21. oktober 2019
By og Land og Søndagsavisen Nordvestsjælland

By og Land og Søndagsavisen Nordvestsjælland
Ahlgade 1
4300 Holbæk

Annoncer:

Tlf.: 8888 4300
Mail: byogland.salg@sn.dk

Redaktion:

Tlf.: 8888 4377
Mail: byogland.red@sn.dk

Udebliver avisen

Tlf.: 8888 4343