7. maj 2021
Carina Kristensen Berth (DF), medlem af social- og sundhedsudvalget i Vallensbæk, ønsker et ekstra møde i udvalget før sommerferien på baggrund af kritik fra nogle beboere i Sydkysten. Arkivfoto.
gallery icon

Se billedserie

Carina Kristensen Berth (DF), medlem af social- og sundhedsudvalget i Vallensbæk, ønsker et ekstra møde i udvalget før sommerferien på baggrund af kritik fra nogle beboere i Sydkysten. Arkivfoto.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Udvalgsformand afviser DF

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Udvalgsformand afviser DF
Sydkysten - 05. juli 2016 kl. 13:55

Vallensbæk: For mange vikarer, for lange ventetider i telefonen og mangelfuld rengøring. Sådan lød klagen i Sydkysten for en måned siden, da et par beboere fra Rønnebækhus, der er Vallensbæk Kommunes største ældreboligkompleks, fortalte om, hvordan de oplever hverdagen på stedet.

Det har fået Dansk Folkepartis medlem i Social- og sundhedsudvalget, Carina Kristensen Berth, til at anmode udvalgets formand, Anette Eriksen (K), om at afholde et ekstra møde inden sommmerferien.

- Vi har ønsket et ekstra møde, fordi vi synes, at det er ret alvorligt, at beboerne på Rønnebækhus oplever, at der er for mange vikarer, og at telefonerne ikke bliver taget. Derfor vil vi gerne følge op på det og høre, hvad handlingsplanen på problemstillingen er. Det synes vi ikke kan vente til efter sommerferien, siger Carina Kristensen Berth.

Det ønske har Anette Eriksen afvist.

- Efter vores møde med beboerforeningen i Rønnebækhus i april og to beboeres efterfølgende henvendelse til Sydkysten, har det været afholdt to møder med beboerne, hvor stort og småt er blevet drøftet. Ting er blevet afklaret og eventuelt tilrettet, og aftaler er blevet indgået. Seneste møde var i mandags, hvor to ledere og to medarbejdere var til stede ved beboernes mandagskaffe. Social- og sundhedsudvalget vil få tilsendt kopi af referatet. Jeg har efter begge møder talt med formanden for beboerforeningen og fået tilbagemelding om, at det har været gode møder. Det samme siger andre deltagere i møderne. Dette har jeg også orienteret Social- og sundhedsudvalget om. Aftalen med beboerforeningens formand er derfor, at de siger til, hvis de skulle have behov for et politisk møde. Det er min opfattelse, at beboerne føler sig ganske trygge. Det samme tror jeg, at Carina Kristensen Berth vil gøre, når hun har set referatet fra mødet, siger Anette Eriksen.

Carina Kristensen Berth ærgrer sig over, at der ikke kommer et ekstra møde i Social- og sundhedsudvalget.

- Jeg synes ikke, at Anette Eriksen forholder sig til alle punkterne. Det er lidt let, at det bare er beboerforeningen, der skal være med i mødet. Som politiker vil jeg gerne være orienteret i denne her sag, og der synes jeg, at hun kommer lidt ud over det. Skal jeg tage politisk ansvar for, hvad der foregår i kommunen, vil jeg gerne informeres, og jeg var ikke klar over, at der var borgere, som oplever Rønnebækhus på den måde, som de her beboere gør, siger Carina Kristensen Berth.

Absurd ordning
Blandt de ting, som beboerne på Rønnebækhus lagde mest vægt på i deres kritik, var, at de føler, at de venter for lang tid på at få hjælp, når de ringer på telefonen til de ansatte. Samtidig forklarede Pia Jette Hansen, en af beboerne, at hun i et år har efterlyst et nødkald, også selv om hun havde haft møde med en visitator.

- Det virker helt absurd, at man har en ordning med en telefon, og når så borgerne prøver at komme igennem til den, så møder de, at den ikke bliver taget, eller at der går lang tid, før den bliver taget. Så søger borgerne om nødkald. Jeg synes, det er spild af tid, at man skal have besøg af en visitator. Hvis man kan klare det over telefonen, er det den bedste løsning, siger Carina Kristensen Berth.

Anette Eriksen forklarer, at hun vil afvente resultaterne af de tiltag, som er igangsat, og få en status efter sommerferien.

- Af samme grund har jeg bedt om, at disse punkter er på førstkommende møde i Social- og sundhedsudvalget i august. Naturligvis kan vi drøfte Rønnebækhus på et møde i Social- og sundhedsudvalget - også selv om Rønnebækhus er en selvejende institution med egen bestyrelse. Ligeledes vil det give god mening at få en status på vikarsituationen og de tilpasninger, der er lavet i hjemmeplejens organisation og tilretninger af telefonsystemet, siger hun.

Kritik fra FOA
FOA offentliggjorde for nylig en undersøgelse, som viser, at antallet af hjemmehjælpstimer i Vallensbæk er faldet fra 77.584 til 60.216 i perioden fra 2009 til 2015 - det er et fald på 22 procent. I samme periode er der kommet 43 procent flere ældre over 65 år til. Tendenserne er de samme i mange af landets 98 kommuner.

Udviklingen bliver mødt med kritik fra Karen Stæhr, der er formand for Social- og sundhedssektoren i FOA.

- Det er bekymrende, at der er blevet mindre tid til praktisk hjælp og personlig pleje, hvor det især er det første punkt, hvor de ældre er ramt. Det er bekymrende, fordi når man får praktisk hjælp er det af helbredsmæssige grunde. Med praktisk hjælp har hjemmehjælpen den funktion at observere, om borgeren er blevet dårligere, og det har et forebyggende element i sig, at man både observerer og handler. Det forsvinder, hvis man skærer i hjælpen. Samtidig er de ansatte presset, siger Karen Stæhr og peger på konsekvensen.

- Den er langt ringere livskvalitet, fordi de ældre ikke lever i hjem, der er hygiejniske. Man kan blive syg af dårlig rengøring, og jeg synes ikke, at de ældre bliver behandlet med den værdighed, som de fortjener.

Karen Stæhr peger på, at en del af forklaringen på undersøgelsens konklusion om færre hjemmehjælpstimer i kommunerne kan skyldes, at der er kommet mere fokus på rehabilitering, hvor flere ældre selv står for genoptræningen.

Det er noget, som både Carina Kristensen Berth og Anette Eriksen også peger på som årsag i Vallensbæk Kommune.

- Borgerne i Vallensbæk Kommune er relativt unge. Selv om der er en stigning på 43 procent i antallet af borgere over 65 år, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at antallet af borgere med behov for hjælp stiger tilsvarende. I dag har borgerne typisk først behov for hjælp på grund af funktionsnedsættelser, efter de er fyldt 80 år, nogle endda meget senere. Antallet af + 85 årige er steget med 60 fra 2009 til 2015, en stigning på 50 procent, men da de yngre borgere tilsvarende er mere friske, betyder det, at behovet for hjemmehjælp ikke er øget. Vallensbæk Kommune har i lighed med alle andre kommuner arbejdet med hverdagsrehabilitering af borgerne. Nu fremgår det også at loven, at kommunerne skal tilbyde en rehabiliteringsindsats. Vallensbæk kommune har arbejdet med hverdagsrehabilitering i flere år, og det medvirker også til, at hjemmehjælpsydelserne holdes på et stabilt niveau, siger Anette Eriksen.

Det er en forklaring, som ikke bliver mødt med meget forståelse fra Karen Stæhr.

- Rehabiliteringssnakken er ikke hele grunden til udviklingen. Det er nok naivt at tro, at kommunerne tænker sig om og ikke sparer, så ældre får det godt, og ansatte får det arbejdsmiljø, de har brug for. Ældre er bange for at sumpe til uden værdig pleje, som de har betalt til i et langt liv. Det koster penge, men spørgsmålet er, hvor meget man sparer i virkeligheden. Ældre bliver genindlagt på medicinske afdelinger, og hvad koster det. Man skal se på det hele i sammenhæng, siger Karen Stæhr.

Anette Eriksen er ikke enig.
- Vi har ikke reduceret i serviceniveauet i mange år. Der har endda været plads til mindre forbedringer. Det er yderst sjældent, at kommunen modtager klager over, at de ikke bevilges den hjælp, de har behov for. I hele perioden 2009 - 2015 mener jeg, at kun to borgere har anket vores afgørelse, siger hun.

js

Planlægger du at holde den kommende sommerferie uden for Danmarks grænser?