25. september 2021
Aftenvagten i den kommunale hjemmepleje får barsk kritik i det seneste uanmeldte tilsyn. Foto: AdobeStock
gallery icon

Se billedserie

Aftenvagten i den kommunale hjemmepleje får barsk kritik i det seneste uanmeldte tilsyn. Foto: AdobeStock
Foto: Rawpixel.com - stock.adobe.com
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Politikere er enige: Vi kan ikke leve med forholdene i hjemmeplejen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Politikere er enige: Vi kan ikke leve med forholdene i hjemmeplejen

En rundspørge viser, at partierne i kommunalbestyrelsen ikke kan leve med standarden i hjemmeplejen. Årsagerne til tingenes tilstand og løsning er man dog ikke enige om.

Det Grønne Område - 29. juli 2021 kl. 11:46
Af Lars Schmidt

Socialudvalgets bekymring efter seneste uameldte tilsyn af hjemmeplejen, som viste, at der er 'væsentlige mangler' og 'utilstrækkelige forhold' i den service, aftenvagten leverer, har rykket sig.

Der er ikke længere tale om kun bekymring. Nej, en rundspørge, Det Grønne Område har foretaget til partierne i kommunalbestyrelsen, viser, at partierne næsten under én kamp ikke kan leve med den standard, hjemmeplejens aftenvagt har.

Men der er uenighed om årsagerne til tilstanden og om løsningerne.

Som årsager peger politikerne på skattenedsættelser og dertilhørende effektiviseringer, men også på en dårlig rekruttering og en dårlig ledelse.

En løsning kan være at følge den handleplan, der er sat i værk, men det er ikke nok for alle. Nogle mener, at der skal mere personale til, flere varme hænder og en langt bedre måde at rekruttere kvalificerede medarbejdere på.

Kan I leve med det?

-Kan I som politikere og partier leve med, at vurderingen af aftenvagten i hjemmeplejen af tilsynet betegnes som 'Mindre tilfredsstillende' - en vurdering, som er givet på baggrund af, at der, som tilsynet skriver i sin rapport, "på flere områder er tale om utilstrækkelige forhold, og hvor der er konstateret væsentlige mangler"?

"Det kan vi ikke, og vi har af samme grund besluttet en handlingsplan, som skal rette op på forholdene, og den plan arbejder medarbejderne benhårdt på at implementere," svarer konservative Dorthe la Cour.

"Nej, det kan vi ikke leve med. Det tror jeg ikke, nogen af partierne kan. Jeg har på vegne af den socialdemokratiske gruppe rejst en række spørgsmål - det samme har Bodil Kornbek - om, hvad der skal til for at rette op på situationen straks. Vi er klar til at gøre det, der skal til. Det her er uholdbart og uværdigt over for de ældre, som vi på ingen måde kan byde mindre tilfredsstillende service og omsorg. Den skal gerne være særdeles tilfredsstillende. Men jo også urimeligt over for de mange medarbejdere, der faktisk gør et stort stykke arbejde," fastslår Simon Pihl Sørensen (S) - og suppleres af Sigurd Agersnap (SF):

"Nej, det er slet ikke godt nok. Hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk skal heller ikke bare være tilfredsstillende. Den skal være god. Ældre og pårørende skal kunne stole på, at man får en god hjælp i kommunens hjemmepleje, og at det er kendt og kompetent personale, som træder ind ad døren."

Enhedslistens Henrik Bang er enig:

"Nej, vi kan ikke leve med en vurdering af aften-hjemmehjælpen som "ikke tilfredsstillende". Tilsynet blev iværksat for at afdække eventuelle problemer. Og det er rigtig vigtigt, at der er åbenhed omkring de ting, der påpeges, og at der straks arbejdes med forbedringer."

Radikale Gitte Kjær-Westermann går ikke så langt som til at sige, at forholdene ikke er til at leve med:

"Det er da svært at leve med. Det undrer jo, at der er 'utilstrækkelig forhold og væsentlige mangler', når der ér arbejdet målrettet med opfølgning på anbefalingerne, og når dagvagten er lykkedes langt bedre med det. Det skal vi blive klogere på."

Hvad er årsagen?

-Hvad er årsagen til, at det står sådan til i aftenvagten - set med jeres øjne? Hvem har skylden?

"Det er naturligvis i sidste ende et politisk ansvar. Alle kommuner har store rekrutteringsudfordringer, og medarbejderne er nøglen. Snart får vi politisk en sag om mulighederne for at rekruttere og fastholde personale. Der er ingen nemme løsninger," siger Dorthe la Cour (K).

"Det er let at komme med mange, lange forklaringer om rekrutteringsvanskeligheder, image og så videre. Men det rykker bare ikke ved, at ansvaret er vores. Derfor er det også vores ansvar at gøre noget nu og her. Det er en uholdbar situation," mener Simon Pihl Sørensen (S).

Sigurd Agersnap (SF):
"Ansvaret er politisk. Det ligger hos kommunalbestyrelsen. Der er ingen tvivl om, at vi skal sætte fokus på området, og situationen i aftenvagten er ikke tilfredsstillende. Vi skal styrke mulighederne for at rekruttere både medarbejdere og ledere, og vi skal give bedre muligheder for faglig sparring."

Om årsagerne til tingenes tilstand siger Gitte Kjær-Westermann (R):

"Det skal vi naturligvis have undersøgt nærmere. Noget af forklaringen kan være, at der ikke på samme måde som i dagvagten er ledelse om aftenen til at lede, guide og støtte medarbejderne. Det er svært at tiltrække ledere til aftenvagten."

"Der er, som tilsynet påpeger, flere årsager," siger Henrik Bang (EL):

"Blandt andet skal dervære fokus på faglige kvalifikationer hos afløsere og vikarer. Ud over at der er et problem med at rekruttere uddannet personale, er det naturligvis også et ledelsesansvar at have dette fokus."

Hvad er jeres ansvar?

-Hvad er jeres ansvar som politikere og partier i forhold til tilstanden i aftenvagten i hjemmeplejen? Har I som politikere en del af skylden?

Dorthe la Cour (K) svarer ikke direkte på spørgsmålet:

"Den besluttede handlingsplan skal have tid til at virke. Samtidig er der udskiftning på lederniveau på området, og det har også betydning for implementeringen. Medarbejderne gør, hvad de kan, for at rette op på forholdene, men det tager tid."

Det gør Simon Pihl Sørensen (S) til gengæld:

"Der er sikkert flere årsager. Men ansvaret er entydigt vores. Den er ikke længere," fastslår han.

"Siden 2002 er skatten blevet sænket med mere end 27.000 kroner årligt per borger i Lyngby-Taarbæk. De penge er gået fra velfærdsområderne, og det kan man også se på ældreområdet her i kommunen. Mens folk er blevet mere velhavende privat, så er den offentlige velfærd haltet efter. Det er et politisk ansvar at løfte niveauet på ældreplejen, og sikre området mod besparelser," mener Sigurd Agersnap (SF).

"Det er vores ansvar at reagere, når der ikke er fulgt op på tilsynets anbefalinger. Som politikere kan vi ikke gå ud og føre kontrol. Men vi kan handle på det, når vi hører, at noget ikke er, som det skal være, fra borgere, forvaltning eller tilsyn," forklarer Gitte Kjær-Westermann (R).

"Det er altid et politisk ansvar i forhold til de mangler, der påpeges. I en del år har vi haft et stort fokus på økonomi og effektiviseringer. Og det politiske krav har forvaltningen naturligvis arbejdet med. Der er i den grad behov for at få borgernes behov og deres oplevelser på den politiske dagsorden," mener Henrik Bang.

Hvad er løsningerne?

-Hvad er løsningerne - set med jeres øjne?

"At forvaltningen fortsætter implementeringen af handleplanen, og at vi politisk sætter fokus på de store rekrutteringsudfordringer. Vi har øremærket yderligere 500.000 kroner til hjemmeplejen i sommerperioden," fortæller Dorthe la Cour.

"Vi kommer ikke uden om, at der skal flere ressourcer i yderste led. For år tilbage fik vi at vide, at ledelsesspændet var for stort, og hvis der blev sat penge af til ledelse, så blev alt godt. Det var vi skeptiske over for. Den skepsis har desværre vist sig berettiget. Jeg ser to veje frem: Flere varme hænder, og så er det afgørende at sikre, at der er afsat den fornødne tid til de ældre. Og så handler det ikke om flere ledere, men om bedre ledelse. Det er noget helt andet, og her har vi selvfølgelig også et ansvar for at sikre, at vi kan tiltrække de bedste," mener Simon Pihl Sørensen.

"Der skal faste teams i ældreplejen, så de ældre kender dem, som kommer i deres hjem. Samtidig vil mere fast personale give mulighed for bedre overlevering og et fagligt løft. Det er netop det, tilsynet peger på som et stort problem. Vi har for mange vikarer og for få faste medarbejdere, og det kan vi ændre på politisk," lyder budene fra Sigurd Agersnap.

"Vi skal generelt blive bedre til rekruttering og fastholdelse - både af ledere og medarbejdere. Koordinatorer er et ønske fra medarbejderne, som vi bør kigge på. Hjemmehjælperne kunne aflastes. Og så bør vi se, hvad der er at lære af andre kommuner," siger Gitte Kjær-Westermann.

"Den første del af løsningen er, at vi vedkender os problemerne og sætter standarden på dagsordenen. Og i samarbejde for eksempel med Seniorrådet og medarbejderne samt berørte borgere og pårørende får bud på, hvad der kan gøres. Efterfølgende skal vi, sammen med forvaltningen, se på ressourcer, ledelse, kompetencer og tilrettelæggelse," siger Henrik Bang.

De to løsgængere, Henriette Breum og Inge Sandager, har ikke svaret på Det Grønne Områdes spørgsmål.

Stemmer du til kommunalvalget i år?