23. september 2021
Sådan præsenterede Bonava sit rækkehus-projekt set fra Forstbotanisk Have. Det projekt kan ikke længere gennemføres. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter
Sådan præsenterede Bonava sit rækkehus-projekt set fra Forstbotanisk Have. Det projekt kan ikke længere gennemføres. Modelfoto: JUUL | FROST, By-, Bygnings- og Landskabsarkitekter
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Miljøstyrelsen siger klart nej til Gentofte Kommunes byggeplaner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Miljøstyrelsen siger klart nej til Gentofte Kommunes byggeplaner

De omstridte byggeplaner på DSB's tidligere godslæsseplads ved siden af Forstbotanisk Have bliver ikke til noget, for Miljøstyrelsen vil ikke gå med til at reducere skovbyggelinjen. Gentofte Kommune erkender sit nederlag og dropper at få bygget boliger på arealet

Opdateret 04. juni 2020 kl. 00:54
Villabyerne - 31. oktober 2019 kl. 11:42
Af Jesper Bjørn Larsen og Signe Haahr Pedersen

Gentofte Kommune kan krølle sit forslag til lokalplan nr. 408 sammen og smide det i papirkurven.

arrow Læs også: DEBAT: Vigtigt med hurtig afklaring af DSB-arealet

For byggeriet af 33 rækkehuse, 20 ungdomsboliger og 15 familieboliger på grunden mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station afhang af, at Miljøstyrelsen ville gå med til en reduktion af den gældende skovbyggelinje, og det vil styrelsen ikke:

"Miljøstyrelsen er ikke sindet på baggrund af den foreliggende ansøgning at reducere skovbyggelinjen vest for Charlottenlund Skov som beskrevet i kommunens anmodning. Det er styrelsens vurdering, at en sådan reduktion vil være i strid med de hensyn, naturbeskyttelseslovens §17 tilsigter at varetage. Styrelsen lægger her vægt på byggeriets højde og udstrækning, at det vil ligge umiddelbart op ad skoven, samt at skoven er af en usædvanlig karakter," skriver Miljøstyrelsen i sin såkaldte sindetskrivelse til Gentofte Kommunes planchef, Michael Holst. Det hedder videre:

"Charlottenlund Skov er en gammel skov med en særegen kulturhistorie, hvis værdi som markant, geometrisk landskabselement og usædvanligt varieret skovbryn forringes ved opførelse af et byggeri som det foreslåede i umiddelbar nærhed af skoven. Endvidere kan det ikke afvises, at levesteder for plante- og dyreliv vil blive truet af byggeri og anlæg, der placeres under 9 meter fra skoven i sydlig ende."

Miljøstyrelsens afgørelse er et klokkeklart nederlag for Gentofte Kommune og en lige så klokkeklar sejr for den borgergruppe, der hele tiden har kæmpet imod byggeplanerne. Netop ud fra et hensyn til den omkringliggende natur, herunder Forstbotanisk Have.

"Vi er utroligt glade for, at fornuften og det grønne miljø har sejret i denne sag. Kommunalbestyrelsens forslag om massiv bebyggelse direkte op ad Forstbotanisk Have burde aldrig have været fremsat. En konservativt domineret kommune burde i stedet lægge vægt på at beskytte kulturarv og grønne landskabselementer i stedet for at ville bygge for enhver pris. Vi er meget tilfredse med, at Miljøstyrelsen har truffet sin afgørelse med henvisning til havens særegne historie, det usædvanligt varierede skovbryn, byggeriets størrelse og de forringede vilkår for plante- og dyreliv. Det er netop disse forhold, som borgergruppen har fremført i diverse indsigelser og møder med Miljøstyrelsen. Vi vil gerne takke for den enestående opbakning fra en lang række fageksperter, foreninger og de mange tusinde Gentofte-borgere, som har støttet kampen mod det planlagte byggeri," siger Claus Winberg fra 'Borgergruppen for bevarelse af det ubebyggede rekreative grønne område mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station' til Villabyerne.

En anden markant stemme i borgergruppen tilhører Lea Gram Jacobi. Hun er efter eget udsagn jublende lykkelig over Miljøstyrelsens afgørelse:

"Det er en helt vild, glædelig nyhed! Tak til Miljøstyrelsen for - på trods af stærke politiske kræfter - at tale naturens sag. At det overhovedet er kommet dertil, at Danmarks ældste forstbotaniske have har været i en sådan overhængende fare for at lide uoprettelig skade, er os en gåde. At hele kommunalbestyrelsen på nær én har stemt for byggeri fremfor bevarelse af en national natur- og kulturarv er virkelig skræmmende," siger Lea Gram Jacobi. Og hun fortsætter:

"Det er yderst tankevækkende, at konklusionerne i den miljørapport, som blev medsendt kommunens ansøgning, enten var faktuelt forkerte eller i direkte modstrid med udtalelser fra uvildige fageksperter inden for flora og fauna. I modsætning til kommunen mente de alle, at den unikke flora og fauna i Forstbotanisk Have kunne blive irreversibelt ødelagt, hvis man tillod byggeriet. Derfor er vi ekstra taknemmelige for, at Miljøstyrelsen helt exceptionelt gav os (borgergruppen, red.) foretræde og mulighed for at fremføre vores egne og de uvildige eksperters vurderinger af sagen. Vi er også virkelig taknemmelige over for alle de organisationer og Gentofte-borgere, som på den ene eller den anden måde har støttet vores kamp mod et vanvittigt byggeprojekt."

Lea Gram Jacobi håber, at borgmester Hans Toft står ved det løfte, han afgav ved borgermødet i marts 2019, hvor han udtalte, at Miljøstyrelsens afgørelse ville bestemme sagens udfald.

"Desuden ville det klæde DSB nu endelig at levere det område, som i sin tid blev tvangsfjernet fra forsthaven og givet midlertidigt til dem for 0 kr., tilbage til den retmæssige ejer - nemlig Forstbotanisk Have," siger hun.

Villabyerne har stillet en række skriftlige spørgsmål til borgmester Hans Toft (K):

Hvad er din kommentar til Miljøstyrelsens afgørelse?

"Miljøstyrelsen har truffet en beslutning, som betyder, at hverken det foreslåede byggeri eller andet byggeri kan opføres på det pågældende grusareal ved Charlottenlund Station. Det betyder så også, at staten endnu engang forhindrer os i at skaffe ungdomsboliger og almene familieboliger til de mange boligsøgende i Gentofte Kommune."

Hvad betyder afgørelsen for Gentofte Kommunes ønske om at få bebygget grunden øst for Charlottenlund Station? Vil I bede Bonava tilrette byggeprojektet, så det ikke overskrider de gældende skovbyggelinjer?

"Nej. Efter Miljøstyrelsens afgørelse er et projekt jo umulig på arealet, da der efter afgørelsen kun kan opføres byggeri på jernbaneskinnerne."

Hvad er Gentofte Kommunes næste skridt i sagen?

"I relation til et byggeri er sagen stoppet af Miljøstyrelsen. Denne afgørelse kan ikke ankes. Derfor er der ikke noget næste skridt vedrørende byggeriet, hvilket vi også tidligere har konstateret. Vi vil nu tage kontakt til staten for at spørge, hvad de nu agter at gøre ved deres grusareal, som nu gennem årtier har henligget misligholdt."

Bonava - det ejendomsudviklingsfirma, der har købt grunden øst for Charlottenlund Station af DSB - havde oprindelig planer om at bygge 25 ungdomsboliger, 25 familieboliger og 56 ejerlejligheder i tre etager med en samlet bebyggelsesprocent på 60. De planer blev fremlagt på et borgermøde 30. maj 2018.

Tusindvis af borgere skrev under på en protestskrivelse mod det planlagte byggeri, fordi de frygtede, at det ville føre uoprettelig skade mod den nærliggende Forstbotanisk Have med sig. På kommunalbestyrelsesmødet den 29. oktober 2018 afleverede den borgergruppe, der har organiseret indsamlingen, 16.215 underskrifter.

Herefter redigerede Bonavas sine planer og lagde i stedet op til byggeri af 33 rækkehuse, 20 ungdomsboliger og 15 familieboliger. Det var på strækningen mellem Forstbotanisk Have og Charlottenlund Station, at rækkehusene, der skulle være på mellem ca. 120 og 160 m2, var placeret i to etager. Hertil kom en almen etageboligbygning i tre etager på grundens nordlige del ved den offentlige parkeringsplads.

Planerne for det samlede byggeri, der før bredte sig over 9.000 m2, fyldte nu 6.000 m2, så bebyggelsesprocenten faldt fra 60 til 40.

I dag er området i Kommuneplanen udlagt som rekreativt grønt areal med en tilladt bebyggelsesprocent på 10. For at et større byggeri på stedet skal kunne lade sig gøre, skal Gentofte Kommune ændre Kommuneplanen samt lave en lokalplan for området.

Byggeriet krævede en godkendelse fra Miljøstyrelsen af en reduktion af den tilladte skovbyggelinje. De nuværende regler siger nemlig, der skal være mindst 25 meter fra et eventuelt byggeri hen til Forstbotanisk Haves skel. Da der kun var 20 meter ud for Forstbotanisk Have i de skitserede planer, skulle Miljøstyrelsen først godkende den reduktion. Når Miljøstyrelsen nu siger nej, falder planerne til jorden. Deres afgørelse vil ikke kunne påklages.

arrow Debat: Gentofte Kommune bør købe DSB-grunden
28. november 2019 kl. 11:30 Opdateret: kl. 00:52
arrow Borgere: Grusarealet skal tilbage til skoven
05. november 2019 kl. 11:16 Opdateret: kl. 00:54
Synes du, at kommunen er der for dig?
 

KONTAKT OS