18. maj 2021
Et mindretal i byrådet blev ikke spurgt, da Furesø Kommune sendte svar til Fredningsnævnet om høringssvarene i Farumgårdsagen. Det har fået Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sende deres eget svar til nævnet. Foto: Allan Nørregaard
Et mindretal i byrådet blev ikke spurgt, da Furesø Kommune sendte svar til Fredningsnævnet om høringssvarene i Farumgårdsagen. Det har fået Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til at sende deres eget svar til nævnet. Foto: Allan Nørregaard
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Kommune sendte udtalelse - uden at spørge mindretallet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kommune sendte udtalelse - uden at spørge mindretallet
Furesø - 30. januar 2021 kl. 09:20
Af Mikkel Kjølby

Seks medlemmer af Furesø Byråd har indsendt en skrivelse til Naturfredningsnævnet, som for tiden behandler en ny fredningssag om Farumgård. Sagen er anlagt af Furesø Kommune. Det skete efter ejeren af Farumgård, Kresten Bergsøe, blev frikendt af Retten i Lyngby for overtrædelse af naturfredningsloven ved at lukke for offentlighedens adgang til parken. Østre Landsret opfordrede Furesø Kommune og Miljøstyrelsen til at finde en lovgrundlag, ellers ville resultatet af anken formentlig ende med samme udfald som i Byretten. Kammeradvokaten blev hyret til at finde lovgrundlaget. I et delvist hemmeligt notat opfordrede Kammeradvokaten til at finde lovgrundlaget ved at anlægge en fredningssag.

I november udløb fristen for høringssvar. Den 15. december sendte Furesø Kommune en fem sider lang kommentar til de 49 høringssvar til Naturfredningsnævnet.

Det skete uden, at den ekstra kommentar til høringssvarene blev politisk behandlet i fagudvalget. Det har fået mindretallet i Furesø Byråd, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, til at indsendte deres egne kommentarer.

- Vi er et mindretal i Furesø Byråd, som er blevet bekendt med, at Fredningsnævnet har anmodet Furesø Kommune om en udtalelse i forbindelse med indkomne 49 høringssvar til den verserende fredningssag. Udtalelsen skal ifølge det oplyste indsendes senest 15. december 2020. Informationen herom har vi først modtaget for kort tid siden, og Kommunens »udtalelse« bliver åbenbart givet uden nogen form for politisk behandling. Udtalelsen kan således alene ses som udtryk for Borgmesterens/Byrådsflertallets opfattelse af sagen, indleder de brevet.

Furesø Kommunes forvaltning mener, at sagen er behandlet efter bogen.

- Byrådet eller fagudvalg har ikke behandlet konkrete høringssvar, men de har løbende været orienteret om sagen. Der er ikke praksis for generelt at behandle høringssvar, men forvaltningen agerer inden for det mandat, som Byrådet har givet forvaltningen, lyder det fra Claus Holm, kommunikationsansvarlig i Furesø Kommune.

Der mangler lovhjemmel
De seks byrådsmedlemmer kommer med en klar melding om sagen. Der mangler afklaring af lovhjemmel.

- Vi har som mindretal i flere omgange bedt om at få oplyst hvilket hjemmelsgrundlag, der i dag er for de »frivillige dele« af fredningen. Kommunen henviser til Miljøministeriets vurdering, og Miljøministeriet henviser til en Fredningsbehandling i 2007/08, men udtaler i øvrigt blot mundtligt ved Jeres offentlige møde i sagen, at der er hjemmel. Ingen af myndighederne giver en præcis henvisning til de(n) relevante lovbestemmelse(r), lyder det i henvendelsen til Naturfredningsnævnet.

Mindretallet peger på en klar årsag til den langvarige strid om Farumgård. Byrådet blev fejlinformeret.

- Hele denne sag forplumres af manglende juridisk afklaring. Den oprindelige Fredningstekst er et samlet dokument, hvor det for almindelige borgere kan være vanskeligt at gennemskue hvilke fredningsbestemmelser, der var hjemlet i lovgivning, og hvilke bestemmelser, som ikke havde hjemmel i lov, men var baseret på en frivillig aftale, hvor der er tilknyttet en »tilbagekaldelses mulighed« for ejeren. Under sagens behandling igennem mange år i Furesø Byråd har man slet ikke tillagt dette betydning - man har helt negligeret dette forhold. Byrådet blev løbende informeret om, at fredningen var klokkeklar, og der var ingen begrundelse for, at der skulle indgås et kompromis med ejeren, står der i henvendelsen fra mindretallet i Furesø Byråd.

De seks byrådsmedlemmer ønsker også at henlede Naturfredningsnævnet på eksistensen af notatet fra Kammeradvokaten.

- Kammeradvokatens notat er kun delvist blevet offentliggjort. Flertallet i Furesø Byråd har ikke ønsket, at hele notatet blev offentlig kendt. Vi ved ikke om Fredningsnævnet er blevet gjort bekendt med dette notat, skriver byrådsmedlemmerne Lars Carpens (V), Gustav Juul (V), Jesper Larsen (V), Berit Torm (V), Carsten Svensson (DF) og Søren Bronée Broner (LA)

Siden oktober sidste år har det været obligatorisk at bruge mundbind i blandt andet det offentlige rum og detailhandlen. Ønsker du, at mundbindet droppes hurtigst muligt?