3. august 2021
Sådan ser de små jordlodder foran Fjordtoften ud. Frederikssund Kommune godkendte Niels Viuffs køb på tre måneder, mens naboen efter mere end et års venten endnu ikke har fået svar. Grundkøbet bringer ikke blot Niels Viuffs grund tættere på vandet. Det betyder også, at han efter at have revet sin tidligere bolig på adressen ned, nu har fået tilladelse til at opføre en større bolig.
Sådan ser de små jordlodder foran Fjordtoften ud. Frederikssund Kommune godkendte Niels Viuffs køb på tre måneder, mens naboen efter mere end et års venten endnu ikke har fået svar. Grundkøbet bringer ikke blot Niels Viuffs grund tættere på vandet. Det betyder også, at han efter at have revet sin tidligere bolig på adressen ned, nu har fået tilladelse til at opføre en større bolig.
Foto: Henrik Gregersen
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Kommunal jurist: Kommune solgte jord for billigt til politiker

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Kommunal jurist: Kommune solgte jord for billigt til politiker

Én mægler anslog værdi til 2000-2500 pr. kvadratmeter for ”liebhaver-jord”. En anden sagde 750 kroner, som endte med at blive salgsprisen.

Lokalavisen genudgiver op til nytår en række af de artikler og billedserier, læserne k(l)ikkede mest på i det forgangne år. Denne er én af dem.

Frederikssund - 25. december 2020 kl. 07:25
Af Henrik Gregersen

Når byrådsmedlem og entreprenør Niels Viuff gik rundt på sin ejendom på Fjordtoften i Frederikssund i 2018, havde hver af de 800 kvadratmeter jord ifølge Skats ejendomsvurdering en værdi på mere end 2.300 kroner.

Men i slutningen af året blev der føjet yderligere 200 kvadratmeter til grunden.

200 kvadratmeter, der ligger i direkte forlængelse af hans have og dermed endnu tættere på Roskilde Fjord.

Og han har tilsyneladende gjort en overordentlig god handel med Frederikssund Kommune.

Faktisk er handlen så god for Viuff, at den møder kritik internt i kommunen, fremgår det af en aktindsigt, Lokalavisen Frederikssund har fået i sagen.

Salgsprisen endte nemlig efter en anden mæglervurdering på 750 kroner pr. kvadratmeter.

arrow Læs også: Efter opråb fra liebhaver: Politiker går ind i buslomme-sag
Laveste vurdering

En borger undrede sig i efteråret 2019 over, at det kommunale areal nu ikke længere var kommunalt, og skrev i efteråret til samtlige byrådsmedlemmer, hvor han forelagde sin undren.

Derfor blev der udarbejdet et notat, der skulle danne grundlag for et borgmestersvar til borgeren. Og indholdet i notatet er umisforståeligt:

”Jeg mener ikke vi kan være stolte af den sagsbehandling der er gennemført i sagen, særligt markedsprisen, der ikke kan dokumenteres på et så lavt niveau som 750 kr./ kvm., mens en vurdering indhentet af Jonas sagde 2.000-2.500 kr./ kvm. Og hvor Dorte S. så udokumenteret anbefaler en lavere pris. Men det oplyses ikke i svaret, men gives alene hvis der anmodes om aktindsigt i sagen,” hedder det blandt andet i et notat fra 3. oktober 2019 .

I første omgang blev EDC-mæglerne bedt om at vurdere grundstykkets værdi. Og her nåede man frem til en pris på op til 2500 kroner pr. kvadratmeter:

”Der er tale om et jordstykke af helt særlig karakter, da det er beliggende i første række til fjorden. Hvorfor det også skal pålægges en helt særlig værdi. Sammenlignet med grundværdien på grundene i området og den merværdi et sådant grundstykke vil skabe, er det min vurdering, at kvadratmeterprisen bør ligge mellem 2000-2500 kroner pr. kvadratmeter,” hedder det i en mail fra EDC.

Men da Niels Viuff skriver til den daværende leder af byggeafdelingen, svarer hun tilbage, at hun finder prisen for høj, og derfor har bedt om en anden vurdering.

Den får hun fra Realmæglerne, der finder, 750 kroner pr. kvadratmeter er den rette pris. Den pris går parterne videre med.


Da en borger undrede sig over Niels Viuffs køb af grunden, blev der udfærdiget et såkaldt borgmester-svar. Blandt andet på baggrund af dette notat. Konklusionen er entydig; prisen er for lav og sagen kan stille Viuff bedre end andre borgere.
Andre krav

Notatet fortsætter:

” Der er jo en nabo i nr. 8 der gerne vil købe. I husker nok hans mail til flere byrådsmedlemmer, hvoraf Tina svarede ham direkte. Og der kan vi så ende med at stille nogle andre krav end dem Viuff har fået allerede, bl.a. vedrørende pris. Jeg kan dog ikke indestå for en pris på 750 kr., og det anbefaler jeg heller ikke at I gør,” hedder det i notatet fra dén juridiske specialkonsulent, der har udarbejdet notatet i efteråret 2019.

Og da borgmester John Schmidt Andersen fem dage senere svarer på borgerens henvendelse om sagen, nævnes prisen da heller ikke med et ord.

Men han konstaterer, at:

”Det er vigtigt for mig at bemærke, at en henvendelse til administrationen, fra en borger der også er medlem af byrådet, skal behandles på samme måde som når enhver anden borger henvender sig. ”

Seks stemte imod

Salget af det kommunale jordstykke blev godkendt af et flertal i byrådet på et lukket byrådsmøde 28/11 2018. Altså blot måneder efter, han overfor den tidligere kommunaldirektør Ole Jakobsen havde fremsat ønske om at købe arealet, til han formelt stod som ejer af det.

Af referatet fremgår det, at seks byrådsmedlemmer på tværs af partier stemte imod salget. Det fremgår dog ikke, om det var på grund af prisen eller selve salget, der vakte modvilje.

Sikkert er det imidlertid, at det har taget væsentligt længere tid for både ejeren af nabo-ejendommen i Fjordtoften 8 og ejerne af Borgervænget 41 ikke at få lov til at udvide deres grund på samme vis.

Disse henvendelser afventer nu en principbeslutning fra byrådet, inden der tages stilling til de konkrete henvendelser.

” Jeg kan oplyse, at der igangsat en intern proces der skal udmønte sig i en politisk stillingtagen til ikke blot din anmodning, men generelt til spørgsmålet. Ønsker her at nævne, at ingen borger har et retskrav på at tilkøbe kommunalt areal, og at kommunen som grundejer når som helst kan vælge at afslå en sådan anmodning. I denne som i andre tilsvarende sager er der bl.a. et forudgående forbehold om, at en aftale skal godkendes politisk før den er endelig,” hedder det således i et svar til ejerne af Borgervænget 41.

Nabo vil købe

Ifølge dokumenterne, Lokalavisen har fået indsigt i, havde Niels Viuffs nabo oprindeligt fået en låneaftale med kommunen, så vejen kunne benyttes som adgangsvej til Fjordtoften 8 under et byggeprojekt.

Denne låneaftale blev forlænget i sommeren 2018, men blev bremset med Viuffs køb af det lille jordstykke, da kommunen ikke kunne udlåne jorden, der nu var Viuffs.

Da det går op for naboen, at Viuff har købt det lille areal ned til fjorden, beder han omgående om lov til det samme.

I et brev til Frederikssund Kommune i begyndelsen af januar 2019 skriver nabo Martin Sørensen således:

”Vi er desværre blevet en smule mere forsinket eller rette sagt blevet nødsadiget til at få vores ruder til gavlen ind med kranbil som meget gerne skulle køre op nede langs med vandet på den midlertidige vej. Dette vil blive leveret i uge 3/4 og derefter vil vi straks påbegynde reetablering af kommunens areal.

Jeg er gd. blevet kontaktet af vores nabo som påstår at have overtaget grundstykket nede foran dem her pr. dd. Og bedt mig fjerne vejen ASAP. Vi har på intet tidspunkt hørt at grundstykket var til salg eller at det var muligt at købe af Kommunen hvorfor jeg stiller mig noget forundret herover. Det burde være muligt for alle at erhverve sig dette grundstykket såfremt Kommunen sætter det til salg eller hvordan?

Vi er jo ikke interreseret i at købe arealet foran vores nabo men vil selvfølelig gerne købe det areal der er foran os selv i nr. 8 så kan du hjælpe os men en afklaring på hvorledes vi skal forholde os i forhold til vores nabos køb af grunden og hvornår de realt overtager arealet samt hvem vi skal kontakte for en delvis forlængelse til uge 6 af adgangsvejen samt køb af arealet foran os selv? ”

Efterfølgende spørger han ad flere omgange om muligheden for at købe arealet ud for Fjordtoften 8. Og tonen bliver undervejs i dialogen skærpet:

”Nu er der gået yderligere knap 2 måneder siden vi forespurgte om køb af arealet foran vores ejendom og over et ½ år siden vi første gang henvendte os til Kommunen herom og her er endnu intet sket!

Som før skrevet har vores nabo i nr. 10 Niels Martin Viuff (byrådsmedlem C tidligere A ) erhvervet tilsvarenden areal foran deres grund sidste år og som endda var en del af Fjordtoftens offentlige vendeareal uden nogle problemer! Vi må tilstå at det efterhånden tegner sige af embedsmandsmisbrug når et byrådsmedlem kan erhverve sig kommunale arealer med fordel frem for øvrige borge i Kommunen.”


Mens Niels Viuffs køb gik glat igennem, må naboer og andre afvente en principbeslutning, fremgår det af borgmesterbrevet til en borger, der undrede sig over salget af det kommunale areal
arrow Buslomme foran liebhaver-ejendom skaber ballade
04. februar 2021 kl. 05:06 Opdateret: kl. 16:14
arrow Vilde villaer: Her er markedets dyreste huse lige nu
28. januar 2021 kl. 17:29 Opdateret: kl. 13:26
1382458
Vil du gerne arbejde mere hjemmefra?