8. juli 2020
Jens-Ole Kock ved den sydlige bakkeskrænt, som ender med Bjellekær Kildeplads i bunden af dalen. Foto Jesper Sabroe
gallery icon

Se billedserie

Jens-Ole Kock ved den sydlige bakkeskrænt, som ender med Bjellekær Kildeplads i bunden af dalen. Foto Jesper Sabroe
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Istidens smukke landskab i spil som nyt råstof-område

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Istidens smukke landskab i spil som nyt råstof-område
Opdateret 26. juni 2020 kl. 21:20
Nordsjælland - 26. juni 2020 kl. 19:00
Af Jesper Sabroe
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Snakken går i småbyerne Ganløse, Slagslunde og den endnu mindre Søsum. Her i istidslandskabet mellem de tre samfund ligger en bakke, et plateau omkranset af tre tunneldale. I istiden aflejredes her mængder af sand og grus, anslået 14 millioner kubikmeter. Den ressource er lige nu i søgelyset hos Region Hovedstaden, der vil have området med i en ny råstofplan. Regionen har udpeget både et graveområde og to interesseområder for råstofindvinding i trekanten mellem de tre byer.

Modstand
En arbejdsgruppe under Slagslunde-Buresø Landsbylaug arbejder på at rejse modstand mod planerne.

- Jeg finder det dybt bekymrende, at regionen har planer om at placere tung industri mindre end 1 kilometer fra et boligområde bestående af de tre middelalderlandsbyer med de forureningsproblemer, det vil medføre.

Vi taler trafikforurening, støjforurening, luftforurening for ikke tale om risikoen for forurening af grundvandforsyning til København, samt den mangfoldige natur og det dyreliv, der er i området. Så jeg mener der er gode argumenter for, at områderne bliver taget ud af Råstofplan 2020, siger Flemming Olsen fra arbejdsgruppen.

Støv og trafik
Formanden Slagslunde vandværk, Henrik Strøbech er også med i arbejdsgruppen, hvis tredjemand er geolog Jens-Ole Koch. Han er især bekymret for støvforureningen og den massive lastbiltrafik, der vil komme.

- Graveområdet ligger mindre end 800 meter vest for Ganløse skole, og den mest udbredte vindretning går fra grusgraven hen over Ganløse. Vi taler om silt, meget fint støv i størrelsen 3-5 mikrometer, der går lige i lungerne, Regionen siger at de kan binde støvet ved at vande i området, men den løsning tror jeg ikke på i praksis, siger han.

Jens-Ole Kock har beregnet, at hvis de 14 millioner m3 råstoffer skal udvindes over ti år, så svarer det til 200 lastbiler dagligt i nærområdet.

- Det udsætter de svage trafikanter, skolebørn og cyklister for urimelig fare på skolevej og jobrute, og os alle for ufattelige mængder tung trafik gennem vores byer, siger han.

Kildeplads
Også Hofor, der forsyner hovedstaden med rent drikkevand fra kalklaget ved Bjellekær kildeplads, som ligger i bunden af en af de tre tunneldale rundt om den sandfyldte bakke, er på banen.

Hofor gør i et høringssvar opmærksom på, at en betydelig del af det påtænkte interesseområde af Egedal kommune er udpeget til boringsnært beskyttelsesområde, hvilket regionen har taget til efterretning og udtage de dele af planen.

- Sådan et område er noget man laver for offentlige penge får at undgå nedsivning af nitrat, så er det i mine øjne, ikke i orden at grave ned under grundvandsspejlet i et område lige ude for, hvor vandstrømmen går mod borgingerne, siger vandværksformand Henrik Henrik Strøbech. Han har gjort Danva, der er interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, opmærksom på sagen.

National betydning
Hofor påpeger også, at det foreslåede graveområde ligger i området med den største grundvandsdannelse til kildepladsen der er behov for at undersøge, om der skal stilles skærpede krav til nitratudvaskningen i det boringsnære beskyttelsesområde ved kildepladsen. Dette forhold vurderes nærmere i den videre miljøvurdering, lyder det i regionens høringsnotatet.

Egedal kommune gør i sit høringssvar opmærksom på, at hele området mellem de tre landsbyer er udpeget som nationalt geologisk interesseområde Det er kommunens opfattelse, at miljøvurderingen skal undersøge hvorvidt råstofgravning kan undgå at spolere det særlige geologiske miljø i området. For det netværk af tunneldale med åsrygge og langsøer, som udgør landskabet riskerer a lide uoprettelig skade. Kommunen foreslår derfor regionen, at man enten tager området ud af planerne - eller reducerer områderne, så der - populært sagt - kun graves ned midt på bakken og ikke skrænterne ned mod tunneldalene.

Sommerpakken giver 50% rabat på entré til mange oplevelser som f.eks. museer. Benytter du dig af de gode tilbud ?