, hvis du indenfor denne periode har skiftet enheder eller har problemer med at logge ind.

Såfremt brugernavn/adgangskode eller adgangen til e-avisen misbruges på nogen måde, forbeholder Sjællandske Medier sig ret til at lukke adgangen til e-avisen med øjeblikkelig virkning.

Ved oprettelse af adgang til den elektroniske avis skal du bruge dit abonnementsnummer, som står på din opkrævning.

 
Du kan også købe et abonnement til den digitale udgave af Frederiksborg Amts Avis via sn.dk.

 
Du kan betale med kreditkort. Ønsker du at forlænge dit digitale abonnement, skal du foretage et nyt køb til den digitale avis.
 
Det er dit ansvar, at de oplyste kort- og kontooplysninger er korrekte.
 
Du modtager en kvittering pr. e-mail, når du har købt dit digitale abonnement. Du bør gemme kvitteringen, så du har den, hvis du får brug for den.
 
Sjællandske Medier håndterer ikke og gemmer ikke kortoplysninger, men anvender Dibs til håndtering af betaling for digitale abonnementer.
 
Ved køb af e-avis eller et af vores øvrige abonnementer accepterer du Sjællandske Mediers handels- og leveringsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst, før dit køb.Tekniske krav
Sjællandske Mediers digitale indhold kan tilgås på følgende platforme/browsere, der støtter flash-teknologien.

PC: Windows XP, 2 gigabyte arbejdshukommelse, Internet Explorer 8.0 med seneste flash-plugin installeret.

E-avisen kan tilgås via følgende browsere:
Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox

MAC: OS X 10.5 (Leopard), 2 gigabyte arbejdshukommelse, Safari inkl. seneste tilpassende flash-plugin installeret.

Derudover kan e-avisen tilgås via følgende browsere på Apple Mac: Safari, Chrome og Firefox.

Mobile, håndholdte enheder
Frederiksborg Amts Avis kan læses via app til Apple iPhone/iPad - Apple iOS (fra Version 7.0) samt håndtholdte enheder baseret på Android styresystemet fra version 4.2 (f.eks.: Samsung tablet og mobil, HTC mobil osv.)

E-avisen downloades på de håndholdte enheder og kræver derfor lagerplads på enheden.

Brugeroprettelse - Databeskyttelse
Brugerdata, som afgives under brugeroprettelse gemmes i en online-database, der er beskyttet fra indtrængen fra en tredje part.

Ingen brugerdata videregives til trejdepart uden tydelig tilladelse fra forbrugeren.
Manglende eller forsinket levering af avisen

Hvis avisen udebliver – og du giver os besked – godtgør vi på først mulige opkrævning. Hvis avisen ikke udkommer, vil den automatisk blive godtgjort. Hvis avisen ikke kan leveres pga. force majeure (krig, vejrlig o.a.) godtgøres ikke. Forsinkede aviser og udeblevne enkeltsektioner godtgøres ikke. Aviser sendt til udlandet godtgøres ikke. Kontakt os ved udeblivelse, så vi kan få leveringen i orden.

Frederiksborg Amts Avis udkommer ikke grundlovsdag og den 24. december.

Godtgørelse

Godtgørelse af udeblevne aviser sker til abonnementets gennemsnitlige stykpris. Prøve-, kampagne- og introduktionsabonnementer eller andre abonnementer til særligt fordelagtige priser, forlænges ikke til tilbudspris, men fortsætter til normal pris fratrukket eventuelle godtgørelser.
Ved afbestilling af avisleveringen i kortere eller længere perioder refunderes et beløb svarende til tryk- og distributionsomkostningerne.
Godtgørelsen fratrækkes på først mulige opkrævning.

Betaling

Abonnementet betales forud og opkrævning sker ved udsendelse af indbetalingskort (til betaling i bank, homebanking eller med Dankort eller via BetalingsService (BS).

Betaling skal ske senest på sidste, rettidige indbetalingsdag. Ved udsendelse af påmindelse opkræves et administrationsgebyr på kr. 100,00. Vi forbeholder os retten til at opkræve et administrationsgebyr for udsendelse af indbetalingskort.

Pris

Abonnementsprisen fremgår af opkrævningen. Der ydes perioderabat således, at lange abonnementsperioder er forholdsvis billigere end korte. Det er en betingelse, at abonnementet ikke opsiges til ophør før den aftalte periodes udløb, uanset punktet nedenfor om opsigelse. Ved opsigelse i utide vil periode-rabatten blive modregnet i et eventuelt tilgodehavende. Prisændringer varsles via avisen og får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnementet.

Varighed

Det løbende abonnement fortsætter til det opsiges. Ved indgåelse af abonnementsaftalen sendes et bekræftelsesbrev (på papir eller via mail), der bl.a. bekræfter under hvilke betingelser, aftalen er indgået.

Fortrydelsesret

Et abonnement købt via telefonen, efter uanmodet henvendelse fra en af avisens sælgere, er omfattet af reglen om fortrydelsesret. På www.forbrug.dk kan du finde hele Forbrugeraftaleloven og fortrydelseretten fremgår af §18 og §19.

Opsigelse

Abonnementsaftalen kan, efter 5 måneders abonnement, opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned (jf. Forbrugeraftaleloven kapitel 7 – læs hele loven på www.forbrug.dk).

Abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Dog kan prøve, kampagne- og introduktionsabonnementer opsiges til udløbet af 1. periode, hvis der ikke er aftalt individuelle vilkår for abonnementet

(se nedenfor under: Øvrige).

Du er forpligtet til at betale for de aviser, du har modtaget. Er der et restbeløb på kontoen overføres det til en bankkonto. Vi skal dog bede om en skriftlig anmodning. Beløbet opgøres efter sidste leveringsdag, og der kan være op til 14 dages ekspeditionstid. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale.

Øvrige

Der kan være individuelle vilkår tilknyttet abonnementet. Disse vilkår vil fremgå af bekræftelsesbrevet.

Abonnementsdata på tidligere abonnementer gemmes til eventuel senere brug. Disse kan slettes, hvis det ønskes. Alle oplysninger behandles fortroligt. I overensstemmelse med lov kan du frabede dig dette hos abonnementservice eller hos CPR-registeret. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår er tilgængelige på www.sn.dk , ved henvendelse sender vi gerne Abonnementsvilkårene pr. brev eller mail.