22. oktober 2020
Når man kan se sine fødder er det ok at bade i Furesøen, men det er en anden sag på de dybe steder i søen. Foto: Frank S. Pedersen
Når man kan se sine fødder er det ok at bade i Furesøen, men det er en anden sag på de dybe steder i søen. Foto: Frank S. Pedersen
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Flere undersøgelser før iltningen af Furesøen kan stoppe

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Flere undersøgelser før iltningen af Furesøen kan stoppe

Forskellige forventninger til resultatet af miljømyndighedernes sagsbehandling i kommunerne omkring søen

Rudersdal Avis - 27. september 2020 kl. 11:45
Af Frank S. Pedersen

Det kan ende med en større undersøgelse af virkningerne på miljøet, en såkaldt VVM-undersøgelse. Eller Miljøstyrelsen kan beslutte at efterkomme ønsket om at stoppe iltningen af Furesøen.

I Lyngby-Taarbæk Kommunen kommer det lidt ud på det samme.

"Det er min holdning, at vi ikke skal stoppe med de informationer vi har. En VVM vil være en second oppinion, som jeg mener vi har brug for. Hvis det ikke bliver tilfældet vil vi sige til de andre kommuner, at vi skal have en anden faglig undersøgelse, inden vi kan tage beslutningen," siger Sigurd Agersnap (SF), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I Rudersdal Kommune er man tilfredse med den undersøgelse, som blev præsenteret ved et borgermøde i december i Furesø Kommune sidste år.

"Vi skal ikke give kunstig åndedræt, der ikke virker. Vi vil gerne stoppe iltningen, og så skal vi stoppe med at hælde spildevand i søen, det er langt vigtigere," siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal.

I høring

Den tredje kommune er Furesø, hvor et flertal er for at stoppe iltningen, der har stået på siden 2003.

De tre kommuner sendte i januar en ansøgning til Miljø- og Fødevareministeriet for at få afgjort, om der skal en VVM til, før iltningen kan stoppes.

Ifølge dagsordenen i Miljø- og Teknikudvalget har Miljøstyrelsen 18. august sendt et udkast til afgørelse i høring i de berørte kommuner. Afgørelsen vil omfatte, at der skal gennemføres en miljøvurdering, før iltningen kan ophøre.

Men selve afgørelsen bliver først truffet senere på året, når myndighederne har gransket kommunenes høringssvar, der allerede er indsendt.

Kunstig natur

Miljøstyrelsen begrunder sin foreløbige afgørelse med, at det ikke kan udelukkes, at ophør af iltning af søen vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at det derfor vil kræve en miljøvurdering.

"Jeg synes, at det er mærkeligt, hvis fjernelsen af en kunstig skabt foranstaltning skal udløse en VVM-undersøgelse. Men hvis det er sådan, det er, så må vi jo gøre det," siger Court Møller, der vurderer, at det vil koste mellem 200.000 og 400.000 kroner.

Iltningen koster årligt cirka 800.000 kroner, som bliver fordelt med 17 procent fra Lyngby-Taarbæk, 26 procent fra Rudersdal, mens Furesø Kommune og forsyning betaler resten.

Furesøen har fået tilført ilt i sommerhalvåret siden 2003, som en afværgeforanstaltning mod det iltsvind, som opstår hver sommer på grund den næring, der er aflejret på bunden, fordi man i mange år har udledt spildevand i søen.

En succes men

Af den omtalte undersøgelse, som blev udført af to fremtrædende forskere indenfor sø-økologi, fremgår det, at iltningen har været vellykket, og at der som en konsekvens af iltningen er gode iltforhold ved bunden og dermed gode forhold for bundfauna og fisk i bunden af søen.

Der er dog ikke opnået stabile forbedringer med hensyn til den generelle vandkvalitet, lysforhold og forholdene for vegetationen. Der er heller ikke tegn på, at det vil ske inden for en kortere årrække. På den baggrund anbefaler de to forskere at slukke for iltningen og i stedet lade søen udvikle sig naturligt.

"Men søen bliver i hvert fald ikke renere af at stoppe for iltning. Til gengæld risikerer vi, at den kommer ind i en negativ spiral, når den ikke længere får hjælp," mener Sigurd Agersnap.

Danner præcedens

Hans kollega i Rudersdal peger igen på problemet med tilførslen af spildevand.

"Det giver ingen mening, når vi bliver ved med at lukke lort ud i søen," gentager Court Møller og peger på, at Ruderdal har sat gang i planer, der blandt andet skal seaparere regnvand og kloakvand.

"Så vidt jeg ved har vi ikke overløb til Furesøen, jeg har spurgt forsyningen," siger Sigurd Agersnap og slutter:

"Jeg synes det er spændende hvilken afgørelse, Miljøstyrelsen kommer til, for den vi danne præcedens mange andre steder, hvor man bruger de sammme metoder."

Fakta
Begrundelsen
Projektet er miljøvurderingspligtigt, idet det ikke kan udelukkes at påvirke Natura2000 område nr. N139 og fuglebeskyttelsesområde F109

Projektet er miljøvurderingspligtigt, idet det ikke kan afvises, at der kan ske frigivelse af næringsstoffer, som kan medføre negativ påvirkning af Furesøen samt vandområder nedstrøms Furesø

Projektet er miljøvurderingspligtigt, idet miljøstyrelsen i forbindelse med det foreslåede overvågningsprogram finder det nødvendigt at stille vilkår om afværgeforanstaltninger.

Skal der være en forældelsesfrist for, hvor langt tilbage man kan rejse anklage om en krænkelse?