27. september 2021
Diskussionerne om det kommende Strandens Hus fortsætter med uformindsket styrke. Det skal som bekendt opføres, hvor Strandløven ligger i dag. Foto: Jens Wollesen
Diskussionerne om det kommende Strandens Hus fortsætter med uformindsket styrke. Det skal som bekendt opføres, hvor Strandløven ligger i dag. Foto: Jens Wollesen
Foto: Jens Wollesen
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Høringssvar: Kasketforvirring i Strandens Hus

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Høringssvar: Kasketforvirring i Strandens Hus
Solrød - 30. juli 2020 kl. 14:49
Af Torben Thorsø

»Ringen er sluttet«.

Sådan lyder det i et omfattende høringssvar som naboer til Strandens Hus netop har sendt til Solrød Kommune. Her skitserer de, hvordan hele projektet, i følge deres opfattelse, har været til at forudse fra dag ét:

arrow Læs også: Kritik: Byrådet accepterer tvivlsomme interesser

»Jens Bang Liebst og Hans Odder initierer projekt Strandens Hus via Solrød Strand Grundejerforening. Det er baseret på et projektforslag fra Denkbar ejet af Jens Bang Liebst kone. Jens Bang Liebst er på det pågældende tidspunkt formand for SSG - Hans Odder er næstformand. Hans Odder »sælger« som byrådsmedlem projektet ind i byrådet, og siden har det ikke været muligt at påvirke projektet. Byrådet beslutter at købe projektet fra Denkbar. Nu står Jens Bang Liebst som potentiel investor i restaurationsbygningen. Vi ved ikke hvem der mere står bag Restaurationsselskabet (der har vist stor interesse for projektet, red.). Vi har helt fra starten, hvor projekt Strandens Hus blev præsenteret, forventet, at dette ville blive udfaldet. Andre har løbende gjort opmærksom på det samme«.

De peger på, at der i deres optik er noget helt galt med processen:

»Vi mener Solrød byråd har udvist manglende etik og troværdighed i dette forløb«.

De refererer indgående, hvordan projektet er præget af, at sagligt materiale og deres, samt andres, input ikke i væsentlig grad har været en del af processen.

»Efter bare at have været i kraft siden slutningen af januar 2020 - altså ganske få måneder - har byrådet valg at gennemføre et tillæg til Lokalplanen, der udvider restaurationsbygningen fra 200 etagemeter til 350 etagemeter - altså en forøgelse på 75 procent.

Det er tankevækkende, at det ikke har været muligt at få nogen form for indsigt og dokumentation, for de bevæggrunde, der ligger bag byrådets beslutning. Med udvidelsen af etagemeter vil det nødvendige antal gæster til restauranten blive øget med 25.000 gæster om året, hvilket betyder at restauranten skal have minimum 55.000 gæster for at få break-even. En restaurant af den størrelse vil betyde en betydelig belastning af området. Det både i forhold til parkering, trafik fra leverancer til restauranten, samt håndtering og afhentning af affald. Hertil kommer forventelige lugtgener, især hvis der bliver tale om en fiskerestaurant.

I den af Rambøll udarbejdede rapport anføres det, at områdebelastningen og genepåvirkningerne for området ikke er belyst i tilstrækkeligt omfang. (Det er rent faktisk ikke belyst på noget tidspunkt overhovedet). Af Rambølls rapport fremgår tillige, at p-plads kapaciteten er helt utilstrækkelig. Behovet opgøres her til 96 pladser - mod en faktisk kapacitet i den fremlagte Lokalplan på 67 pladser.

Ligesom med den gældende Lokalplan er grundlaget for planen og de dermed følgende genepåvirkninger helt utilstrækkeligt belyst. Det klare indtryk er, at byrådet har tilsidesat alle forslag og indsigelser, der er kommet både fra administrationen i kommunen, samt ikke mindst fra borgere og naboer. Det har i mange sammenhænge været vor opfattelse, at byrådets flertal på intet tidspunkt har sat sig ordentligt ind i projektet og dets konsekvenser. Det har således ikke været muligt at få adgang til et eneste dokument, der behandler og beskriver de konsekvenser en sådan udvidelse af restaurant-aktiviteten. Byrådet har altså besluttet at omgøre den netop vedtagne lokalplan uden nogen form for dokumenteret sagsbehandling eller konsekvensvurdering. I den verden vi kommer fra vil en sådan mangel på belysning af konsekvenser i en sag være helt uhørt, og det foreliggende tenderer, at byrådets behandling kan være ansvarspådragende«.

De gør desuden opmærksom på det tvivlsomme i at projektet bliver tilrettet efter indsigelser fra én privat part med interesse i projektet:

»Det er i øvrigt påfaldende, at byrådet på egen hånd beslutter at gennemføre en opskalering af restaurationsbygningen, kort tid efter afholdelsen af et såkaldt kaffemøde med Jens Bang Liebst, som repræsentant for Restaurationsselskabet. Et kardinalpunkt var her, at Jens Bang Liebst ønskede et etageareal, der skulle udgøre 350 etagemeter. Da der ikke foreligger anden dokumentation, kan man kun få den opfattelse, at byrådet ved nu at ændre lokalplanen, har efterkommet Jens Bang Liebst ønske. Det er en meget betænkelig adfærd.

Vi gør derfor indsigelse over for den måde - eller mangel på samme - som byrådet vil gennemføre en opskalering af restaurationsbygningen på. Vi har helt fra starten gjort gældende i mange sammenhænge, at nogle personer sad med flere forskellige kasketter på. Det har især omfattet to personer, nemlig Hans Odder og Jens Bang Liebst. Som beskrevet ovenfor viser det sig nu, at Jens Bang Liebst har fået væsentlig indflydelse på at ændre en netop vedtaget lokalplan. Det fremgår af et referet fra »kaffemødet« den 6. marts, at især to forhold bliver fremhævet som ønsker fra Jens Bang Liebst i forhold til retsaurationsbygningen: Etagearealet for restauranten skal øges fra 200 kvadratmeter til 350 kvadratmeter, samt at der ønskes direkte adgang til terrassen fra strandsiden (øst)

Det er påfaldende at begge de rejste forhold efterfølgende giver anledning til nogle væsentlige ændringer i udformningen af Strandens Det udkast der foreligger til en "Grundlejekontrakt" ændres, således at det nu af § 1.6. fremgår at, lejer skal i samarbejde med udlejer og i dialog med digelauget ansøge Kystdirektoratet om de fornødne tilladelser til det ønskede projekt til etablering af terrasse mod øst og trappe/rampe/nedgang til stranden mod øst. På et enkelt kaffemøde lykkes det for Jens Bang Liebst at få ændret projektet på to helt væsentlige områder med stor betydning for beboere i området. Det står i skærende kontrast til, at vi fra Grundejerforeningen Skipperhusene i mere end to år har forsøgt at få indflydelse uden det på nogen måde er lykkedes«.

Endelig påpeger de, at de bestemmelser, der nu er fremlagt i en grundlejekontrakt er meget åbne for fortolkninger:

»Med det forløb vi har set, har vi ingen tillid til, at byrådet ikke vil imødekomme ønsker fra lejer - uden på nogen måde at vurdere konsekvenserne. De væsentlige forhold som: Åbningstider, natåbent, regler for udendørsservering med mere må derfor defineres klarere og tinglyses på grunden. Som naboer til restauranten er vi selvfølgelig meget interesseret i at forstå og minimere de gener, vi vil få i forbindelse med det omhandlede byggeri, der jo bliver placeret som en integreret del af et boligområde.

Det fremgår blandt andet af § 2.5, at lejers anvendelse ikke må medføre lugt-, støj-, eller lysgener eller på anden måde være til væsentlig gene for naboer eller andre.

Hvordan skal det håndhæves, og hvordan skal ordet væsentlig defineres? Kontrakten omhandler en del forhold omkring brug af terrasse samt adgang til terrasse. Det fremgår blandt andet, at der skal være adgang til terrassen uden for restaurantens åbningstider, ligesom der skal arbejdes på at skabe direkte adgang fra stranden via klitterne.

En terrasse med fri adgang døgnet rundt vil helt sikkert tiltrække mange mennesker uden for restaurantens åbningstider. Vi er allerede heftigt plaget af nattegæster på stranden medbringende store "soundboxe" - hvilket hermed ikke vil blive mindre. Det må være en klar forudsætning i grundlejekontrakten, at terrassen skal være lukket af uden for restaurantens åbningstider.«

Det fulde høringssvar vil kunne læses når sagen behandles politisk efter sommerferien.

arrow Kritik: Strandprojekt præget af arrogance
25. juli 2020 kl. 06:18 Opdateret: kl. 13:47
arrow Nyt spisehus på stranden i faste rammer
30. juni 2020 kl. 12:26 Opdateret: kl. 10:01
arrow Stramme regler for Strandens restaurant
18. juni 2020 kl. 17:30 Opdateret: kl. 09:59
Stemmer du til kommunalvalget i år?
 

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk