17. november 2018
Faxe-redaktionen

Jernbanegade 14
4690 Haslev

57 61 25 00
faxe.red@sn.dk

Cecilie Hänsch
Områderedaktør
ceha@sn.dk
88 42 04 07

Nikolaj Rasch Skou
Journalist
Nikolaj.rasch.skou@sn.dk
88 42 04 06

Kathrine Harvey
Journalist
Kathrine.harvey@sn.dk
88 42 04 04

Morten Kemp Overgaard
Journalist
Morten.overgaard@sn.dk
88 42 04 05

Du kan købe adgang til dagens e-avis her: Køb avis her

Vil du tegne et abonnement, købe en annonce eller er avisen udeblevet, så kontakt kollegerne i kundeservice på 56 61 25 00 – eller læs mere på www.sn.dk/kundeservice