23. januar 2021
Kronvildt ved et af de steder, der i råstofplanen er udpeget som muligt graveområde. Privat foto
gallery icon

Se billedserie

Kronvildt ved et af de steder, der i råstofplanen er udpeget som muligt graveområde. Privat foto
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Fælles indsigelse mod grusgrave

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Fælles indsigelse mod grusgrave

Mere modstand på vegne af ca. 2.000 borgere

Halsnæs - 26. november 2020 kl. 09:56
Af Anders Nordstrand

Grundejerforeninger, Jægerråd Halsnæs og Torup Ting er gået sammen om en indsigelse imod grusgrave ved Amager Huse og Evetofte.

De to arealer er udpeget som interesseområder i Region Hovedstadens råstofplan, som er i høring, men den koordinerede indsigelse på vegne af godt 2.000 borgere advarer mod at udnytte arealer til opgravning af sand, grus eller ral, hvilket vil ødelægge naturmæssige og rekreative værdier, hedder det blandt andet i indsigelsen.

"Grusgravene vil være ødelæggende for de rekreative værdier i områderne og den særlige natur på Halsnæs, herunder en af Nordsjællands største, fritlevende bestande af kronvildt. Sommerhusområdet i Evetofte får sågar den påtænkte grusgrav som direkte nabo. Placeringen lige i ’baghaven’ vil give alvorlige støj- og støvgener i et af Nordsjællands største sommerhusområder," lyder det fra foreninger og lokalråd, som ligger på linje med tidligere omtalte indsigelser fra DN Halsnæs og byrådet: Støv, støj og trafikproblemer er nogle af argumenterne, men i den fælles indsigelse fremgår det også, at et af graveområderne omfatter en gammel losseplads.

"Det kan undre, at en del af udpegningen strækker sig ind over en af den tidligere Hundested Kommunes lossepladser, nemlig arealet mellem Rorup Mose og Stenhøjgård (7a Torpmagle By, Torup, Halsnæs Kommune). Dette er allerede registreret som jordforurening vidensniveau 2 (V2), hvorfor der altså er dokumentation for jordforurening på arealet."

Flere argumenter imod

Støjproblemer: Grænseværdierne for støj ved sommerhuse er skrappere end for boligområder og vil være meget svære eller umulige at overholde for en gravevirksomhed på dette sted. Grusgraven bliver hurtigt en urimelig støjkilde.

Risiko i forhold til drikkevandsressourcer: Beskyttelsen af de sparsomme grundvandsreserver på Halsnæs mod såvel indtrængen af saltvand og udvaskning af nitrat er ikke tilstrækkeligt belyst i miljøvurderingerne.

Torup og ny Hvideland-bebyggelse: Landsbymiljø og det omgivende landskab er truet af de påtænkte råstofplaner, og regionen risikerer at sætte en positiv, men sårbar udvikling over styr.

Dyreliv: Landskabets unikke sammensætning har vist sig at være et velegnet habitat for kronvildt. Således er der de sidste ca. 10 år kommet en af de største bestande i Nordsjælland af kronvildt uden for statsskovene. Bestanden på Halsnæs består af ca. 80 dyr, hvoraf de ca. 40 dyr har fast ophold på og tæt omkring ejendommen Stenhøjgård, som er centrum for det udpegede interesseområde ved Amager Huse.

Uddrag af indsigelsen fra Torup Ting, Grundejerforeningen Evetofte, Økosamfundet Dyssekilde, Grundejerforeningen Skellet, Foreningen Hvideland, Grundejerforeningen Grønnæsse Bakker og Danmarks Jægerforbund/ Jægerråd Halsnæs

Er det en god idé at indføre bøde eller straf, hvis man ikke vil gå i isolation efter en udlandsrejse?