14. april 2021
Her lå for kort tid siden et jorddige. Det er blevet fjernet uden tilladelse. Svend Petersen har nu søgt om at få lovliggjort fjernelsen. Foto: Jan Heisterberg-Andersen
Her lå for kort tid siden et jorddige. Det er blevet fjernet uden tilladelse. Svend Petersen har nu søgt om at få lovliggjort fjernelsen. Foto: Jan Heisterberg-Andersen
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Den ene sag efter den anden i Melbykilen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Den ene sag efter den anden i Melbykilen

Halsnæs Kommune har sit hyr med at holde snor i Svend Petersen, som har travlt med at omlægge sine jordarealer i den grønne kile i Melby

Opdateret 09. april 2021 kl. 10:16
Halsnæs - 08. april 2021 kl. 15:43
Af Kim Larsen

Først blev et beskyttet overdrev pløjet op, så blev et fredet dige jævnet med jorden, så blev der sat vildthegn op, og senest har ejer, Svend Petersen, søgt om tilladelse til at sætte læskure op på det beskyttede overdrev.

Natur og Miljø-afdelingen i Halsnæs Kommune har nok at se til for at sikre, at ejers omlægning af jordarealerne foregår efter gældende regler.

Overdrev pløjet og gødet

Onsdag 7. april fik Natur- og Miljø en sag at forholde sig til, da der indløb en anmeldelse af, at der blev gødet på det beskyttede overdrev, hvilket ikke er tilladt.

Naturtypen overdrev findes på næringsfattig jord - hvis der tilføres næring i form af gødning, ødelægges den beskyttede naturtype.

"På baggrund af anmeldelsen 7. april, om at der blev gødet, var administrationen samme dag på besigtigelse," fortæller Lis Vedel, leder af Natur og Miljø. Hun fortsætter:

"Det blev konstateret, at der lå granulat af kunstgødning spredt på arealet, dertil friske kørespor. Overfor indgangen til overdrevet stod en bigbag med NPK-gødning."

I den verserende sag om det oppløjede overdrev modtog Svend Petersen 16. marts et varsel om påbud om retablering af overdrevet.

"Ejer har tilkendegivet, at han ikke mener, der er tale om beskyttet natur," fortæller Lis Vedel.

Hun oplyser i den forbindelse, at administrationen forventer snarest at træffe afgørelse om, at det er et overdrev, og samtidig giver et påbud om reetablering af overdrevet.

Svar på tiltale
MELBY I en kommentar til de mange sager på Svend Petersens arealer i 'den grønne kile', Melby, svarer hans kompagnon Ole Grønlund:

"Det der blev spredt er hovedsageligt kalk. Ifølge Landbrugsstyrelsen/ landbrugsforeningens nyhedsbrev (februar 2021 side 4) skal det ske inden 16. april. Afgræsning skal være sket i løbet af efteråret."

"Der kommer snarest kvæg, tre angus-køer på marken. De skal gå ude hele året, hvorfor vi har anmeldt opsætning af et flytbart kalveskjul, som reglerne foreskriver. Kalveskjulet opsættes først, når tilladelse foreligger."

"Vi har fået oplyst af Halsnæs Kommune, at der er usikkerhed vedr. diger - herunder om der i det hele taget er registrerede diger, ikke kun på Muldstensgården jorder men også på de øvrige arealer på nabogårdene."

"Bosiddende i området gennem mange år, og tidligere ejere helt tilbage til 1960'erne, her ikke kendskab til sådanne diger."

"Der er åbenbart stor interesse for vores landbrug og hvis denne interesse fortsætter stiller vi gerne et læskur op, således at interesserede kan følge med i bedriften selv i dårligt vejr," slutter Ole Grønlund.

kim.larsen@sn.dk
Diget der forsvandt

Svend Petersen har også fået brev fra Halsnæs om muligt ulovligt forhold vedrørende fjernelse af beskyttet dige.

I sit høringssvar (7. april) ansøger ejeren om lovliggørende dispensation til fjernelse af diget.

Administrationen skal nu træffe afgørelse i sagen.

"Generelt kan jeg sige, at praksis er streng i forhold til at give dispensation," har Lis Vedel tidligere udtalt til Halsnæs Avis.

Hvis ikke der gives dispensation, er praksis, at Slots- og Kulturstyrelsen vil pålægge ejer at bringe det ødelagte dige tilbage til sin oprindelige tilstand.

Vildthegn får lov at stå

Natur og Miljø har også tjekket op på, om de vildthegn, som er blevet sat op, overholder gældende regler.

"Ejer har fortalt, at han planlægger at afgræsse arealerne med kreaturer. Han har valgt at opsætte vildthegn, da arealerne så er forberedt til senere juletræsdyrkning. Hegnene svarer til de hegn, der p.t. er opsat omkring de eksisterende juletræsplantager i kilen," fortæller Lis Vedel og tilføjer:

"Administrationen har vurderet, at kommunen ikke kan gøre noget ved hegnene, som situationen er p.t."

Dog skal det undersøges nærmere om den del af hegnet, der opsat nær et offentligt vandløb, er lovligt.

"Administrationen påbegynder snarest sagsbehandling. I første omgang med henblik på at vurdere, om der er tale om forhold, der skal lovliggøres. Der må ikke uden tilladelse opsættes hegn nær offentlige vandløb," forklarer Lis Vedel.

Ansøgning om læskure

Svend Petersen har i øvrigt ansøgt om opsætning af læskure - i første omgang kun på det beskyttede overdrev.

Denne ansøgning er vel at mærke modtaget INDEN læskurene er etableret.

Ansøgningen vil blive behandlet efter planloven, oplyser Lis Vedel.

Lars Løkke starter nyt parti i midten af dansk politik. Kunne du finde på at stemme på hans parti ved næste folketingsvalg?