21. januar 2021
Som det fremgår af kortet er de største støjproblemer omkring Heslingørmotorvejen, Tuborgvej
gallery icon

Se billedserie

Som det fremgår af kortet er de største støjproblemer omkring Heslingørmotorvejen, Tuborgvej
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: 30 procent af Gentoftes borgere er plaget af støj

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

30 procent af Gentoftes borgere er plaget af støj

Flere end 23.000 borgere i Gentofte Kommune lever med et støjniveau, der er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier. Det kan man se i den støjhandlingsplan, som Gentofte Kommune har sendt i høring

Villabyerne - 26. november 2020 kl. 11:00
Af Signe Steffensen

For mange borgere i Gentofte overdøves biernes summen og fuglenes kvidren af bildækkenes kontinuerlige møde med asfalten på kommunens store veje.

arrow Læs også: DEBAT: Sænk vejstøjen i hele Gentofte

Gentofte Kommune har netop sendt en støjhandlingsplan 2021-2026 i offentlig høring. Men kommunens mest støjplagede borgere skal faktisk rette blikket mod Christiansborg.

Det er især området omkring Lyngbyvejen og beboere langs de store gennemfartsveje i kommunen, der er plaget af støj. Fænomenet er ikke nyt, og kortlægningen af de støjplagede ejendomme er næsten identisk med en tilsvarende måling i 2014.

Ifølge kommunens tal er det mere end en ¼ del af kommunens borgere, der lever med støj, der er højere end 58 dB, der er den vejledende grænseværdi for vejstøj.

Heraf er mere end 2.000 stærkt støjbelastet med et støjniveau på 68 dB eller mere.

Trods flere elbiler, der støjer mindre end benzin og diesel, så fortsætter antallet af bilister generelt med at stige.

Da Lyngbyvejen er statsvej, er en del af handlingsplanen, at Gentofte Kommune vil gå i dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene.

Kommunen vil arbejde for, at Vejdirektoratet etablerer nye støjskærme langs de strækninger på Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der fortsat mangler afskærmning eller hvor den er utilstrækkelig.

I forbindelse med, at støjhandlingsplanen blev sendt i høring, spurgte vi Villabyernes læsere, hvad der står på deres ønskeseddel i forhold til at få nedbragt støjen.

Forslagene gik blandt andet på:

At sætte hastigheden ned til 60 km/t fra Tuborgvej til Vintappersøen.

At grave Lyngbyvejen ned. (Alle ved det er meget dyrt, men det kunne være en langsigtet og visionær strategi)

At opsætte bedre og mere støjværn langs Lyngbyvejen.

At asfaltere med en mere støjsvag belægning.

En mærkesag

For socialdemokraten Jeppe Bruus, der er valgt til Folketinget i Gentofte-Gladsaxe-kredsen, var netop støj en mærkesag i valgkampen.

"Kontinuerlig støj kan lede til depression, hjerteproblemer og øget risiko for kræft. Støj dræber," siger Jeppe Bruus.

Han henviser til et studie af seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, der står bag en undersøgelse, der blandt andet viser en sammenhæng mellem vejstøj og slagtilfælde, det vil sige en blødning eller blodprop i hjernen. Årsagen er, at støjen stresser og forstyrrer nattesøvnen.

"Jeg gik målrettet efter en plads i Transportudvalget, og jeg er både glad og stolt over, at jeg blev formand for udvalget. Før jeg kom ind i Transportudvalget, sad der ikke en eneste politiker fra Hovedstadsområdet," konstaterer han.

Han oplever, at det trafikpolitiske område har været underprioriteret i mange år.

"Trafikken på Lyngbyvejen og de andre indfaldsveje til København er eksploderet de seneste ti år. Det samme er støjgenerne. Vejene er ikke bygget til de trafikmængder. Hvis man kigger i de støjhandlingsplaner, der var forudsætningen for de værn, man har opført langs Lyngbyvejen, så er trafikmængderne langt overskredet," siger Jeppe Bruus.

Han understreger, at støj bliver en væsentlig del af de infrastrukturforhandlinger, der går i gang inden længe.

"Det partipolitiske betyder meget, men det betyder også meget, hvor man er valgt. Der har manglet nogen, der talte hovedstadsområdets sag. Selvom det bliver lidt lokalpatriotisk, så er det vigtigt. Og det har virket for de jyske politikere, der har siddet i udvalget," siger Jeppe Bruus, der løbende forsøger at lave tværpolitiske alliancer for at gøre sine kolleger på Christiansborg opmærksomme på, at det er en sag, de er nødt til at prioritere.

Corona-anlægspakke

I Transportudvalget sidder også Kristian Pihl Lorentzen, der er transportordfører for Venstre. Han fortæller, at bekæmpelsen af trafikstøj har en høj prioritet hos Venstre.

"Det viste vi med den blå trafikaftale fra marts 2019. Og ved de kommende trafikaftaler ønsker vi ligeledes afsat en gigantisk støjpulje, så løsninger på lokale støjproblemer landet over kan blive løst hurtigst muligt. Vi presser også på for, at der sker noget allerede i 2021, idet støjprojekter er en oplagt del af en Corona-anlægspakke, der skal stimulere økonomien," siger Kristian Pihl Lorentzen

Venstre-politikeren vil ikke her og nu tage stilling til de konkrete løsningsforslag, som borgerne peger på.

"Det kræver en forudgående teknisk vurdering af deres effekt. Dog kunne det være oplagt at starte i en fart med udlægning af støjsvag asfalt. Men Venstre er obs på, at støjgenerne langs Lyngbyvejen skal bekæmpes snarest muligt," siger han.

Jeppe Bruus synes, det er fine forslag, der er kommet ind fra borgerne i Gentofte.

"Hvis man havde anlagt de her indfaldsveje i dag, så havde man enten gravet dem ned eller overdækket dem," siger han.

Derfor synes han også, at forslaget om nedgravning er et sympatisk forslag, men svært at få gjort til virkelighed i dag.

Men der er også andre greb, man kan benytte sig af i forhold til at nedbringe støjen. Og Jeppe Bruus er indstillet på at få gennemført nogle af de andre forslag.

"Det, man kan justere på, er hastigheden. I myldretiden er den naturligt lav, når folk holder i kø, men om aftenen og natten, hvor der er færre biler er farten høj, og der er en klar sammenhæng mellem hastighed og støj," siger Jeppe Bruus, der forestiller sig en intelligent styring af hastigheden, så man f.eks dæmper farten aften og nat.

"Støj er også enormt afhængig af vind og vejr, hvis det regner eller blæser, så støjer det meget mere. Så ud over at lave intelligent styring af hastigheden på bestemte tidspunkter af døgnet, så kan man måske også justere på hastigheden afhængigt af vind- og vejrforhold," siger han.

Støjsvag belægning

Et andet forslag går på støj­svag belægning. Et tiltag, som Jeppe Bruus mener er helt afgørende.

Det hjælper nemlig ikke synderligt på støjen, at der kommer flere elbiler på vejene - til gengæld hjælper det på luftforureningen. Men larmen fra vejen kommer hovedsageligt fra friktionen mellem dæk og vejbelægning.

"Det kan man se og høre de steder, hvor man har lagt asfalt. Det gør en kæmpe forskel. Man har udviklet en asfalt, som både er mere støjsvag og mere miljøvenlig. Og det er et tiltag, man kan implementere hurtigt."

Støjværn

Forslaget om bedre støjværn er også noget, der trafikpolitisk bliver arbejdet på.

"Der har været en tendens til, at Vejdirektoratet hovedsageligt har set på støjværn i forbindelse med nye projekter. Men de trafikale forudsætninger for de støjværn, der er sat op langs Lyngbyvejen, er for længst overskredet, så vi må se på, om de skal være højere, eller måske krumme ind over vejen," siger Jeppe Bruus.

Han mener at hastighed, belægning og støjværn er elementer, man kan tage fat på og som også vil gøre en betydelig forskel.

"Det er hårdt arbejde at få det prioritereret. For tidligere har det været de store infrastrukturprojekter, der er løbet med opmærksomheden, men jeg synes, jeg møder velvilje. Og jeg bider mig fast i bordpladen," siger Jeppe Bruus.

Støj-handlings-planen

Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen udført af Sweco Danmark A/S.

Kortlægningen er beregnet på baggrund af seneste foreliggende tal (2017) over trafiktal fra Vejdirektoratet suppleret med trafiktal fra Gentofte Kommune. Kortlægningen viser antallet af boliger og personer, belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Antallet af boliger, som er støjramte, er stort set uændret i forhold til støjkortlægningen, der lå til grund for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog været stigende gennem de senere år, også i Hovedstadsområdet, hvilket betyder, at støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har været stigende. Det betyder, at støjniveauet er steget for flere af kommunens borgere.

Det er beregnet, at 11.646 boliger svarende til 23.074 personer er belastet med et støjniveau på over 58 dB, heraf er 978 boliger svarende til 2.162 personer stærkt støjbelastede (> 68 dB).

De boliger i kommunen, der er mest belastet af trafikstøj, ligger langs de gennemgående vejstrækninger - primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der begge er statsveje. Støjbekæmpelsen på statsvejene behandles i Vejdirektoratets støjhandlingsplan.

For at leve op til målsætningen om at reducere vejtrafikstøjen vil kommunen de næste fem år benytte sig af forskellige virkemidler. Der vil blandt andet være fokus på følgende:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer

Trafiksanering
Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen
Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene

arrow Støjen fra motorvej bliver målt og vejet
11. december 2020 kl. 18:19 Opdateret: kl. 15:55
arrow Støj er et problem for mange boligejere
11. december 2020 kl. 16:20 Opdateret: kl. 15:05
arrow Ny borgergruppe vil forene støjplagede borgere
11. december 2020 kl. 11:48 Opdateret: kl. 14:26
Er det en god idé at indføre bøde eller straf, hvis man ikke vil gå i isolation efter en udlandsrejse?
 

KONTAKT OS