23. november 2017
Formålet med lokalplantillæget er at tilføje den gældende lokalplan 317.3 et punkt i anvendelsesbestemmelsen, der muliggør, at matr.nr. 65i Solrød By, Solrød fremover vil kunne anvendes til bl.a. lægeklinik. Foto: Solrød Kommune
Formålet med lokalplantillæget er at tilføje den gældende lokalplan 317.3 et punkt i anvendelsesbestemmelsen, der muliggør, at matr.nr. 65i Solrød By, Solrød fremover vil kunne anvendes til bl.a. lægeklinik. Foto: Solrød Kommune
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Fasanvej skal kunne rumme lægeklinik

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fasanvej skal kunne rumme lægeklinik
Sydkysten - 19. marts 2017 kl. 19:25
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Planforslaget for Fasanvej i Solrød vil være fremlagt i offentlig høring i perioden frem til den 3. maj 2017.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, i BorgerService på Solrød Rådhus samt både på Solrød Bibliotek og på Bibliotekspunkt Havdrup.

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til planforslaget, kan disse sendes pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 3. maj 2017.

Formålet med lokalplantillæget er at tilføje den gældende lokalplan 317.3 et punkt i anvendelsesbestemmelsen, der muliggør, at matr.nr. 65i Solrød By, Solrød fremover vil kunne anvendes til bl.a. lægeklinik.

En lokalplan regulerer fremtidige dispositioner. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer og for kommunen, men den medfører ikke handlepligt. Hidtil lovlige forhold på en ejendom kan fortsætte, men ændringer må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Indtil et lokalplanforslag er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Der gælder efter § 17 i Lov om Planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, dog højst indtil ét år efter offentliggørelsen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er forslaget til lokalplantillæg blevet screenet med henblik på at vurdere, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har vurderet, at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 317.3 for Fasanvej ikke skal miljøvurderes. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger efter modtagelsen af denne skrivelse.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget den 18. april 2017 kl. 19.30 i kantinen på Solrød Rådhus. Ønsker du at deltage i borgermødet, bedes du tilmelde dig af hensyn til planlægningen af mødet. Tilmelding foretages pr. mail: teknisk@solrod.dk eller telefon: 56 18 22 51.

LÆSER
ARRANGEMENTER


Har du en aviskode?

Du finder aviskoden
i den trykte udgave af din avis.

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk