26. november 2020
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Væsentlige oplysninger udeladt i lukningen af Børnehuset Syd

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Væsentlige oplysninger udeladt i lukningen af Børnehuset Syd

Informationer, der kunne have givet byrådet et mere nuanceret billede af arbejdet i Børnehuset Syd, har ikke været en del af sagsbehandlingen. Det møder kritik fra eksperter.

Greve - 01. februar 2020 kl. 07:38
Af Emil Abkjær Kristensen

PPR, Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning i Greve Kommune, har set forbedringer hos børnene i Børnehuset Syd. Det fremgår af et dokument, som Dagbladet har fået aktindsigt i. De oplysninger har dog ikke været en del af det materiale, som kommunalpolitikerne har set.

arrow Læs også: Behandling af sag om børnehus planlagt før administrationen havde målinger

Dokumentet, som Dagbladet har fået aktindsigt i, hedder »Bilag fra IRT«, og det er udfyldt af to medarbejdere fra PPR i samarbejde med institutionen.

I sagsfremstillingen, som politikerne fik fremlagt, fremgår det, at PPR i starten af 2019 konkluderer, at »De bedst fungerende børn vil næppe blive betragtet som bedst fungerende i enhver anden institution, og nye samarbejdspartnere, der træder ind i Syd får et kulturchok over opgavernes sværhedsgrad og kompleksitet«.

Men bilaget viser, at tekststykket er taget ud af kontekst, og at der ikke er tale om en konklusion.

I bilaget bliver der først beskrevet, hvilke indsatser, der er lavet i Børnehuset Syd, og det fremgår også, at der er set tegn på udvikling i den samlede børnegruppe i perioden fra januar 2017 til januar 2019. Her står der, at:

»Børnene i langt højere grad kan samarbejde med de voksne i kravsituationer«

»Børnene er blevet bedre til at indgå i hensigtsmæssige legerelationer med færre konflikter.«

»Børnene er blevet bedre til at fordybe sig over tid i lege og voksenstyrede aktiviteter.«

»Børnene er blevet bedre til at modtage kollektive beskeder og handle på dem.«

»Børnene er blevet bedre til ved egen kraft at regulere deres stemmeføring, så der er mere ro i institutionen.«

»Børnene kan nu samles i et større børnefællesskab og være lydhøre overfor den fælles opgave de stilles, eksempelvis mindfulness og samling.«

Det fremgår også af dokumentet, at både personale og PPR mener, at arbejdet med børnene går i den rigtige retning, og at de har en stor tro på, at det skal lykkes.

De oplysninger står i kontrast til, at der i sagsfremstillingen står, at »Børnehuset Syd igennem en længere periode har været udfordret i forhold til at løfte børnegruppen i institutionen på trods af ekstra tildeling af ressourcer og støtte.«

Videre i sagsfremstillingen står der, at »Center for Dagtilbud og Skoler ikke længere vurderer, at institutionen på kort eller langt sigt kan løfte sin sociale- og integrationsmæssige opgave i henhold til dagtilbudsloven.«

Møder kritik fra eksperter

Frederik Waage er lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, og han forklarer, at forvaltningen er bundet af det såkaldte officialprincip.

- Forvaltningen og kommunalbestyrelsen er bundet af officialprincippet, der understøtter, at enhver sag skal forberedes og undersøges tilstrækkeligt fyldestgørende, før der træffes en afgørelse. Hvis væsentlige oplysninger er truffet på et ufuldstændigt grundlag vil det efter omstændighederne være i strid med officialprincippet, forklarer han.

Dagbladet har fremlagt de informationer, som er skildret i artiklen, og han forklarer, at sagsfremstillingen har været en kende ensidig.

- Man kan stille spørgsmål ved om forvaltningen i alle tilfælde har handlet sagligt i sagen, der ligger forud for den påtænkte lukning af institutionen. De uddrag, jeg er blevet præsenteret forekommer at være noget ensidigt fokuserede på at lukke institutionen.

Oluf Jørgensen, forskningschef emeritus og offentlighedsekspert er på linje med Frederik Waage. Han forklarer også, at det strider mod den kommunale styrelseslov, at sagen blev behandlet bag lukkede døre.

- Det er kun i særlige tilfælde, at at dørene kan lukkes, og en sag af denne karakter skal behandles for åbne døre ifølge den kommunale styrelseslov, skriver han i et svar til Dagbladet.

Oluf Jørgensen peger også på, at kommunalbestyrelsen grundlag for at træffe beslutningen har været mangelfuld.

- Citatet fra PPR om institutionens arbejde er rykket ud af sammenhæng, og fremstillingen bliver dermed misvisende. De positive resultater er ikke fremlagt for kommunalbestyrelsen, og institutionens ledelse og bestyrelse er ikke blevet hørt, forklarer han.

Han påpeger, at kommunalpolitikere, der finder, at byrådet har manglet oplysninger, kan anmode borgmesteren om, at sagen bliver genoptaget på et ny møde, hvor der sikres bedre grundlag.

- Hvis borgmesteren ikke vil genoptage sagen, kan kommunalpolitikere klage til Ankestyrelsen, der som tilsynsmyndighed har mulighed for at annullere en beslutning. I så fald kan Ankestyrelsen anmodes om at suspendere opsigelsen, indtil Ankestyrelsen har truffet afgørelse i klagesagen, forklarer han.

Ført bag lyset

Det fremgår også af dokumentet, at de omtalte børn i dokumentet har brug for de trygge rammer, som de tilbydes i Børnehuset Syd. Der står: » Pt. er børnene meget afhængige af denne forudsigelige struktur, uden den går en stor del af dem i affekt dvs. impulsiv uhensigtsmæssig adfærd.«

Brigitte Klintskov Jerkel (K) finder det stærkt kritisabelt, at den oplysning ikke har været fremlagt for kommunalbestyrelsen.

- Når vi sidder og skal tage stilling til, om en institution skal lukkes og om børnene skal flyttes andre steder hen, så er det virkelig kritisabelt, at vi ikke får oplysninger om, at børnene har brug for trygge rammer, siger hun.

- Det er væsentlige oplysninger, som er blevet holdt hemmelige, og jeg er rystet over, at det er foregået på den måde. Det er klart, at svækker min tiltro til forvaltningen fremadrettet, og jeg vil nu være mere skeptisk i forhold til de ting, som bliver fremlagt, siger hun.

Beslutningen om at lukke Børnehuset Syd blev endeligt vedtaget i byrådet 16. december, og før da havde sagen været behandlet i både Skole- og Børneudvalget og i Økonomiudvalget.

Centerchef: - Vi har vurderet og valgt de relevante oplysninger

Dagbladet har forholdt Greve Kommune de oplysninger, som er kommet frem gennem aktindsigten, og de har i sagen om Børnehuset Syd insisteret på, at spørgsmål skal stilles via mail til kommunens kommunikationsafdeling.

Det har også været tilfældet med spørgsmålene angående aktindsigten, og derfor har vi på avisen ikke haft mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Her er de spørgsmål vi sendte til forvaltningen, og de svar vi fik fra centerchef i Center for Dagtilbud og Skoler, Klaus Øvre Bentsen.

I mailen til Greve Kommune ridser vi sagen op, som på samme måde i artiklen, og stiller efterfølgende seks spørgsmål.


Hvorfor har forvaltningen ikke fremlagt de informationer for kommunalbestyrelsen?


Hvorfor er passagen ”De bedst fungerende børn i syd vil næppe blive betragtet som bedst fungerende i en hvilken som helst anden institution og nye samarbejdspartnere der træder ind i syd får et kulturchok over opgavernes sværhedsgrad og kompleksitet” fremlagt som en konklusion, når det i dokumentet fremgår som en nuancering af forståelsen?

- Svar på 1 og 2: Det er korrekt, at det i sagen fremlagte er en del af et længere tekststykke på flere sider. Det tekststykke, der refereres til som udeladt, beskriver en fremgang i forhold til bestemte situationer og handlinger, mens det valgte tekststykke beskriver den samlede kompleksitet i børnegruppen i Børnehuset Syd.

Det er det sidste, som er sagens omdrejningspunkt, og derfor er det valg truffet på denne måde. Der er således ikke tale om en bevidst udeladelse af det førstnævnte tekststykke, men en vurdering af hvilke oplysninger ud af mange, som har skulle fremgå i sagen for at belyse kerneproblemstillingen, skriver Klaus Øvre Bentsen i mailen.


En ekspert kritiserer, at sagen har været kørt for lukkede døre. Han siger: Det er forkert, at sagen blev behandlet bag lukkede døre i byrådet. Det er kun i særlige tilfælde, at dørene kan lukkes, og en sag af denne karakter skal behandles for åbne døre ifølge den kommunale styrelseslov. Hvorfor har sagen været behandlet for lukkede døre?


Eksperter siger, at det strider mod officialprincippet, at de positive sider ikke har været fremdraget. Hvordan forholder I jer til det?

- Svar på 3 og 4: En sag kan efter styrelsesloven afholdes for lukkede døre, når dette findes nødvendigt at hensyn til sagens beskaffenhed. Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt en sag kan behandles for lukkede døre, og som tidligere svaret, overvejer administrationen overvejer altid nøje i forhold til Styrelsesloven, hvorvidt et punkt skal være lukket eller åbent.

Administrationen kunne ikke vide på forhånd, hvad vi politikerne ville beslutte. Da vi besluttede at opsige driftsoverenskomsten, blev sagen øjeblikkeligt åbnet. Hvis vi havde besluttet at fortsætte driftsoverenskomsten, ville de meget sårbare børn og familier i tilknytning til Børnehus Syd blive udstillet unødigt.


En byrådspolitiker giver udtryk for, at vedkommende i lyset af disse oplysninger, føler sig ført bag lyset og har mistet noget af sin tiltro til forvaltningen. Hvordan forholder I jer til det?

- Svar på 5. Vi bestræber os altid på at oplyse sagerne så godt som muligt, så politikerne kan træffe en kvalificeret beslutning i forhold til indstillingen i sagen.

Det fremgår af bilaget fra IRT, ”at børnene er meget afhængige af denne forudsigelige struktur, uden den går en stor del af dem i affekt dvs. impulsiv uhensigtsmæssig adfærd. Hvorfor er det ikke blevet fremlagt i forbindelse med, at politikerne skulle tage stilling til om børnene skulle flyttes til andre institutioner?


- Svar på 6: Det er en oplysning, som har overvejende faglig karakter, og som både administration og alle fagfolk er bevidste om. Den struktur, som kræves, arbejdes der med i andre institutioner også, og det vil selvfølgelig være i fokus, når børnene skal til at gå i andre institutioner.

arrow Kritiske forældre sendte byge af spørgsmål mod byrådet
26. februar 2020 kl. 09:56 Opdateret: kl. 09:56
arrow Dokumenter lå i forvaltningen: Politikere måtte ikke se dem
21. februar 2020 kl. 06:45 Opdateret: kl. 13:55
arrow Børnehuset Syd: Brev var klar før beslutning
17. februar 2020 kl. 13:15 Opdateret: kl. 09:39
Køber du de fleste julegaver i forbindelse med Black Friday?