21. juli 2019
Mange seniorer vil gerne være aktive, som her hos Røde Kors, men nu bliver reglerne for kommunale tilskud til pensionistforeningerne ændret radikalt. Foto: Peter Andersen
Mange seniorer vil gerne være aktive, som her hos Røde Kors, men nu bliver reglerne for kommunale tilskud til pensionistforeningerne ændret radikalt. Foto: Peter Andersen
Foto: Peter Andersen
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Pensionistforeninger står til at miste kommunale støttekroner

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Pensionistforeninger står til at miste kommunale støttekroner
Køge - 11. september 2018 kl. 18:00
Af Lars Andersen
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

KØGE: Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 12. juni 2018 at forvaltningen skulle udarbejde nye retningslinjer for anvendelse af midler til aktiverende og forebyggende tilbud efter servicelovens paragraf 79.

Punktet var efterfølgende på Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 16. august, hvor det imidlertid blev udskudt, og det blev besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et nyt forslag på baggrund af indkomne høringssvar og drøftelse heraf. Formålet med aktiverende og forebyggende tiltag efter paragraf 79 er at iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte.

De generelle aktiverende tilbud bør bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.

Formålet med tilbuddene er at øge og bevare brugernes mulighed for at klare sig selv, for eksempel ved at forebygge forringelse af den fysiske funktionsevne eller af social isolation.

Køge Kommune har hidtil haft den praksis at uddele midlerne under paragraf 79 til pensionistforeninger i kommunen.

Af de nuværende regler fremgår, at puljen er målrettet pensionistforeninger og -klubber. Disse skal have mindst 20 medlemmer for at kunne opnå tilskud. Derudover skal foreningen være åben for pensionister mindst en gang om måneden med undtagelse af én feriemåned, hvor der kan holdes lukket.

Hver forening modtager et grundbeløb på 7.000 kr. og et tilskud per medlem, som modtager førtids- eller folkepension og har fast bopæl i Køge Kommune. Der gives kun tilskud til de 500 første medlemmer per forening. I forbindelse med ansøgning skal foreningerne indsende regnskab, medlemsliste, vedtægter og en kopi af referat fra seneste generalforsamling.

Forvaltningen foreslår nu, at tildelingen ændres grundlæggende, således at det sikres, at tilskuddene entydigt målrettes aktiverende og forebyggende tiltag, men fortsat målrettes borgere over 60 år.

Det vil helt konkret betyde, at midlerne fremover tildeles på baggrund af ansøgninger til konkret beskrevne aktiviteter, og at tilskuddene bevilges til dækning af konkrete udgifter til forebyggende og aktiverende tilbud.

Forvaltningen foreslår også, at som ved tildeling af midlerne til frivilligt socialt arbejde kan der som udgangspunkt ikke ydes tilskud til lokaler, løn og forplejning.

Forslaget indebærer desuden, at tilskuddet til centerråd bortfalder, og at det ikke kun er egentlige pensionistforeninger der kan ansøge, men at også andre aktører, der ønsker at lave målrettede aktiviteter for borgere over 60 år, kan ansøge.

Der vil endelig ikke længere blive tildelt et beløb pr. medlem af en forening, men tilskuddet vil afhænge af udgiften til den konkrete aktivitet i det pågældende år.

Seniorrådet i Køge Kommune er overordnet enig i forvaltningens forslag til ændringer, men man påpeger, at hvis der ikke længere kan gives tilskud til husleje og forplejning, vil det kunne betyde, at flere af de eksisterende pensionistforeninger, der hidtil har modtaget tilskud, bliver nødt til at lukke.

»Såfremt det fastholdes, at der ikke kan ydes tilskud til lokaleleje, kan det betyde, at flere af disse foreninger må lukke, og at flere ældre derved bliver socialt isoleret. Det er vel ikke tanken med denne omfordeling. Derfor vil seniorrådet meget kraftigt opfordre Ældre- og Sundhedsudvalget til at nytænke denne problematik«, skriver Seniorrådet i sit høringssvar.

Forvaltningen har anbefalet, at Seniorrådet fremover inddrages i behandlingen af de indkomne ansøgninger om støtte ved at gøre rådet høringsberettiget.

Som en del af ændringerne foreslås det desuden at flytte ansøgningsfristen til november. Det er forventningen, at det vil give nogle administrative fordele at lægge fristen og tildelingen af midlerne samtidig med tildelingen af midler til frivilligt socialt arbejde.

Behandlingen af ansøgningerne vil således ske på det første møde i Ældre- og Sundhedsudvalget efter årsskiftet.

Forvaltningen slutter sin indstilling med at skrive: »Med ændringerne vil Køge Kommune synliggøre og styrke fokus på det aktiverende og forebyggende sigte i forbindelse med anvendelsen af midlerne under paragraf 79«.

Ældre- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til forslaget på sit møde i eftermiddag.

Tilmelding til nyhedsbrevet for DAGBLADET / Køge Onsdag / LørdagsAvisen

Nyhedsbrevet udsendes hver dag omkring klokken 14.
BREAKING-nyheder udsendes efter behov
*påkrævet

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk