20. november 2017
Kontakt Lørdags'avisen

Lørdagsavisen Køge
Torvet 19 A 1. sal
4600 Køge

Annoncer:

Tlf: 56 65 82 00
Mail: kmc.anoncer@sn.dk

Redaktion:

Tlf.: 56 65 82 00
Mail: kmc.redaktion@sn.dk

Udebliver avisen

Tlf.: 5665 8200
Mail: kmc.reklamation@sn.dk