23. september 2021
De store smil var fremme hos forligsparterne fra venstre løsgænger Helle Nielsen, Peter Hemmingsen (DF), Bendt Tranekjær Rasmussen (LA), Ulrik John Nielsen (LNE), løsgænger Jacob Loessl, Vicky Holst Rasmussen (S), Charlotte Haagendrup (K), Rikke Mortensen (R), Ole Hovøre (V) og borgmester Karsten Søndergaard (V). Foto: Egedal Kommune
De store smil var fremme hos forligsparterne fra venstre løsgænger Helle Nielsen, Peter Hemmingsen (DF), Bendt Tranekjær Rasmussen (LA), Ulrik John Nielsen (LNE), løsgænger Jacob Loessl, Vicky Holst Rasmussen (S), Charlotte Haagendrup (K), Rikke Mortensen (R), Ole Hovøre (V) og borgmester Karsten Søndergaard (V). Foto: Egedal Kommune
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: 20 ud af 21 i budgetforlig med flere penge til flere børn, ældre og handicappede

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

20 ud af 21 i budgetforlig med flere penge til flere børn, ældre og handicappede
Egedal - 14. september 2021 kl. 16:30

Et bredt flertal i Egedal Kommune har vedtaget budgettet. Igen i år bliver det et velfærdsbudget, hvor der afsættes yderligere 60 millioner til velfærd til de borgergrupper, der har størst behov. Ældre-, børne- og handicapområdet tilgodeses.

arrow Læs også: SF er ikke med i budgettet: "Vi ser ikke øget velfærd"
Stolt borgmester

Det var en glad borgmester, der efter forhandlinger med de andre partier i byrådet i Egedal Kommune, stolt kunne meddele, at kommunen fortsætter linjen fra sidste år, med et budgetforlig der tilgodeser de store velfærdsområder.

- Jeg er umådelig stolt af det budget, vi nu har kunnet samle et bredt flertal i byrådet omkring. Vi bygger videre på den positive vækst og udvikling, som Egedal har gennemgået de seneste år. Det sender et tydeligt signal om at flertallet prioriterer den brede kernevelfærd. Jeg er særlig glad for, at vi har fundet 29 millioner kroner til handicapområdet, som trænger til et løft, og når regeringen ikke vil hjælpe til, så er jeg glad for, at vi her i Egedal kan blive enige om, at holde hånden under de der har allermest behov. Og så fortsætter vi med at gøre Egedal til en attraktiv erhvervskommune ved helt at fjerne dækningsafgiften. Det ligger mig meget nært, siger Egedals borgmester, Karsten Søndergaard.

Økonomiaftalen, der blev forhandlet på plads mellem regeringen og KL i sommer, var en skuffelse. Dels fordi demografitildelingen til vækstkommuner som Egedal ikke blev tilstrækkeligt tilgodeset, dels fordi den forventede omsorg for at sikre ordentlige vilkår for socialområdet, ikke blev en realitet.

Derfor har forligspartierne valgt at tage ansvaret for de borgernære velfærdsområder. Det betyder, at vi med stor glæde kan tildele yderligere 14,8 millioner til børneområdet, da der er kommet flere børn til Egedal. Ligeledes er der tildelt 4,6 millioner kroner til ældreområdet, da flere bliver ældre i Egedal. Altså opjusteringer i demografien så vi kan fastholde serviceniveauet.

Derudover er der enighed om, at budgettet på handicapområdet opjusteres med 29 millioner kroner.

Herudover er der enighed om en langt række andre initiativer og indsatser for dagtilbud, skole, ældre og erhvervsliv.

Forligspartier er meget tilfredse

Aftalepartierne bag budgetaftalen er: Venstre, Socialdemokratiet, Lokallisten Ny Egedal, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti samt løsgængerne Jacob Peter Loessl og Helle Anna Elisabeth Nielsen. Kun SF har valgt ikke at indgå i årets budgetaftale. Partierne bag aftalen udtrykker tilfredshed med aftalen.

Vicky Holst Rasmussen (S):

- Jeg er glad for at vi holder fast i det brede samarbejde i byrådet. Det er vigtigt, at vi er enige om at tilføre ekstra midler til handicapområdet. Der er behov for den ekstra finansiering. Og så er jeg rigtig glad for, at vi genindfører fritidspas-ordningen, så alle børn kan deltage i vores fritidsaktiviteter. Det er en mærkesag! Vi har også besluttet at dagplejen, skal være et positivt tilvalg som et pædagogisk tilbud på linje med daginstitutionerne. Derfor kommer vi til at arbejde for at udbrede kendskabet til vores kommunens dagpleje, siger Vicky Holst Rasmussen fra Socialdemokratiet og formand for Social og Sundhedsudvalget.

Ole Hovøre (V):

- Egedal er en kommune i konstant vækst. Vi bliver flere borgere i Egedal i disse år, og derfor skal der også sættes penge af til at etablere rammer til kultur- og fritidsaktiviteter. Nye foreninger og nye idrætsformer vinder indpas. Derfor er jeg glad for at byrådet i den forbindelse vil vurdere behovet for at fremrykke de godt 13 millioner kroner, der er afsat i Investeringsplanen til idræts- og kulturfaciliteter således, at de i perioden 2023-25 fordeles med ca. fire millioner kroner årligt, siger medlem af Økonomiudvalget Ole B. Hovøre fra Venstre.

Ulrik John Nielsen (LNE):

- Vi er I Lokallisten Ny Egedal meget glade for, at vi nu genindfører hjemmepasningsordningen. Borgerne skal kunne indrette deres liv, på den måde der giver mest mening. Langt de fleste familier i Egedal er ressourcestærke og har deres egne meninger om, hvordan netop deres familieliv skal indrettes. Det betyder at familier med børn op til to år og 11 måneder, med økonomisk støtte, nu kan skabe ro og stabilitet om familielivet og børnenes første år. Vi har også fået skrevet ind i aftalen, at det nye byråd skal tage stilling til streaming fra byrådsmøderne. Åbenhed og borgerdialog er en af vores mærkesager, siger Ulrik John Nielsen. Lokallisten Ny Egedal.

Rikke Mortensen (R):

- Mange børnefamilier flytter til Egedal. Derfor skal, at vi hele tiden udbygge vores dagtilbud, ved at udbygge eksisterende institutioner og bygge nyt. For hvert barn, der starter i dagtilbud, udløses en takst, der betyder, at vi med denne aftale, kan fastholde det normeringsniveau, som indfrier minimumsnormeringerne. Vi laver nu en plan for, hvordan vi kan rekruttere nye medarbejdere til velfærdsområderne. Blandt andet har vi afsat over 3 mio. kr. blandt andet til løn, for at styrke og fastholde vores dygtige pædagoger. Og så skal borgernes ideer realiseres. Vi har afsat en million kr. til et borgerbudget, hvor borgergrupper og foreninger, kan søge penge til at realisere deres ideer, siger Rikke Mortensen fra de Radikale.

Charlotte Haagendrup (K):

- Ud over penge til driftsbudgetterne, som vi alle var enige om, så er jeg glad for at vi fastholder en linje der handler om at gøre sig attraktiv for erhvervslivet. Det er hele fundamentet for vores kommune, at erhvervslivet har nogle gode vilkår. Derfor er jeg ekstra glad for, at vi kvitterer for det gode samarbejde vi har haft Egedal Erhverv, ved at udfase dækningsafgiften, så den i 2022 halveres og lander på et rundt nul i 2023. Og så er det glædeligt, at vi fortsat har fokus på kultur og fritidsområdet i budgettet, siger Charlotte Haagendrup, fra Det Konservative Folkeparti.

Peter Hemmingsen (DF):

- Jeg er virkelig glad for, at vi har prioriteret udbygning af cykelstinettet. Ganløse-Farum samt Hove-Veksø er populære ruter, der trænger til ordentlige cykelsti-forhold. Vi har afsat 0,5 mio. kr. til at klargøre projekterne så vi herefter kan søge regeringens infrastrukturpulje om medfinansiering af ruterne. Desuden har vi besluttet at arbejdet med at planlægge ruten Knardrup-Frederikssundsvej igangsættes, siger Peter Hemmingsen fra Dansk Folkeparti.

Bendt Tranekjær Raasmussen (LA):

- At dækningsafgiften nu helt forsvinder er en hjertesag for Liberal Alliance. Jeg er så tilfreds med, at det nu er lykkes at få den helt fjernet. Det cementerer, at Egedal kommune er et godt sted at drive erhverv, siger Bendt Tranekjær Rasmussen, fra Liberal Alliance.

Jacob Loessl (Løsgænger):

- Der er rigtig meget godt i den her aftale. Kultur og fritidsområdet tilgodeses og alle kernevelfærdstilbud som dagtilbud, handicappede og ældre tilgodeses. Og så er jeg meget tilfreds med, at der nu etableres tilbud for 7. og 8. klasser, hvor elever der har særlige faglige talenter, kan få skræddersyede forløb. Det glæder mig desuden. at vi har besluttet at fokusere på rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, da det er vigtigt for kommunens fortsatte udvikling, siger løsgængeren, Jacob Peter Loessl.

Helle Nielsen (Løsgænger)

- Det jeg er allermest glad for er, at vi har fundet penge til at tilgodese handicapområdet. Socialområdet får endelig det fokus som de fortjener. Vi er forpligtet til at give vores svageste borgere den bedst mulige behandling. At vi nu indfører diversitet i vores pasningstilbud er helt afgørende. Den nye hjemmepasningsordning er et skridt i den retning, selvom jeg godt kunne have tænkt en bedre økonomisk model for ordningen. Jeg kan også se mig selv i, at vi nu udbreder kendskabet til dagplejen og slår et slag for at rekruttere mere pædagogisk personale, siger løsgænger Helle Anna Elisabeth Nielsen.

Vedtages 6. oktober

Budgetaftalen, der i dag (tirsdag, red.) blev underskrevet af aftaleparterne, skal formelt godkendes på det planlagte byrådsmøde den 6. oktober 2021.

Pressemeddelelse

arrow Sådan skal pengene prioriteres i budget 2022-2025
14. september 2021 kl. 16:30 Opdateret: kl. 16:20
Synes du, at kommunen er der for dig?