2. august 2021
Kalundborg Forsyning har ifølge direktør Hans-Martin Friis Møller foretaget de nødvendige vurderinger og beregninger, så man med sikkerhed kan sige, at planerne for Tissø er lovlige.Foto: Per Christensen
Kalundborg Forsyning har ifølge direktør Hans-Martin Friis Møller foretaget de nødvendige vurderinger og beregninger, så man med sikkerhed kan sige, at planerne for Tissø er lovlige.Foto: Per Christensen
Foto: Per Christensen
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Forsyning: Indvinding bliver ikke ulovlig

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Forsyning: Indvinding bliver ikke ulovlig
Kalundborg - 24. juni 2021 kl. 12:33
Af Aske Hald Knudstrup

Der er taget højde for de yderligere vurderinger og beregninger omkring vandindvinding fra Tissø, som DTU Aqua foreslog på et møde med blandt andet Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune. Og indvindingen vil ikke være ulovlig.

arrow Læs også: Ekspert: Ministersvar er afgørende for vandindvindingsplan

Sådan lyder det fra Kalundborg Forsynings direktør, Hans-Martin Friis Møller, der via mail har svaret på Nordvestnyts spørgsmål omkring planerne for vandindvinding, i hvilket omfang de har inkluderet input fra DTU Aqua i deres arbejde, og hvor meget korrespondance de har haft med Miljøstyrelsen.

Hans-Martin Friis Møller skriver blandt andet, at de anbefalede beregninger fra DTU Aqua er »gennemført, og resultatet foreligger i et notatudkast«.

Samtidig er Hans-Martin Friis Møller blevet bedt forholde sig til miljøminister Lea Wermelins svar omkring vandindvinding fra Tissø, som ifølge flere interesseorganisationer viser, at planerne er ulovlige. De frygter for den økologiske tilstand i Tissø og Nedre Halleby Å.

Hertil lyder svaret fra Kalundborg Forsyning, at »indvindingen vil ikke være ulovlig«, samt at »god økologisk tilstand af Nedre Halleby Å kan sandsynligvis ikke opnås alene ved ophør af indvinding i Tissø«.

Dertil hævder Kalundborg Forsyning, at et nyt stemmeværk med ny styring »vil mindske varigheden af perioder med lav vandføring og dermed mindske påvirkningen i tørre somre«.

Samtidig skriver forsyningsselskabet, at den periodevise opmagasinering af vand, som de kritiske interesseorganisationer ser som udslagsgivende i forhold til planernes lovlighed, ikke kan sidestilles med en indvinding.

- En del af det opmagasinerede vand returneres til fordel for vandløbet sidst på sommeren ... Tilbageholdelsen af vand i Tissø går således også til at opretholde minimumsvandføringen, skriver Kalundborg Forsyning.

Som Nordvestnyt skriver om i dag, er Kalundborg Kommune og forsyningsselskabet også blevet opfordret til at involvere Miljøstyrelsen for at sikre, at planerne ikke strider imod anbefalingerne.

Adspurgt om, hvor meget Miljøstyrelsen har været involveret svarer Kalundborg Forsyning:

Kalundborg Forsynings fulde svar
DTU Aqua har opfordret til, at man foretager en række yderligere vurderinger og beregninger ud over dem, som DHI og GEUS i forvejen har foretaget. Så vidt Nordvestnyt kan se, er det imidlertid ikke blevet gjort. Hvad er årsagen til dette?


SVAR: Det er korrekt, at der på et møde med bl.a. DTU Aqua blev foreslået gennemført en række yderligere vurderinger og beregninger. Disse beregninger er gennemført og resultatet foreligger i et notatudkast. Notatudkastet er i øvrigt vedlagt som bilag 3 til punkt 18 til Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni og er således offentligt. Notatet foreligger nu i en endelig udgave. Der er ikke ændringer i forhold til notatudkastet, der ligger på kommunens hjemmeside.


Hvor meget har Miljøstyrelsen været involveret i det hidtidige arbejde med planerne for vandindvinding? Hvis meget lidt, hvorfor er der så ikke blevet lyttet til opfordringerne fra DTU Aqua?


SVAR: Kalundborg Forsyning forholder sig alene til Kalundborg kommune som tilladelsesmyndighed.Hvordan forholder Kalundborg Forsyning sig til miljøminister Lea Wermelins svar på spørgsmål 1301, stillet i et samråd 22. april?


SVAR: Forsyningen har naturligvis forholdt sig til Miljøministerens svar på spørgsmålet.

Indledende kan vi på baggrund af nedenstående sammenfatte:
  1. Indvindingen vil ikke være ulovlig
  2. God økologisk tilstand af Nedre Halleby Å kan sandsynligvis ikke opnås alene ved ophør af indvinding i Tissø
  3. En ny styring og stemmeværk ved Tissø vil mindske varigheden af perioder med lav vandføring og dermed mindske påvirkningen i tørre somre.

GEUS svarer bl.a.: ”Umiddelbart synes vi at MOF1301 er meget klart formuleret: Man må ikke reducere median minimum med mere end 50%. Median minimum er en statistisk størrelse, men svaret oversætter dette med at hvis vandføringen falder under median minimum så skal indvindingen (styringen) reduceres. Det kan ikke oversættes til, at den mængde vand der fjernes fra vandløbet i absolutte størrelser, ikke må overstige 50% af medianminimum på noget tidspunkt. Det gør hverken fra eller til i forhold til median minimum, om store vandføringer reduceres kraftigt.”


DHI supplerer, at man kan spørge om ophør af indvindingen vil sikre gode vandrings- og opholdsforhold i Nedre Halleby Å – og det vil, ifølge analysen, i flere år ikke være tilfældet på grund af variation i klima- og afstrømningsforhold. Variationer i vandføring vil uanset indvinding og regulering være påvirket af klimaforhold og vandstandsvariationer i Tissø. God økologisk tilstand af Nedre Halleby Å kan sandsynligvis ikke opnås alene ved ophør af indvinding i Tissø. DHI´s analyse viser endvidere at en ny styring af Tissø stemmeværk vil mindske varigheden af perioder med lav vandføring, og dermed mindske påvirkningen i tørre somre.

”Sker der en ensartet og jævn vandindvinding, der fjerner en given mængde af den naturlige vandføring i vandløbet over hele året, vil vandløbets vandføring være på et konstant lavere niveau. ” Dette udsagn er korrekt ved indvinding fra et vandløb, men ikke nødvendigvis fra en stor sø med reguleret udløb til et vandløb. Faktisk gør vi her det omvendte, fordi vi frigiver vand til vandløbet i en periode hvor vandføringen er lavest. Vi modarbejder den ”periodevise udtørring” der ellers vil påvirke den økologiske tilstand negativt.

En tilbageholdelse ved en vandstandsregulering kan ikke sidestilles med en indvinding – en del af det opmagasinerede vand returneres til fordel for vandløbet sidst på sommeren. Man kan sige at det hjælper til at opretholde den minimumsvandføring som maks. påvirkningskravet er lavet for at sikre. Tilbageholdelsen af vand i Tissø, går således også til at opretholde minimumsvandføringen.
Der tales både om effekt af indvinding og opstemning/regulering på vandføringen i nedstrøms vandløb.
Indvinding fra en sø i Danmark er ret unik, men regulering af vandstand/udløb fra søer i Danmark er ret udbredt.


Hvad angår om planerne om indvindingen er lovlige ifølge Miljøministeriets svar på spørgsmålet, er det essentielt, at der ikke konkluderes om lovligheden af planerne, men at det blot er en beskrivelse af den betydning som variation i vandføringen vil have. Ministerens svar giver heller ikke svar på hvordan et komplekst system som Tissø, Nedre Halleby Å og Flasken skal betragtes, hvorfor svaret alene gives på det adspurgte, baseret på sammenligningen med indvinding fra
et vandløb.

Det er IKKE vores opfattelse at et så komplekst system som Tissø, Nedre Halleby Å og Flasken, kan beskrives ved den simple betragtning om median minimumsvandføring, men at det derimod kræver en væsentligt dybere analyse af systemet, baseret på ”vandbalancemetoden”, som udført af DHI.

- Kalundborg Forsyning forholder sig alene til Kalundborg Kommune som tilladelsesmyndighed.

arrow DTU: Kommune burde spørge Miljøstyrelsen om Tissø
24. juni 2021 kl. 12:31 Opdateret: kl. 14:14
arrow Borgmester: - Rådgiver siger god for indvindingstilladelse
17. juni 2021 kl. 11:54 Opdateret: kl. 11:54
Vil du gerne arbejde mere hjemmefra?
 

Køb

Artikel eller billede

Skriv til:
abonnement@sn.dk

Nyt om

Navne

Send en e-mail til:
navne@sn.dk