13. april 2021
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Debat: Umiddelbart betryggende, men så alligevel ikke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat: Umiddelbart betryggende, men så alligevel ikke
Det Grønne Område - 02. marts 2021 kl. 06:00
Af Richard Pade, Gartnersvinget 24, Kgs. Lyngby
arrow Læs også: Debat: Tæt dialog med naboerne om det gamle landbrugsmuseum, virkelig?

Seriøse lokalplaner må bygge på reelle data, ikke fiktive.

Det lyder umiddelbart betryggende, at Simon Pihl Sørensen (SPS) er parat til at bruge Miljøbeskyttelseslovens § 42 til at regulere støjende arrangementer, der vil blive afholdt på det netop godkendte Classic Car House (CCH) på Landbrugsmuseets og Virumgårds arealer. Reelt betryggende ville det dog være, såfremt kommunen ville påbyde bygherren at etablere permanent støjmåling i naboskellene. Det er foreslået af et flertal af naboer i Sorgenfri Haveby, men hidtil afvist af forvaltningen.

SPS og forvaltningen afviser naboernes ønske med, at støjberegningerne er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger af en akkrediteret støjrådgiver.

Nuvel, samme støjrådgiver undlod i lokalplanudkastet at medregne støj fra publikums færden i parken. Da den udeladelse blev påpeget i høringssvarene, ændrede han/hun definitionen af støjberegninger for koncerter i parken til at inkludere publikums færden. Dvs. at publikums færden i parken ikke ville kunne støje mere end de beregnede koncerter, voila.

Der er bare den hage ved beregningerne af støj og trafik til/fra CCH, at det planlagte publikumsantal på dette i planmæssig forstand "område til publikumsorienterede formål" slet ikke er specificeret i lokalplanen! Ikke for bilmuseet, bilhotellet og salgsudstillingen; lokalplanen nævner kun antal besøgende for møde- og festlokaler, 350 personer i alt.

Så hvor mange publikummer dækker beregningerne? Er det 350, 450, 600? - det er ligegyldigt, siger forvaltningen i et desværre noget krøllet, citat:

"Beregningsteknisk er det uden betydning, hvor mange gæster de forskellige bygninger er udlagt til. Det, som har betydning er, hvor mange kørsler der forekommer i timen i forbindelse med den almene drift. Baseret på antal af parkeringspladser samt gennem dialog med bygherren, er der estimeret et driftsmønster, hvor der antages at være 50 kørsler pr. time".

Andetsteds i lokalplanforslaget fremgår det, at behovet for parkeringspladser er beregnet ud fra bygningernes areal med kommunens generelle p-norm for antal pladser pr m2 ud fra bygningernes anvendelse.

Og forvaltningen fortsætter: "Der kan være en variation af antal kørsler i timen mellem de enkle hverdage, weekender, helligdage og ferier mm. Men med de 50 kørsler i timen er der simuleret et gennemsnitscenarie, hvilket er det som støjgrænserne gælder til". Med andre ord bygger støj- og trafikberegningerne på bygningernes areal og et skønnet antal kørselsoperationer, et fiktivt tal med andre ord. Hvorfor ikke blot specificere det reelle publikumsantal og CCHs målgruppe? Begge har jo betydning for den reelle støj fra anlægget såvel som for trafikafviklingen og ville tilsammen give et mere retvisende billede.

I fraværet af en defineret målgruppe står kommunens p-norm alene og specificerer 1 bil/parkeringsplads pr. 3,5 gæst og dermed blot 100 biler/parkeringspladser til de 350 publikummer i fest- og mødelokaler mm. Det er faktisk ikke mange biler/pladser, og forslår langt fra til arrangementer med fx entusiaster i klassiske automobilklubber, hvor bilerne erfaringsmæssigt ofte møder med blot 1,2 til 1,7 personer/bil. Siger vi 1,5 person/bil, giver det 233 biler/p-pladser til de 350 gæster alene i selskabslokaler mm. Og dertil kommer publikum til museet - det antal, som vi ikke må kende, men som har betydning både for støj inde i anlægget og i parken foruden trafikken til/fra.

Trafikalt vælter fraværet af publikumsantal og målgruppe lokalplanens trafikprognose på Kongevejen under spidsbelastning. SPS nævner ca. 1.100 biler/time i 2019 og en beregnet merbelastning til CCH på under 2,5 pct, altså 25 biler/time. Lokalplanens gennemsnitlige 50 kørselsoperationer er imidlertid lig med 50 biler/time, dvs. 5 pct merbelastning. Og her lukker forvaltningen øjnene for den helt igennem realistiske spidsbelastning, hvor de 350 gæster alene i selskabslokaler mm ankommer i forvaltningens forventede 100 biler til et frokost- eller middagsselskab inden for 15-20 minutter eller knap 10 pct merbelastning i en kort periode.

Består selskabet af de nævnte bilentusiaster, kan vi forvente omkring 233 biler inden for de samme 15-20 minutter svarende til en merbelastning på godt 20 pct. Stadig fraregnet et ukendt antal biler til museet mm, der kunne til- og frakøre området på samme tidspunkt. Antager vi, at hovedparten af bilerne kører til/fra CCH ad Omfartsvejen, vil presset på de nærmeste til/og frakørsler ved Bredevej-Kongevejen, Virumvej og Fuglsangvej blive særdeles mærkbar. Oven i det kører entusiaster i klassiske automobilklubber ofte sammen i dråbekolonner eller grupper af 10, 25 eller måske 50 biler: Det bliver et syn på Kongevejen, når de mange biler skal snegle sig ind på CCH - for ikke at tale om dunsten fra de mange ældre biler, der ikke er så emissionsfattige som nutidens.

Nej, støj- og trafikberegningerne for Classic Car House må og skal baseres på reelle tal, ikke på fiktive tal og formodninger.

Lars Løkke starter nyt parti i midten af dansk politik. Kunne du finde på at stemme på hans parti ved næste folketingsvalg?