19. januar 2020
FOA mener ikke, at den nye lov og medfølgende sanktionsmuligheder er den bedste måde at opnå integration for familier med udenlandsk baggrund. Foto: Per Christensen
FOA mener ikke, at den nye lov og medfølgende sanktionsmuligheder er den bedste måde at opnå integration for familier med udenlandsk baggrund. Foto: Per Christensen
Foto: Per Buurgaard Christensen
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Kontroversiel lov tvinger 24 børn i vuggestue

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kontroversiel lov tvinger 24 børn i vuggestue
Taastrup - 20. juli 2019 kl. 05:51
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

En ny lov trådte 1. juli i kraft, og den tvinger en række forældre i udsatte boligområder til at putte deres etårige børn i et pasningstilbud fem timer om dagen.

Loven har været meget omdiskuteret, men det er begrænset, hvor mange den egentlig rammer i Høje-Taastrup Kommune. Den gælder nemlig kun for børn, der bor i et af de tre udsatte boligområder, der er på regeringens såkaldte ghetto-liste, nemlig Taastrupgaard, Charlotteager og Gadehavegård.

I 2018 var der i alt 88 ét-årige børn i de tre boligområder, og heraf forventes 54 indmeldt i de almindelige dagtilbud. Det efterlader 34 børn i målgruppen for det obligatoriske læringstilbud. Ved hjælp af en opsøgende og oplysende indsats forventes kommunen at kunne få 10 børn i de almindelige dagtilbud, og det efterlader altså 24 børn, der skal indskrives i det nye obligatoriske tilbud.

- Så det er i praksis ikke så mange børn og familier, der bliver ramt af lovændringen. Og det er jo heller ikke til at sige, om de alligevel ville have fået deres børn i et dagtilbud senere, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

Ifølge Regeringens plan »Et Danmark uden parallelsamfund« bliver dagtilbudsloven ændret for at sikre, at flere børn fra udsatte boligområder optages i et dagtilbud.

Formålet er at sikre, at børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud, så fagprofessionelle blandt andet kan understøtte børnenes dansksproglige kompetencer og generel læringsparathed, samt kan introducere dem til danske traditioner, normer og værdier.

Med lovændringen skal alle 1-årige børn, som bor i et udsat boligområde og ikke allerede er optaget i et dagtilbud, optages i et obligatorisk læringstilbud 25 timer om ugen.

Får langt til institution
Ordningen er blevet kritiseret for at medføre, at de berørte familier vil få langt til den institution, hvor deres børn skal passes.

Men det er et vilkår, hvis man ikke selv ønsker at indskrive sit barn i et almindeligt tilbud, siger udvalgsformanden.

- Det er en bunden opgave for os at oprette de her tilbud, men vi vil jo gerne gøre det så godt som muligt. Det betyder, at vi blandt andet skal sikre, at børnene kommer i institutioner, hvor der bliver talt dansk hele tiden, og hvor de og forældrene kan møde det danske samfund. Og det kan altså betyde, at man skal til institutioner, der ligger et stykke fra de udsatte boligområder, siger han.

Byrådet har besluttet at samle pladserne med obligatoriske læringstilbud i få daginstitutioner i Høje-Taastrup Kommune, og der må være 3-7 af den type pladser per institution.

Tilbuddet er gratis for forældrene, men de skal selv sørge for praktiske forhold, såsom bleer og madordning.

Tilbuddet ophører, hvis barnet indskrives i et kommunalt, selvejende eller udliciteret dagtilbud på ordinære vilkår.

Kan straffe forældre
De berørte forældre skal lade deres barn optage i det obligatoriske tilbud eller selv lave en indsats, der står mål med det kommune forløb.

Kommunen skal såledse føre tilsyn med, om forældres indsats lever op til den kommunale.

Kommunen kan standse forældrenes børne- og ungeydelse, hvis de ikke benytter tilbuddet.

Tvang hjælper ikke
Der har været delte meninger om ændringen af dagtilbudsloven, som tvinger en række børn i vuggestue.

Ifølge en ny undersøgelse, som Bureau 2000 har gennemført for FOA blandt forældre med indvandrerbaggrund, er tvang ikke vejen til en bedre integration. Det er til gengæld højere normeringer og tættere forældresamarbejde, mener de deltagende forældre.

- Ingen børn bliver bedre integreret af, at forældrenes økonomi bliver endnu hårdere presset, end den måske allerede er, fordi kommunerne tager børnechecken fra dem. Tværtimod øger det risikoen for stigmatisering af disse familier, siger formand for Pædagogisk Sektor i FOA Mogens Bech Madsen.

Loven rammer ifølge ham helt ved siden af, fordi de nye regler alligevel kun vil omfatte omkring 200 børn. Desuden viser den nye undersøgelse, at det er de indvandrergrupper, der har været i Danmark i længst tid, herunder pakistanere og tyrkere, som har størst tendens til at vente med at sende børnene i institution. Imens vælger de nytilkomne overvejende at indskrive børnene tidligt.

- Familierne er generelt glade for de danske dagtilbud. Men nogle venter med at sende børnene i dagtilbud, fordi de gerne vil sikre, at børnene lærer familiens oprindelige sprog først. Andre er fuldkommen ligesom danske forældre bekymrede for, om børnene får omsorg nok og efterspørger flere forældresamtaler. Det virker helt forkert at straffe familierne økonomisk af den årsag, siger Mogens Bech Madsen.

Ikke store forskelle
Undersøgelsen omfatter kvalitative interviews med i alt 22 familier med indvandrerbaggrund samt en registerundersøgelse, som gør det muligt at sammenligne på tværs af familiernes nationale baggrund.

Undersøgelsen viser blandt andet, at etnisk danske børn typisk starter i dagtilbud, når de er 11-12 måneder gamle. Der er tendens til, at nogle børn med etnisk minoritetsbaggrund indskrives senere i dagtilbud. Det gælder især børn med pakistanske rødder og i nogen grad børn med tyrkiske rødder, der er mange af i Høje-Taastrup Kommune.

Når det gælder børn i børnehavealderen, er der ingen nævneværdig forskel på etnisk danske børn og børn med etnisk minoritetsbaggrund i forhold til indskrivning i dagtilbud, viser undersøgelsen fra FOA.

Redaktionen

Ring på 43 77 26 30 eller skriv til:
redaktiontaastrup@sn.dk