16. oktober 2021
Denne tegning viser, projektområdet, her under hvordan det nye buede forløb af Tude Å bliver. Øverst det nuværende lige forløb under Næsby Bro, hvis sluse bliver overflødig, hvis projektet gennemføres.
gallery icon

Se billedserie

Denne tegning viser, projektområdet, her under hvordan det nye buede forløb af Tude Å bliver. Øverst det nuværende lige forløb under Næsby Bro, hvis sluse bliver overflødig, hvis projektet gennemføres.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Tude Å projekt til 30 millioner på vej - lodsejere ikke glade

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tude Å projekt til 30 millioner på vej - lodsejere ikke glade

Efter mere end 10 års forløb er der udsigt til enighed om 30 million kroner dyrt projekt med omlægning af Tude Å, der skal spare 30 tons kvælstof årligt. Lystfiskere får krav imødekommet, men det går ud over landmænd langs åen, som kommunen nu må tilbyde erstatninger.

Slagelse - 16. september 2021 kl. 11:20
Af Arne Svendsen

I over 10 år har der været lagt planer og lavet aftaler i forbindelse med det store projekt med at omlægge Tude Å. Et projekt til 30 millioner kroner, som ved at føre åen tilbage til sit oprindelige forløb skal hindre, at omkring 30 tons kvælstof årligt lander ude i Storebælt.

Projektet er blevet vedtaget flere gange i byrådet, men herefter gang på gang blevet stoppet af forskellige klager. Senest fra sportsfiskerne og deres organisation, som har klaget over, at projektet vil gå ud over fiskeynglen, som skulle passere et stillestående brakvandsområde og endda kunne blive helt standset af et højvandslukke.

Nu ser det dog ud til, at der omsider er en løsning på vej. På det seneste møde i kommunens udvalg for miljø-, plan og landdistrikter var der enighed om, at man vil anbefale byrådet at sige ja til en projektændring af et tidligere forslag, så der tages mere hensyn til lystfiskerne.

Samt at der kan forhandles en kompensation til de lodsejere langs åen, som vil kunne komme til at mærke følgerne af en stigende vandstand i forhold til det oprindelige forslag.

Krav til vandmiljø

Tude-Å projektet er primært et projekt der skal nedbringe kvælstofudvaskningen til Musholm Bugt og sekundært et naturgenopretningsprojekt, hvor Tude Å føres tilbage i sit oprindelige løb, inden det ender i vejlerne.

Omsætning af kvælstof sker i vejlerne, inden å-vandet passerer et højtvandslukke i Tjokholmdæmningen og løber videre ud i havet. Højtvandslukket skal sikre sommerhusene i Frølunde mod oversvømmelse. I det oprindelige projekt kunne højtvandslukket desuden sikre en generelt lavere middelvandstand opstrøms i Tude Å.

Sportsfiskerne kunne dog ikke acceptere dette projekt, som de meddelte, at de ville påklage.

Samtidig har sportsfiskerne fået opbakning til deres synspunkt, da der fra statslig side er indført nogle bindende fiskemålsætninger for Tude Å, som gør, at kommunen ikke kan gennemføre projekter, der forringer vilkårene for fisk, herunder ørred.

Sådan er løsning

Derfor har man nu lavet en løsning, hvor man i det planlagte højtvandslukke i Tjokholmsdæmningen laver en permanent åbning på cirka en halv meter.

Dog vil der fortsat være en mulighed for at lukke helt for højtvandslukket ved ekstremt højvande, som det for eksempel skete i 2006.

Åbningen betyder, at nogle landmænd langs åen vil komme til at opleve, at deres marker kan blive noget fugtigere end i det oprindelige forslag. Dog vil det ikke blive nødvendigt med højere diger ind mod sommerhusområdet ved Frøkunde Fed, fremgår det af dagsordenen for mødet.

Fordelen med den permanente åbning er, at der sikres en fri passage til ørredfisken, som kommunen skal sikre i henhold til de gældende miljømålskrav.

Ulempen er, at den »buffer«, som vejlen udgjorde i forhold til afstrømningen fra de ånære arealer, ikke længere vil være der i samme grad som i det oprindelige projekt. Den generelle vandstand i Tude Å ville i højere grad være styret af havet, og derfor øges middelvandstanden i Tude Å med 6-10 centimeter.

Kompensation

Den generelt højere vandstand i åen kan påvirke den landbrugsmæssige værdi af cirka fem hektar i såkaldt omdrift og cirka 46 hektar afgræssede arealer uden for omdrift.

Kommunen har vurderet, at det vil kunne betyde, at man skal betale mellem 300.000 kroner og en halv million kroner i engangs-kompensation til lodsejerne.

Sagen har været drøftet med landboforeningen Gefion og med Vandløbslavet for nedre Tude Å og Vårby Å.

Utilfredse lodsejere

Knud Hansen fra vandløbslavet er bestemt ikke begejstret for, at man nu laver et projekt, der betyder højere vandstand på nogle landmænds marker.

- Det beløb man nævner med en halv million kroner kommer ikke til at række. Og det vil ikke undre mig, hvis nogle lodsejere vil påklage afgørelsen, hvilket vil kunne betyde, at projektet trækker yderligere ud, siger Knud Hansen.

Han understreger, at der skal forhandles individuelt med de enkelte lodsejere. Hvilket man da også er indstillet på i Slagelse Kommune ifølge afdelingschef Bo Gabe.

Han oplyser, at det er lodsejere mellem Næsby og Trelleborg, der vil kunne komme til at mærke den højere vandstand.

Medlem af udvalget for miljø, plan og landdistrikter, Knud Vincents (V) oplyser, at ikke alene landmænd men også husejere vil kunne opleve konsekvenser af den højere vandstand.

Knud Vincents går dog ind for løsningen, og det samme gør de øvrige udvalgsmedlemmer. Blandt andre Anne Bjergvang (S), der glæder sig over projektets gavnlige virkning på både miljø, fisk og natur.

Sådan er tidsplan

Projektet ventes vedtaget i byrådet om kort tid, men herefter følger en myndighedsbehandling, som kan trække ud.

Hvis ikke projektet påklages, forventer Bo Gabe, at man vil kunne begynde at grave allerede i 2022 eller ihvertfald i 2023.

Kommunen skal betale godt 10 millioner kroner af de samlede udgifter på 30 millioner kroner, mens resten kommer fra staten.

Rejser du til udlandet i år?
 

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk