16. oktober 2021
Helle Hansen foran sin nabo Stensved Sten og Grus, som hun bestemt ikke er på julekort med. Foto: Lene C. Egeberg
gallery icon

Se billedserie

Helle Hansen foran sin nabo Stensved Sten og Grus, som hun bestemt ikke er på julekort med. Foto: Lene C. Egeberg
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Nabo til varmeværk og privat hus kan opføre 15 m højt betonværk

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nabo til varmeværk og privat hus kan opføre 15 m højt betonværk
Vordingborg - 20. september 2021 kl. 06:00
Af Claus Vilhelmsen

Stensved Sten og Grus har ansøgt kommunen om at opføre et betonværk på sin erhvervsgrund, der ligger på Kobbelvej 52 mellem Stege Varmeværk og et privat hus.

Nu ser det ud til, at ejer Susanne Halkvist og hendes søn Peter Halkvist, der er direktør for firmaet, får deres vilje.

Udvalget for Plan og Teknik har nemlig på sit seneste møde vedtaget en ny lokalplan for området, som giver mulighed for opførelse af bygninger, der er 21 meter høje, hvor den tidligere højde kun var otte en halv meter. Betonværket skal være 15 meter højt.

Lokalplanen er gået igennem på trods af protester fra de nærmeste naboer. Det sker efter, at de har været vidne til flytning af jord uden anmeldelse til kommunen, som man skal, pumpning af overfladevand i kloakken og ophobning af forurenede sveller op af hegnet til den ene nabo.

Solpaneler

Stege Fjernvarme er bange for, at der bliver sendt kaskader af støv ind over varmepanelerne, der producerer varmt vand til 1300 husstande.

Fjernvarmen kunne have gjort indsigelse, da kommunen solgte grunden til grusfirmaet, men var ikke opmærksomme på, hvad det kunne komme til at betyde. Det fortrød formand Jan Hansen senere, da han fandt ud af, hvad det var for et firma, der havde købt grunden, og da han så, hvordan der bliver kørt rundt med sten, grus og jord.

Fjernvarmens driftsleder Bjarne Houmann ringede til kommunen og luftede sin bekymring, men da var det for sent.

- Vi er ikke imponerede over, at de vil lave et stenværk og køb og salg af grus. Vi havde slet ikke forventet, at der ville opstå sådan en virksomhed, da vi sagde nej til at købe grunden. Vi havde bare ikke selv noget at bruge den til, sagde Bjarne Houmann dengang. Det var i juli 2019.

Indsigelse mod værk

Betonværket gør kun sagen værre, mener de i Stege Fjernvarme og denne gang er de på pletten med en indsigelse på grund af støvpartiklerne. Men det fejer forvaltningen af bordet i sit oplæg til udvalget.

»Der må inden for området kun udføres virksomhed som ikke i væsentlig grad medfører støj, luftforurening eller lugt. Håndhævelsen af evt. støvgener varetages gennem miljøreguleringsloven og kan give krav om afbødende foranstaltninger, såfremt aktiviteten på ejendommen giver anledning til gerne for omgivelserne«, skriver forvaltningen.

Hvordan det skal udmøntes i praksis ved arbejde med et betonværk, står hen i det uvisse.

Solceller og silo

Fjernvarmen angiver også, at en 15 meter høj silo vil skygge hen over et område, hvor Fjernvarmen ad åre vil opføre solceller. Også det bliver fejet af bordet.

»Siloanlægget vurderes kun i begrænset omfang at kunne påvirke en fremtidig udvidelse - og udvidelsen vil kunne ske under hensyntagen til anlæg, der giver skygge,« skriver forvaltningen.

Også naboen på Kobbelvej 50 er utilfreds med siloen, som er inden for kystnærhedszonen og kan ses langt væk. I forvejen er de godt trætte af støv og støj fra sten- og grus naboen, og Poul og Helle Hansen er alvorligt bange for, at det bliver meget værre, hvis der kommer et betonværk.

En gåde

For den nærmeste nabo til Stensved Sten og Grus er det en kæmpe gåde, at kommunen vælger at lave en lokalplan, der de facto giver tilladelse til opførelse af et betonværk med en 15 meter høj silo.

I et brev til Udvalget for Plan og Teknik og til de medarbejdere i forvaltningen, der har stået for udarbejdelsen af lokalplanen, beskriver Poul og Helle Hansen, som bor på Kobbelvej 50, hvordan larm fra lastbiler, gravemaskiner m.m. ikke kan leve op til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Billede

Peter Halkvist fra Stensved Sten og Grus har flere
gange ulovligt ledt overfladevand direkte ud i kloakken.
Foto Thomas Sig Jensen


I forvaltningens svar til ægteparrets høringssvar, hvor støjgrænserne er nævnt, bliver indvendingerne fejet af ordet med begrundelsen: »Bestemmelser for støj er ikke en del af planlovskataloget (Planlovens §15 stk. 2). Dette bevirker, at der ikke i lokalplaner kan være bestemmelser for støj, da dette er reguleret gennem miljølovgivningen.«

Eller på godt dansk: Bliver der larmet på pladsen, har det ikke noget med lokalplanen at gøre.

Dermed vil ægteparret vil henvist til at opsætte en støjmåler for at måle, hvor meget støj, der kommer fra pladsen på forskellige tidspunkter, for det er Miljøstyrelsens støjgrænser, der gælder.

Støjgrænser

Sjællandske har spurgt kommunens miljøafdeling om, hvilke støjgrænser, der er gældende for området. Miljømedarbejder Lars Jensen skriver:

»Lokalplanen for Kobbelvej 52 indeholder følgende retningslinje for anvendelse: Området må kun anvendes til erhvervsformål: Industri, lager, service og værkstedsvirksomhed. Der må indenfor området kun udføres virksomhed som ikke i væsentlig grad medfører støj, luftforurening eller lugt. Ejendommen på Kobbelvej 50, der i sin tid var til erhvervsformål med tilknyttet bolig, bruges nu udelukkende til boligformål.«

En almindelig samtale

Ejendommen ligger i erhvervsområde 25, som i sin tid ved afgørelse fra klageinstans blev fastlagt som et egentligt erhvervsområde med støjgrænser døgnet rundt på 60 dBA.«

Hertil siger Helle Hansen:
- Hvorfor give lov til noget, som vil give så meget støj, at 60 db ikke kan overholdes. Det svarer jo til en almindelig samtale.

Til forvaltningen skriver hun og hendes mand efter Udvalget for Plan og Tekniks vedtagelse af lokalplanen:

»Vi ved jo alle at det ikke kan lade sig gøre, og vi skal nu i gang med at sætte decibel måler op og anmelde flere gange dagligt, samt ikke mindst aften og weekend som er tidspunktet for, hvornår denne erhvervsdrivende skal arbejde på Kobbelvej 52. I skal forholde jer til alle disse anmeldelser, alt sammen spild af alles tid og noget der kun er til irritation for alle.«

Kystnærhedszonen

Helle Hansen forstår heller ikke. hvordan Udvalget for Plan og Teknik kan finde på at placere en 15 høj silo inden for kystnærhedszonen på tre km, og hun fortæller, at det fyger ind til dem med ukrudt.

- Vi har købt huset for at være i et område med fred og ro. Vi har ikke noget imod varmeværket og solfangerne, men vi er blevet påført støj og møg hele døgnet rundt, også i weekenderne af grusfirmaet. Nu bliver det bare endnu værre, siger Helle Hansen.

Rejser du til udlandet i år?
 

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk