23. juni 2021
Er det mest fordelagtigt at placere et fælleskommunalt renseanlæg på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm, eller riskerer man at stavnsbinde borgerne i området? Det kan politikerne ikke blive enige om. 

Arkivfoto: Knud Düring
gallery icon

Se billedserie

Er det mest fordelagtigt at placere et fælleskommunalt renseanlæg på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm, eller riskerer man at stavnsbinde borgerne i området? Det kan politikerne ikke blive enige om. Arkivfoto: Knud Düring
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: »Velvalgt« eller »uartigt«: Politikere kan ikke blive enige om renseanlæg

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

»Velvalgt« eller »uartigt«: Politikere kan ikke blive enige om renseanlæg

Mens Novafos i maj meldte ud, at man undersøger mulighederne for at opføre et fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm Kommune, er der udpræget uenighed blandt Hørsholms politikere om, hvorvidt det overhovedet er en god ide.

Opdateret 11. juni 2021 kl. 08:13
Hørsholm - 11. juni 2021 kl. 06:03
Af Sophus Zarrs Soelberg

Er det mest fordelagtigt at placere et fælleskommunalt renseanlæg på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm, eller risikerer man at stavnsbinde borgerne?

arrow Læs også: DEBAT: Alle ulemper ender i Hørsholm

Kan man pumpe vand gennem byen og benytte et ellers fladt og bart område, eller er det nødvendigt at bygge vest for motorvejen i Hørsholm, så man kan etablere en udledning til Øresund fra det kommende renseanlæg?

De spørgsmål kommer politikerne fra Hørsholm Kommunalbestyrelse med vidt forskellige svar på. Frederiksborg Amts Avis har spurgt fem partier, om hvad de mener om Novafos' ønske om at opføre et nyt rensningsanlæg på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm.

Novafos har i maj 2021 indgået en aftale med ejeren af et landbrugsareal ved Store Hvedehavegård i Hørsholm Kommune. Politikerne i kommunen er dog ikke enige om, hvorvidt anlægget overhovedet er en god ide. Foto: Allan Nørregaard

S: Et velvagt område

Svend Erik Christiansen (S) fortæller, at han ikke vil tage stilling til den specifikke placering, men socialdemokraten fremhæver, at området vest for motorvejen er velvalgt.

- Bundlinjen er, at teknikerne fra Novafos siger, at det er det rigtige sted at lægge rensningsanlægget af forskellige årsager. Man har blandt andet valgt placeringen, fordi man vil lede vand ud til Øresund, og lokaliteten på ved Agiltevej er det tætteste man komme på Øresund. Vi har bebygget byerne, så det er ikke muligt at finde andre steder. Hvis man skal presse det ind et andet sted og derved pumpe vand på tværs af store områder, forsvinder ideen med at lave et nyt rensningsanlæg, siger han. Svend Erik Christiansen fortæller samtidig, at det nye rensningsanlæg ikke er første skridt til at bebygge området vest for motorvejen - tværtimod er det et forsøg på at bevare området.

- Der er også det forhold, at man ved at placere rensningsanlægget vest for motorvejen vil forhindre, at der bliver bygget i området. I Socialdemokratiet vil vi meget nødig have byggeri på vestsiden af motorvejen - Vi vil have det åbne land. For at undgå at nogen får lyst til at opføre store boligbyggerier på vestsiden af motorvejen, giver det mening at placere et rensningsanlæg, som gør det mindre attraktivt at opføre boliger, forklarer han yderligere.

- Det vil være en fordel for alle mennesker i kommunen, hvis vi bevarer det grønne område, konkluderer Svend Erik Christiansen (S).

R: Vi er skeptiske

Fra viceborgmester Henrik Klitgaard (R) lyder det anderledes kritisk, at man anerkender formålet med et kommende renseanlæg, men at man i partiet samtidig er ganske skeptiske overfor den ønskede placering.

- I Radikale Venstre har vi diskuteret planerne indgående, og vi forholder os skeptiske overfor lokationen. Der er en række miljømæssige hensyn, som vi er nødt til at tage. I et overordnet perspektiv vil et moderne rensningsanlæg af den kaliber, som der er lagt op til, have nogle klare miljømæssige fordele, hvis man sammenligner med de eksisterende rensningsanlæg. Det perspektiv er man nødt til at tage med, for det er nu engang sådan, at man nogle gange må hugge en hæl og klippe en tå for at nå frem til det rigtige resultat. Vi forholder os dog skeptiske overfor placeringen på Agiltevej, fortæller viceborgmester Henrik Klitgaard (R), inden han fortsætter:

- Det gælder både spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet skal være Hørsholms opgave at rense spildevand fra de omkringliggende kommuner og den foreslåede placering, fortæller Henrik Klitgaard, der har rettet en række spørgsmål til administrationen for at få afklaret, om der kan findes en anden placering. Viceborgmesteren fremhæver selv, at man i forbindelse med diskussionen af et muligt salg af Sjælsmark Kaserne for omkring 13 år siden muligvis fandt en løsning, der kan bruges i dag. Eller nærmere bestemt om 15 år, når anlægget skal opføres.

- Vi har allerede et renseanlæg liggende ved Sjælsmark Kaserne. Jeg mener, at der tilbage i 2008, da Forsvarsministeriet ville sælge Sjælsmark Kaserne til Hørsholm Kommune, lå en forhåndstilkendegivelse fra Miljøministeriet om, at man ville dispensere for fingerplanens bestemmelser, hvis kommunen ville overtage kasernen. Hvis jeg husker rigtigt, og man kunne gøre det dengang, så bør der være muligheder for, at man i almenvellets interesse kan dispensere fra fingerplanens bestemmelser i det her tilfælde. Det ville bane vejen for en udvidelse af det eksisterende rensningsanlæg ved Sjælsmark Kaserne, hvor man ellers ikke må bygge rundt om kasernen, forklarer viceborgmesteren, der nu vil gå videre med sagen.

Q: Det er uartigt

Hos Thorkild Gruelunds Socialkonservative er det svært at finde de positive fraser frem, når talen falder på det mulige kommende renseanlæg.

- Jeg synes faktisk, at det er uartigt overfor borgerne, lyder det fra den politiske veteran, inden han uddyber:

- Jeg synes, det er talentløst og politisk klodset, at man går ud med et projekt et halvt år før kommunalvalget, når projektet først skal stå færdigt i 2036. Hvis det var et projekt, som der var færre år til, kunne man måske have set anderledes på det. Så kunne man have set på, hvilke naboer, der var i området, og man kunne tilbyde dem at købe noget af deres herlighedsværdi, i tilfælde af at deres ejendom daler i pris. Det er utroligt vigtigt, at vi respekterer borgernes værdier og også de værdier, de kan miste. Det kan godt tænkes, at nogen vil blive boende ved siden af anlægget, men hvis deres ejendom daler med eksempelvis 30 procent, så må kommunen handle, så borgerne ikke bliver stavnsbundet, siger Thorkild Gruelund og nævner, at han i lighed med Radikale Venstre hellere vil se mod Sjælsmark Kaserne, selvom det kan blive dyrere, når vandet fra renseanlægget skal pumpes over større afstande og ud i Øresund.

DF: En besynderlig proces

Glen Madsen (DF) sparer heller ikke på de kritiske vendinger i forhold til det nye renseanlæg. Selvom der først skal træffes politisk beslutning om det kommende anlæg i 2023, fortæller han, at man allerede er nået for langt uden at have kommunikeret tilfredsstillende.

- Endnu en gang er vi vidne til en besynderlig proces, hvor kommunalbestyrelsen og Hørsholms borgere først inddrages et stykke hen ad vejen. Det er virkelig mærkeligt, at borgmesteren igen og igen vælger den vej i stedet for, at vi lægger ud med en debat om, hvorvidt behovet for et nyt rensningsanlæg overhovedet er der? Samt om det så lige præcis er Hørsholm, der skal huse det, spørger Glen Madsen (DF), inden han fortsætter:

- Jeg forstår til fulde de borgere, der undrer sig. Det gør jeg bestemt også. Det ligner lidt, at Morten Slotved er ude i den samme manøvre som regeringen, da den købte en ejendom på Langeland til afviste kriminelle udlændinge, hvor man har gjort regning uden vært, lyder den kontante melding fra Dansk Folkeparti.

LA: Stoler på Novafos

Hos Jakob Nybo (LA) er kritikken lang fra ligeså gennemtrængende, som hos flere af de andre politikere. Han fortæller, at han stoler på, at Novafos bedst ved, hvad der er op og ned, når det handler om renseanlæg.

- Det er en kompleks sag. Der går lang tid, før anlægget skal opføres, og det kræver en enorm faglig viden at tage stilling til. Rent principielt synes jeg, at det er en god ide, når kommunerne samarbejder om rensningsanlæg. Det er en positiv ting, siger han og fortsætter:

- Jeg vælger at tro på, at Novafos har valgt den bedste mulige placering. Nogle gange må man erkende, at tekniske beslutninger bedst bliver taget af dem, der er inde i sagerne. Som politiker tror jeg på, at dem, som ved mest, anbefaler den bedste løsning. Derfor tror jeg på, at det er den mest egnede placering, hvis Novafos har valgt den, lyder det fra Liberal Alliance. Jakob Nybo (LA) bemærker afslutningsvist, at han ærgrer sig over, at de eksisterende renseanlæg skal ombygges til pumpestationer, da han helst så pladsen frigjort til andre formål.

I 2021 undersøger Novafos, hvordan det vil påvirke mennesker og miljø, hvis planen om at etablere et fælles renseanlæg i Hørsholm gennemføres. Miljøvurderingen undersøger blandt andet emner som natur, miljø, sundhed, grundvand og klima. Når plan og miljø-vurdering er færdig, sendes de i offentlig høring, og borgere, grønne organisationer og andre interesserede kan kommentere. Det bliver ifølge Novafos i 2022, hvor vandselskabet og kommunerne også planlægger at holde borgermøder.

arrow Novafos om renseanlæg: Derfor ser vi på Agiltevej
10. juni 2021 kl. 06:45 Opdateret: kl. 19:18
Afdelinger på sygehuse i hele landet er nu ramt af strejke, fordi to tredjedele af sygeplejerskerne stemte nej til det nye forslag til overenskomst. Forstå du deres løn-utilfredshed?