2. december 2020
"De geologiske og historiske værdier træder tydeligt frem i det smukke landskab, som siden har skånet for ødelæggelser. Morænelandskab, hævet havbund, bronzehøje, slotsruin, moser, enge, overdrev, søbred, rørskov og gamle løvskove er alt i bevaringsværdig tilstand," fremhæver Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs. Arkivfoto: Kim Larsen.
gallery icon

Se billedserie

"De geologiske og historiske værdier træder tydeligt frem i det smukke landskab, som siden har skånet for ødelæggelser. Morænelandskab, hævet havbund, bronzehøje, slotsruin, moser, enge, overdrev, søbred, rørskov og gamle løvskove er alt i bevaringsværdig tilstand," fremhæver Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs. Arkivfoto: Kim Larsen.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DN Halsnæs ønsker Arrenæs fredet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DN Halsnæs ønsker Arrenæs fredet

Fredes Arrenæs, vil det blive kommunens arealmæssigt største naturfredning

Halsnæs Avis - 25. september 2020 kl. 10:23
Af Kim Larsen

NATUR Naturen på Arrenæs er uspoleret og rig på biodiversitet. Der er registret 620 plantearter, heraf mere end 500 arter, som tilhører den oprindelige, vilde danske flora. 150 af disse karakteriseres som særligt værdifulde.

Særligt interessante dyrearter er f.eks. kærguldsmed, stor vandsalamander, skæv vindesnegl og sumpvindesnegl samt fuglearter som rørdrum, havørn, fiskeørn, rørhøg og isfugl.

Der er også registreret flere flagermusarter på Arrenæs. Og så er der naturlig bæverne, som blev hjulpet tilbage i naturen for ca. 10 år siden.

Nu vil den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening have Arrenæs fredet og er derfor ved at rejse en fredningssag ved Fredningsnævnet.

Formålet med en fredning er at bevare og forbedre områdets landskabelige værdier som et åbent landskab med vide udsigter vekslende med gamle skove og mindre bevoksninger.

Samt at bevare og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig især til overdrev, enge, moser, søer og gammel løvskov.

Men også at sikre både kulturhistoriske og rekreative værdier med mulighed for friluftsliv og naturoplevelser - herunder muligheder for at færdes i området ved anlæg af sammenhængende stisystemer

"De geologiske og historiske værdier træder tydeligt frem i det smukke landskab, som tiden har skånet for ødelæggelse. De er bevaringsværdige. Morænelandskab, hævet havbund, bronzehøje, slotsruin, moser, enge, overdrev, søbred, rørskov og gamle løvskove er alt i bevaringsværdig tilstand," skriver DN Halsnæs og fortsætter:

"Endvidere er rørskoven, der omkranser Arrenæs og danner overgang til Arresø, af stor betydning for fuglelivet som beskyttelses- og fourageringsområde."

Eksisterende fredninger

Flere fortidsminder på Arrenæs er allerede fredet, det gælder f.eks. 10 gravhøje, Dronningholm Slotsruin samt gamle stendiger.

Den sidste fredning på Arrenæs blev foretaget i 1972.

Hvis hele Arrenæs bliver omfattet af en overordnet naturfredning, vil de eksisterende fredninger blive slettet.

57 berørte lodsejere

Halvøen Arresnæs, som strækker sig ud i landets største sø Arresø, er på i alt ca. 788 hektar (ha) - altså 7,88 kvadratkilometer.

Naturstyrelsen ejer 412 ha, hvilket er ca. 52% af arealet på Arrenæs.

Landbrugsjord udgør 248 ha, det er ca. 31%.

Arresøcentret (KFUM Spejderne) ejer 72 ha, eller ca. 9 %

Privatejet i øvrigt 45 ha, svarende til ca. 6%

Halsnæs Kommune ejer 12,5 ha, hvilket er ca. 1,5% af Arrenæs.

By- og sommerhusbebyggelse er ikke medtaget i fredningsforslaget fra DN Halsnæs.

Ved en fredning gives der økonomisk kompensation til lodsejere, men ikke til offentlige ejere, stat og kommune.

Danmarks Naturfredningsforening har haft inviteret de 57 berørte lodsejere til et orienteringsmøde om fredningstankerne. Ca. 40 deltog ved mødet i Gjethuset.

"Herefter har vi været på en række besøg hos de lodsejere, der har ønsket yderligere dialog. En række ønsker og synspunkter vil givetvis blive indarbejdet i det endelige fredningsforslag, som vil blive fremsendt til Fredningsnævnet," oplyser DN Halsnæs.

Når Fredningsnævnet har gennemarbejdet og evt. ændret indstillingen, fremsættes forslaget i Statstidende. Herefter sendes det til lodsejerne, hvorefter det kommer i offentlig høring.

Hvis Arrenæs bliver fredet, vil det blive kommunens arealmæssigt klart største naturfredning.

Det er frivilligt og gratis for den enkelte, når Danmark - formentlig snart - begynder at vaccinere befolkningen mod covid-19. Vil du vælge at blive vaccineret?