30. oktober 2020
Sådan ser det seneste projekt ud, som ejerne af Sorgenfri Torv er kommet med. Dette projekt falder til jorden med beslutningen i Byplanudvalget.
gallery icon

Se billedserie

Sådan ser det seneste projekt ud, som ejerne af Sorgenfri Torv er kommet med. Dette projekt falder til jorden med beslutningen i Byplanudvalget.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Endelig politisk enighed om Sorgenfri Torv: Også forretninger på Nordtorvet

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Endelig politisk enighed om Sorgenfri Torv: Også forretninger på Nordtorvet

Et enigt Byplanudvalg indstiller til kommunalbestyrelsen, at Sorgenfri Bymidte skal ses som ét hele med Sorgenfri Torv og Pendergrunden. Bebyggelsesprocenten på torvet sættes ned, og dagligvarebutik flyttes fra Pendergrund til Nordtorvet for at fastholde forretningsliv dér.

Det Grønne Område - 22. april 2020 kl. 11:40
Af Lars Schmidt

Hvor langt må ejerne af Sorgenfri Torv gå for at modernisere torvet?

arrow Læs også: Debat: Sorgenfri Nordtorv bør fredes

Svaret på dét spørgsmål er vi nu kommet meget tættere på. For nu er der kommet politisk enighed om, hvad der skal ske i Sorgenfri Bymidte. Enigheden har været længe undervejs og er nu resulteret i, at et samlet Byplanudvalg indstiller til kommunalbestyrelsen, at man ønsker et revideret scenarie C for bymidten.

Det betyder, at der ikke vil kunne bygges højt og tæt på Grønnevej og Hummeltoftevej. Det betyder også, at bebyggelsesprocenten for Sorgenfri Torv sænkes fra 70 til 65. På et tidspunkt var der tale om, at torvet skulle bebygges 80 procent.

Den politiske enighed betyder også, at Sorgenfri Bymidte frem over skal ses som et samlet hele med torvet på begge side af Hummeltoftevej, med stationen, med Pendlergrunden og Politigrunden.

En konsekvens af det bliver, at man ikke ønsker dagligvarebutik på Pendlergrunden. Den flyttes i stedet til Nordtorvet, så der fastholdes forretningsliv dér også.

Byplanudvalget indstiller desuden til kommunalbestyrelsen, at de trafikale og handelsmæssige konsekvenser af et revideret Scenarie C skal belyses, inden der kan sættes noget som helst i gang.

Hensigten med indstillingen er at bevare og udvikle bylivet i Sorgenfri.

Bevares torvet?

Et springende spørgsmål er, om det eksisterende torv bevares eller rives ned. Og her er vi tæt på at være lige vidt. For det afhænger helt og holdent af, hvad kommunalbestyrelsen siger til det projekt, som ejerne af Sorgenfri Torv vil komme op med.

"Byplanudvalgets anbefaling til kommunalbestyrelsen går pt på de helt overordnede rammer for ny lokalplanlægning, anvendelse, bebyggelsesprocent mv. Herunder også, at der bør afholdes en arkitektkonkurrence mhp. yderligere input før lokalplan igangsættes. Arkitektkonkurrencen vil således formodentlig også komme med input til om dele af den eksisterende bebyggelse kan bibeholdes," siger centerchef Sidsel Poulsen, Center for Udvikling, Plan og Byggesag, til Det Grønne Område.

"Vi er ikke lige vidt, for nu er der flertal for en løsning. Hvis ejeren gerne vil bevare torvet, kan han jo gøre det. Det vigtige er bebyggelsesprocenten. Det er den udnyttelsesgrad, der er. Det er det, der er enighed om nu," siger formanden for Byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (S).

Borgmester Sofia Osmani (K) supplerer:

"Der er ikke en lokalplan i dag for torvet og dermed heller ikke en regulering, der siger, at man ikke må rive det ned. Intet er forandret. Kommer ejerne med ansøgning om nedrivning, har vi ikke en lokalplan, der kan forhindre det. Ønsker man at forhindre det, kan det kun ske ved at nedlægge et paragraf 14-forbud, der standser nedrivning på betingelse af, at der inden for et år laves en bevarende lokalplan."

Sorgenfri Torvs fremtid afhænger således af, hvad ejerne af torvet ønsker. Det ønske, ejerkredsen havde - og præsenterede for kommunen lige op til nytår - er for vidtrækkende i forhold til det, som Byplanudvalget i enighed nu indstiller.

Det betyder, at ejerne nu skal ud i et nyt projekt, som så skal præsenteres for kommunen - og siden igennem politisk behandling og høringer, inden det kan blive til noget.

Et fint kompromis

Borgmesteren er tilfreds med det resultat, som Byplanudvalget er nået frem til:

"Jeg synes, at vi er landet på et rigtig fint kompromis med en meget bred enighed. Men vi kan ende et sted, hvor ejeren siger, at det ikke er rentabelt at lave noget. Og det er fint med mig. Det er ikke en trussel for mig at bevare Sorgenfri Torv. Men jeg ser gerne, at det bliver sat i stand," siger Sofia Osmani til Det Grønne Område. Hun hæfter sig ved flere ting i udvalgets beslutning:

"Kommuneplanens rammer siger en bebyggelsesprocent på 70 procent, og nu går vi ned på 65 procent. En anden ændring er, at der kan være dagligvarehandel på nordtorvet. Det er forudsætningen for, at der fortsat kan være et torv på den side af vejen. Vi vil gerne se, hvad de trafikale konsekvenser bliver. Der skal heller ikke bygges supermarked på pendlerparkeringen. Og vi sikrer os, at der ikke skal bygges butikker helt ud til vejen. Vi vil friholde arealerne ud til vejen for byggeri," siger hun.

Simon Pihl Sørensen er også tilfreds:

"Jeg er glad for, at vi er nået til enighed. Alle har bidraget konstruktivt og bøjet sig mod hinanden. Der er fundet et rigtigt godt kompromis, hvor vi har søgt at skabe rum for handel, liv og boliger i Sorgenfri. I disse tider skal der kæmpes for at holde liv i stærke lokalmiljøer. Det er vigtigt. Det er her livet leves for de borgere, der bor der, og er der ikke attraktive muligheder for handel, udeliv og samling, så dør lokalområderne. Det ser vi over alt i Danmark. Lige nu er Virum ved at blomstre op igen, fordi vi med et bæredygtigt bolig- og dagligvareprojekt har skabt muligheder for nyt liv. Det samme skal vi i Sorgenfri. Vi har nu taget et vigtigt skridt i den retning."

Tilfredshed i udvalget

Der er tilfredshed hele vejen rundt i Byplanudvalget.

Det ene af Konservatives tre medlemmer, John Tefke, siger:

"Aftalen giver lov til en bebyggelsesprocent på Nordtorvet på 65 % mod 70 % i tidligere planlægning, hvilket er lidt mindre, end ejeren må bygge i dag. Torvet er ikke fredet og kan derfor ændres. Den nye plan giver stadig mulighed for en torvedannelse og samlingspunkt på Nordtorvet. Samtidig kan der etableres en ny dagligvarebutik på Sydtorvet med adgang fra Hummeltoftevej. En løsning, hvor der var mange modsatrettede ønsker. Konservative er tilfreds med resultatet, hvor flere synspunkter er imødekommet."

"Vi er glade for, at der nu er enighed om et projekt, som sikrer at vi fortsat har liv og butikker i Sorgenfri. Det har taget lang tid, men det er vigtigt, at det nu bliver til noget, hvis der fortsat skal være et torv i Sorgenfri," siger SF's Sigurd Agersnap.

Søren P. Rasmussen (V) siger:
"Det har været et godt samarbejde om at finde de bedste løsninger for Sorgenfri Torv. Det har været afgørende for Venstre at sikre et godt torve- og butiksmiljø med plads til at mødes. Venstre har arbejdet for at sikre seniorboliger og seniorbofællesskaber i projektet. Vi er glade for, at det er lykkedes."

Den radikale gruppeformand, Gitte Kjær-Westermann:

FAKTA
Byplanudvalget indstiller følgende til kommunalbestyrelsen:

 • Udvalget ønsker at bevare og udvikle bylivet i Sorgenfri, og ønsker derfor at få belyst de trafikale og handelsmæssige konsekvenser af det reviderede scenarie C af 14. Januar 2020 med følgende ændringer:
 • Sorgenfri bymidte ses under ét.
 • Hummeltoftevej skal fremstå som en bygade med et grønt udtryk, og eventuelt fremtidig byggemulighed på pendler p-pladsen trækkes tilbage fra Hummeltoftevej og antallet af pendlerpladser skal som minimum opretholdes. Kommunen ønsker ikke at realisere detailhandel på pendlerparkeringspladsen.
 • Nordtorvet skal friholdes for byggeri mod Grønnevej som i revideret scenarie C.
 • Der skabes torvedannelse på Nordtorvet. Det undersøges, hvorvidt området kan bære en dagligvarebutik i tilknytning til torvedannelsen, samtidigt med at der fortsat som i scenarie C åbnes mulighed for to dagligvarebutikker på Sydtorvet, hvor der er adgang direkte fra Hummeltoftevej.
 • Bebyggelsesprocenterne i det reviderede forslag C opretholdes for Sydtorvet, idet antallet af kvadratmeter til boliger på Nordtorvet reduceres med de 1200 kvadratmeter udlagt til dagligvarer.
 • Udvalget ønsker, at boligmassen opføres som seniorboliger/fællesskaber.
 • Udover reduktionen af boligarealet med de 1200 kvadratmeter, som Nordtorvet tilføres fra pendlergrunden, må den samlede bebyggelsesprocent for Nordtorvet ikke overstige 65 %. De oprindelige 480 kvadratmeter butikker/erhverv bibeholdes, så der reelt fortsat kan opretholdes Torvedannelse på Nordtorvet.
 • Ønsket om en arkitektkonkurrence opretholdes.
 • I det reviderede scenarie C, bør der kun være tale om en helt kort bebyggelse mod Hummeltoftevej og kun i én etage.

"Diskussionerne om Sorgenfri Torv har stået på i årevis. Vi skylder borgerne og parterne at finde en fælles løsning nu, for sådan bliver det mest ordentligt og langsigtigt. En sådan løsning har vi landet. Det er en løsning, vi er glade for, fordi den bygger på elementer fra alle parters indspark i mange omgange, både borgere, butiksejere, foreninger, ejer, og på tværs af partiskel. Det er særligt vigtigt for os med åbenheden mod Grønnevej, det grønne udtryk på Hummeltoftevej, arkitektonisk hensyn og arkitektkonkurrence, samt at Sorgenfri bymidte ses som en helhed med mulighed for torvedannelse og fortsat detailhandel på Nordtorvet."

For højt byggeri

Udenfor udvalget og udenfor partierne finder vi det tidligere medlem Venstre, Henriette Breum. Også hun er udmærket tilfreds med, hvad Byplanudvalget er kommet frem til, selv om der også er sten i skoen.

"Mit mål med planerne for Sorgenfri har været at bibeholde et torvemiljø på Nordtorvet, som vi har i dag og reducere omfanget af det, der var lagt op til at bygge yderligere. Sorgenfri Torv trænger til en grundig renovering, men har gennem rigtig mange år været hjertet i Sorgenfri," siger hun:

"Muligheden for opførsel af 1.200 kvadratmeter dagligvarebutik på Pendlergrunden er nu i stedet er flyttet til Nordtorvet, som så tilsvarende er reduceret i boligkvadratmeter. Byggeprocenten er ligeledes nedsat fra 80% til 65% på Nordtorvet, hvilket jeg dog synes godt kunne være mindre. I dag er torvet bebygget 31%," forklarer Breum - og har ét 'aber dabei':

"Da det er besluttet ikke at bygge helt ud til Hummeltoftevej eller Grønnevej, hvilket jeg også er imod, bliver byggefeltet dog mindre, og dermed kan man kun nå op på det tilladte antal kvdratmeter ved at bygge i højden. Det vil givetvis betyde et byggeri på fire-fem etager mod banen, og selv om det er tilbagetrukket fra vejen, finder jeg det stadig for højt. Det bliver jo ikke usynligt, blot fordi man bygger længere inde på grunden."

Bevaringsværdien

Enhedslistens Henrik Bang, som heller ikke sidder i Byplanudvalget, er lligeledes tilfreds og skeptisk. Han siger til Det Grønne Område:

"Jeg synes der med byplansudvalgets seneste vedtagelse er sket væsentlige fremskridt - både i forhold til pendlergrund og omfang af byggeri. Men ville personligt have ønsket at der var foretaget en vurdering af Nordtorvets bevaringsværdi som gruppen Vores Sorgenfri har foreslået," siger han:

"Mit fokus vil være, at Nordtorvet faktisk overlever - og ikke kun som plan. Det er ikke let. Med allerede tre dagligvarebutikker i området er det svært at forestille sig én til. Og det kræver omtanke og involvering af de eksisterende butikker at finde frem til, hvordan man hensigtsmæssigt placerer sig, så både Nord- og Sydtorv giver mening. Der er også behov for at kommunen spiller ind og ser på mulige aktiviteter, der kan bakke livet på torvene op. Gerne i et samarbejde med eksempelvis boghandelen."

arrow Debat: Klog udtalelse om Sorgenfri Torv af Henriette Breum
07. februar 2020 kl. 17:00 Opdateret: kl. 10:41
Bliver du påvirket af overgangen til vintertid?