22. oktober 2021
Formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal, Court Møller (R), fortæller, at kloakseparering er den eneste vej frem, hvis man vil undgå udledning af kloakvand til søer og åer. Kloaksepareringen betyder, at borgerne skal til lommerne. Foto: Lars Sandager Ramlow
Formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal, Court Møller (R), fortæller, at kloakseparering er den eneste vej frem, hvis man vil undgå udledning af kloakvand til søer og åer. Kloaksepareringen betyder, at borgerne skal til lommerne. Foto: Lars Sandager Ramlow
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Borgerne er forpligtet til at bruge titusindevis af kroner på separat kloakering

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Borgerne er forpligtet til at bruge titusindevis af kroner på separat kloakering
Rudersdal - 07. april 2020 kl. 10:49
Af Joram G. Menzer

Grundejere i Holte-området skal have lavet kloakseparering for at undgå overløb til områdets søer. Det vil i gennemsnit koste 60.000 kroner for parcelhusejere og 5-10.000 kroner per husstand i etageejendomme.

Det har Rudersdal kommunalbestyrelse netop truffet en principbeslutning om, og det drejer sig om kloaksystemet i Holte, Dronninggård og Øverød, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Grundejerne skal lægge et ekstra rør til regnvand på deres egen grund, så man reducerer risikoen for oversvømmelser og stopper mange års overløb til søerne.

Kloakkerne er i dag ikke store nok, så der løber spildevand til søerne, når det regner, og det vil ifølge kommunen kun blive værre, når der med klimaforandringerne kommer mere regn.

Analyser viser ifølge den kommunale pressemeddelelse, at løsningen er, at spildevand og regnvand fremover skal løbe i hvert sit rør.

Erfaringen fra andre kommuner i hovedstadsområdet er, at separering af regn- og spildevand på egen grund i gennemsnit vil koste 60.000 kroner for parcelhusejere. Etageejendomme må forvente en udgift på i gennemsnit 5-10.000 kroner per hustand.

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), siger, at han har forståelse for, at der er tale om mange penge. Derfor vil kommunen bestræbe sig på at informere borgerne så godt som muligt i processen.

- Vi vil gerne sikre os, at grundejerne forstår, hvorfor vi nu beder dem om at bidrage til løsningen af det fælles problem med forurening af søerne og oversvømmelse af ejendomme, siger Court Møller (R).

Grundejere er forpligtet til at tilslutte sig de afløbssystemer, som kommunen beslutter, at Novafos skal anlægge, og ifølge lovgivningen kan hverken kommunen eller Novafos hjælpe grundejerne med at finansiere den nye stikledning.

En undtagelse er dog pensionister, der kan optage lån efter reglerne for indefrysning af ejendomsskatter. Private grundejere i de tre områder forventes tidligst at skulle separere regn- og spildevand på egen grund fra 2026, idet de får en tilslutningsfrist på fem år, fra spildevandstillægget er vedtaget.

Håbet hos politikerne er, at god kommunikation og den femårige frist kan hjælpe med at gøre investeringen i stikledningen overkommelig. Mange af ejendommene i de tre områder er ældre end de 75 år, som kloakrør forventes at holde.

Vandselskabet Novafos, der blandt andet dækker Rudersdal Kommune, er klar med de første områdeplaner for renovering og klimatilpasning af kloakkerne i Rudersdal.

Planen gælder Holte, Dronninggård og Øverød, hvor indsatsen blandt andet skal gøre vandet i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen renere.

Separering var ikke politisk førsteprioritet, men der er flere grunde til, at det alligevel er den rigtige løsning skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Fra Holte-området føres spildevandet til et renseanlæg i Lyngby-Tårbæk Kommune, og her er der ikke kapacitet nok til at håndtere de øgede vandmængder. Desuden har søerne lokalt behov for tilførsel af regnvand.

- Vores søer har brug for regnvandet, så de kan blive rene igen, derfor er det miljømæssigt en bedre løsning at have regnvandet i sit eget rør, der kan ledes ud i søer og vandløb, siger Court Møller.

Det er også vurderingen, at det ikke er bæredygtigt at transportere regnvandet til et eventuelt nyt renseanlæg, som det overvejes at bygge sammen med nabokommunerne nordpå.

En anden årsag er at det kræver rigtig meget energi, ligesom selve rensningen af spildevandet bliver dårligere, når spildevand og regnvand blandes sammen.

Beslutningen om separering af regnvandet har været grundigt forberedt i Miljø- og Teknikudvalget, som har været enige om at anbefale, den beslutning, som nu også er truffet i kommunalbestyrelsen.

I den forbindelse udtaler tre af udvalgets medlemmer, Jens Darket, Maiken Andersen og Erik Mollerup fra Venstre, at »fremtidens klimasikring og sikring i, at vi kan håndtere vores spildevand ansvarligt og efter tidens standarder er helt nødvendig«.

- Vi er i Venstres gruppe fuldt ud opmærksom på, at vi alle kommer til at bidrage til investeringen over skatten, over taksterne og ved egenfinansiering. I den forbindelse er vi glade for, at pensionister kan hjælpes, og at der for alle gives fem års frist. Holte-området er særligt udfordret og det giver derfor god mening at starte med det opland, der er nærmest de mest belastede søer og vandløb i kommunen, lyder det fra de tre Venstre-folk.

Anne Christiansen fra Lokallisten kalder beslutningen et vigtigt første skridt.

- Det er et vigtigt første skridt, der nu er taget, for at forbedre vores vandmiljø og undgå kloakoversvømmelser som følge af de øgede regnmængder. Det kommer til at koste den enkelte husejer, men hovedparten af udgiften deles af fællesskabet. Mens vi gør, hvad vi kan for at afbøde virkningerne af klimaforandringerne, skal vi fortsat have fokus på at begrænse vores udledning af CO2, lyder det fra Anne Christiansen.

Poul Bach fra Socialdemokratiet glæder sig over, at kommunen nu kan sætte vandmiljøet i fokus.

- Det bliver en lang proces, der kommer til at tage 20-30 år, som jeg er glad for, at vi nu endelig får sat i gang, og det skulle vi nok have gjort allerede ved kommunesammenlægningen (i 2007, red.). Nu kan vi sikre rene søer og åer til vores børn og børnebørn, udtaler Poul Bach.

Christoffer Buster Reinhardt (K) supplerer:

- Hvis vi bare fortsætter med at udlede skidt og møg i vores søer, så mener vi konservative ikke at vi kan se næste generation i øjnene. Derfor er det et godt og nødvendigt skridt at tage. Men vi vil være meget opmærksomme på, at der bliver indført rimelige dispensationsmuligheder, særligt for pensionisterne. For separatkloakering er en stor udgift. Derudover mener vi fra konservativ side, at kommunen skal gå foran med det gode grønne eksempel og hurtigt få udført arbejdet på sine ejendomme.

I den videre proces skal kommunalbestyrelsen i løbet af 2021 vedtage et tillæg til spildevandsplanen, der vil forpligte grundejerne til at separere spildevand og regnvand på deres egen grund.

Grundejerne vil, når spildevandstillæget er endeligt vedtaget, få en frist på fem år til at tilslutte sig det nye kloaksystem.

Som led i processen vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra grundejerforeninger og andre interesseorganisationer. Følgegruppen skal sikre, at lokale hensyn bliver inddraget, og alle bliver orienteret bedst muligt.

Områdeplanerne er udarbejdet af kommunens vand- og spildevandsselskab, Novafos, i tæt samarbejde med kommunen. I Novafos er administrerende direktør Carsten Nystrup glad for, at kommunens politikere har taget så godt imod områdeplanerne.

- Vi er glade for, at vi nu har en klar retning for klimatilpasningen, så vi kan komme videre med planlægningen, som skal føre os til de praktiske løsninger. Det er vores ansvar at sikre en bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand, og vi vil meget gerne sammen med kommunen afslutte mange års forurening af kommunens søer, siger Carsten Nystrup.

Han ser frem til det videre samarbejde med kommunen og en tæt dialog med de berørte grundejere om at udvikle de bedste løsninger i de enkelte områder. Der skal i alt udarbejdes 12 områdeplaner for hele Rudersdal Kommune.

De øvrige ni udarbejdes i løbet af i år med henblik på en beslutning om, hvilke løsninger der skal vælges i disse områder.

Hverken Novafos eller kommunen har lagt sig fast på, hvilke løsninger der peges på i de øvrige områder.

Formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller understreger, at der er tale om et stort projekt, som ikke kan undgå at få konsekvenser for borgerne, fordi spildevandstaksterne vil stige, og for den enkelte grundejer, der er nødt til at aflede regnvand og spildevand hver for sig.

- Kun i fællesskab kan vi løse de klimarelaterede udfordringer, vi står overfor, og det skal ske i et konstruktivt samarbejde mellem kommune, forsyning og borgere. Med de nye områdeplaner sikrer vi gode bæredygtige og fremtidssikrede løsninger, der kan forbedre vandmiljøet og reducere risikoen for oversvømmelser, siger Court Møller.

Rudersdal Kommune og Novafos er ifølge kommunens pressemeddelelse optaget af at gøre det så let og billigt som muligt for grundejerne at tilslutte sig de nye systemer, og der vil blive sat ind med grundig information og dialog.

Synes du, der skal lægges klima-afgifter på flyrejser?