23. september 2021
Borgmester Karsten Søndergaard (V) er stolt af budgetaftalen, som 20 af byrådets 21 medlemmer står bag. Foto: Egedal Kommune
Borgmester Karsten Søndergaard (V) er stolt af budgetaftalen, som 20 af byrådets 21 medlemmer står bag. Foto: Egedal Kommune
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Sådan skal pengene prioriteres i budget 2022-2025

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Sådan skal pengene prioriteres i budget 2022-2025

Egedal Kommune oplyser følgende i en pressemeddelelse om budgetforliget.

Egedal - 14. september 2021 kl. 16:30
Omsorg og faglighed i ældreplejen
arrow Læs også: SF er ikke med i budgettet: "Vi ser ikke øget velfærd"

o Der laves et toårigt forsøg med at ansætte unge under 18 år i fritidsjob på vores plejecentre. Formålet er, at de unge skal hjælpe med til at skabe hygge og glæde i hverdagen for de ældre. Samtidig skal det være med til at skabe interesse og respekt omkring omsorgs- og plejeopgaven, således at flere unge bliver interesserede i de muligheder, en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet kan give. Til dette afsættes 0,5 mio. kr. til den toårige forsøgsperiode.

Styrkelse af dagtilbud

o En ny daginstitution i Smørum med plads til otte grupper. Byrådet har igangsat arbejdet med placering af den ny institution, der må forventes at koste omkring 50 mio. kr., der skal afsættes i anlægsbudgettet for 2023-24. Der er åbenhed over for, at institutionen kan drives som en selvejende institution.

o Fremrykning af ny daginstitution i Egedal by fra 2025 til 2024.

o Udbygning af Regnbuen med tre ekstra grupper. Til dette byggeri er afsat 12,6 mio. kr.

o Da vi erfaringsvis ved, at befolkningstilvæksten kan gå hurtigere, end prognoserne forudsiger, afsættes der et demografi-depot til denne vækst på 7,5 mio. kr. til at sikre tilstrækkelig økonomi i 2022.

o Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til dagplejen. Dagplejen skal være et positivt tilvalg som et pædagogisk kvalificeret tilbud i lighed med daginstitutionerne. Initiativer til dette fremlægges til politisk beslutning.

o Hjemmepasningsordningen genindføres. Langt de fleste familier i Egedal er ressourcestærke og har selvsagt meninger om, hvordan netop deres familieliv skal indrettes. Dette vil vi gerne understøtte, og ordningen etableres således fra primo 2022 for børn op til 2 år og 11 måneder. Tilskuddet fastsættes til 3.489 kr. om måneden, hvilket forventes at gøre ordningen udgiftsneutral i budgetmæssig sammenhæng. Den endelige indfasning af ordningen fremlægges til politisk beslutning.

Praktisk og faglig understøttelse af folkeskolerne

o For at sikre spændende og udfordrende læring til vores højt begavede børn og børn med helt særlige interesser, etableres masterclasses for 7. og 8. klasser, hvor elever på tværs af alle Egedals skoler kan få helt specifikke faglige stimuli. Til dette formål afsættes 0,250 mio. kr. Initiativet evalueres efter første skoleår mhp. at vurdere, om det skal gøres til et permanent og eventuelt udvidet tilbud.

o Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus er et unikt tilbud til vores skolebørn. Der afsættes derfor 0,325 mio. kr. til fortsat samarbejde.

o Folketingets udmelding om flere frihedsgrader til folkeskolen modtages med kyshånd. Forligsparterne vil med stor interesse følge udviklingen nationalt og helt lokalt og sikre, at netop de frihedsgrader bliver en permanent del af folkeskolens virke.

Fastholdelse og rekruttering

o Primo 2022 skal der foreligge en Plan for Rekruttering samt fastholdelse på velfærdsområderne samt alle andre kommunale arbejdspladser.

o Indsatsen om Fleksibel arbejdsplads for alle medarbejdergrupper, som Egedal står i spidsen for, skal fortsætte og gerne med yderligere fokus på, hvordan fleksibilitet kan kobles med særligt job i velfærdsfagene.

o Den interne lederaspirant-uddannelse, der starter i efteråret 2021, følges nøje af økonomiudvalget mhp. at evaluere behovet for yderligere uddannelsesinitiativer i de kommende år.

o Vi ønsker at styrke rekruttering og fastholdelse af vores dygtige pædagoger i dagtilbud og klubber. Der afsættes en pulje på 3,2 mio. kr. til rekrutterings- og fastholdelsesparametre, herunder løn. Udmøntningen sker mellem forhandlingsparterne i kommunen og BUPL.

Kultur og Fritidsområdet

o Med afsæt i beslutningen om kultur- og fritidsmagneter samt vores nye boligområder laves en optegning af, hvor der er behov for nye/supplerende fritids- og idrætsfaciliteter. I den forbindelse vurderes behovet for eventuelt at fremrykke de ca. 13,28 mio. kr. der er afsat i Investeringsplanen til idræts- og kulturfaciliteter således, at de i perioden 2023-25 fordeles med ca. 4 mio. kr. årligt.

o I disse år vokser nye idrætsformer og aktiviteter frem. I den kommende budgetperiode ser vi derfor nærmere på, hvor og hvordan vi kan fremme etableringen af privatfinansierede baner/anlæg, så de nye idrætsgren/aktiviteter kan finde en lokation.

o Alle børn og unge skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter uanset økonomisk baggrund. Derfor indføres fritidspas-ordningen, så der er mulighed for tilskud på op til 1000 kr. årligt for børn, der ellers ikke havde haft muligheden. Til denne ordning afsættes 0,2 mio. kr.

Erhvervsliv i Egedal Kommune

o Puljen til foreninger og erhverv, der understøtter samarbejdet mellem virksomheder og folkeskoler, udvides til fremadrettet også at dække erhvervspraktik.

o Der igangsættes et forsøg, der skal bistå nye iværksættere fra dagpengesystemet med at få form og indhold på deres ide. Dette udvikles i tæt samarbejde med Egedal erhverv.

o Vi vil kvittere for det gode samarbejde om at hjælpe ledige borgere i arbejde og tage et fælles ansvar. Det gør vi ved at udfase dækningsafgiften, så den i 2022 halveres og lander endeligt i 0 kr. i 2023. Til dette afsættes der med budgettet her 1,6 mio. kr. i 2022 stigende til 3,2 mio. kr. fra 2023. Der ansøges om potentielt statsligt tilskud ift. skattenedsættelsen for 2022.

Borgerdialog og Nærhed

o Evalueringen af digitale løsninger under corona tages med, som ét ben i den mangfoldige borgerinddragelsesmodel, som der arbejdes med i Egedal.

o Borgerservice i Egedal skal fortsat være borgernært og fleksibelt med afsæt i borgernes behov. Derfor vil vi arbejde videre med lettere adgang til eksisterende selvbetjeningsløsninger og på at tilføje flere nye digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden. Borgerservice ved fysisk fremmøde og telefonisk henvendelse er også stadig højt prioritet, hvor der skal arbejdes med yderligere tilgængelighed og fleksible åbningstider for borgere, der måske ikke er helt trygge ved de digitale selvbetjeningsløsninger.

o Borgerne og foreningerne i Egedal er fulde af ideer og kreative løsninger. Derfor vil forligsparterne gerne indføre et forsøg med borgerbudgetter, hvor borgergrupper og foreninger kan søge et beløb til at realisere deres ide. Der afsættes til dette 0,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, hvorefter ordningen evalueres. Rammerne for anvendelse af borgerbudget-midlerne besluttes i Økonomiudvalget.

Der har været efterspørgsel på streaming af Byrådsmøder. Denne beslutning skal tages af det kommende Byråd og forligsparterne er enige om, at der skal findes finansiering til dette i fald at dette besluttes.

Naturen i hverdagen

o Vi vil målrette en del af vores naturvejleders tid til at bistå med intern uddannelse og inspiration til forløb, som inddrager naturen som arena - til glæde for børn, unge, ældre, borgere med handicap og mange andre.

o Vild med Egedal-indsatsen fortsætter. Der er stor opbakning fra rigtig mange borgere og virksomheder, og derfor vil vi 2022 igen skabe inspiration og spændende projekter, som alle borgere og virksomheder kan være en del af.

o Det er undersøgt, hvor i Egedal vi kan placere et Naturcenter, der kan bruges af dagtilbud, skoler, familier, ældre, handicappede og alle andre med lyst til og smag for natur. Der indledes derfor et samarbejde med Naturstyrelsen, fonde og evt. virksomheder til at gøre et naturcenter i Egedal til en realitet. Der afsættes 0,25 mio. kr. til at afsøge samarbejdsparter og konkretisere et beslutningsoplæg.

Cykelstier

o Knardrup-Frederikssundsvej er en rute, som mange har et ønske om etableres inden længe. I Investeringsplanen er der afsat midler til etablering af ruten i forbindelse med byudviklingen af Kildedal Nord. Arbejdet med at planlægge ruten igangsættes, så der i 2022 kan søges statslig medfinansiering til etablering af ruten.

o Ganløse-Farum samt Hove-Veksø er populære ruter, der trænger til ordentlige cykelsti-forhold. Det er meget dyrt at etablere cykelsti, og det fastsatte anlægsloft gør det umuligt at prioritere, selvom vi faktisk har penge i kommunekassen. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til at klargøre projekterne og derefter at søge regeringens infrastrukturpulje om medfinansiering af ruterne.

Når Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, hvordan projektet »Lys på skolestien i Ganløse« skal udformes, kan evt. overskydende midler reinvesteres i andre lys-projekter på gang- og cykelstier.

Synes du, at kommunen er der for dig?