14. april 2021
Billede
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Debat: En flad fornemmelse efter borgmesterens udmelding om letbanen

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat: En flad fornemmelse efter borgmesterens udmelding om letbanen
Det Grønne Område - 02. marts 2021 kl. 15:00
Af Torben Pedersen, Bernhard Olsens vej 32, VIrum

Er grundlaget for beslutningen om letbanen fortsat uændret?

Når man læser interviewet med Sofia Osmani, artiklen i DGO, "Det er ikke realistisk at slippe ud af letbanen", sidder man tilbage med en flad fornemmelse! Det er på ingen måde, fordi jeg er uenig med Sofia Osmani om den manglende mulighed for at "slippe ud af letbanen", men der er da andre mulige løsninger end blot det, at "slippe ud af letbanen"!

Det tætteste, Sofia Osmani kommer på "en vej ud af moradset", er udtalelsen, citat: "... og så kan sagen ikke bringes op igen, med mindre der kommer nye, væsentlige oplysninger om grundlaget for beslutningen".

Mener Sofia Osmani dermed, at grundlaget for beslutningen virkelig er uændret, siden man vedtog principbeslutningen om "En letbane på Ring 3" for snart 8 år siden? Mindre visionsløst bliver det ikke, når man læser de andre "Ringby-borgmestres" respons, citat: " Tommelen nedad fra de andre letbane kommuner", må nærmest opfattes som udtryk for, at ordet "revurdering" ikke indgår i deres ordforråd!

Mange borgere har ytret sig , at "Letbanen forringer fremkommeligheden", "Letbanen er langsom", "Letbanen er slet ikke GRØN", "Letbanen støjer urimeligt", "Letbanen er gammeldags", "Letbanen er baseret på utidssvarende teknologier", etc. etc.

Alt dette var desværre faktuel viden, da politikerne traf deres famøse beslutning om "En letbane på Ring 3" og er derfor ikke noget Sofia Osmani kan anvende til at tage sagen op igen.

Vi må nøgternt konstatere, at "corona"-pandemien er kommet for at blive! Intet tyder på andet! Selv Statsminister Mette Frederiksen er begyndt at erkende dette! Måned efter måned bliver vi konfronteret med nye mutationer af "Covid 19", og sådan vil det blive ved! "Samfundet" som vi kendte det før "corona"-pandemien, vender ikke tilbage!

I øvrigt kan det ikke udelukkes, at nye og voldsommere pandemier vil ramme verden! Dette behøver man ikke at være dommedagsprofet for at erkende! Se blot hvilke pandemier/epidemier, der har eksisteret indenfor de sidste 100 år!

Hvordan kommer vi til at leve med både den nuværende samt fremtidige pandemier? Det er næppe realistisk, at en eller anden vaccinefabrik kan skabe "miraklet", der redder verden!

Det ville være for naivt at tro dette! Vi skal simpelthen tilrettelægge vor tilværelse på en anden måde. Pandemien har allerede lært os, at e-handel øjensynligt vil tage over og er vejen frem og meget arbejde kan/vil blive udført i hjemmet. Hjemmearbejdspladser har mange firmaer allerede taget til sig og ser dem som del af en løsning i fremtiden. Transport til og fra arbejde vil blive reduceret væsentligt og også øget brug af e-handel vil give væsentlige ændringer for den kollektive transport. At stå som "sild i en tønde" i den offentlige, kollektive transport er ikke længere acceptabelt og må være fortid! Vi ved, det at holde afstand er det væsentligste "værktøj" til at undgå smittefare!

Busserne kører p.t. nærmest halvtomme rundt, hvilket ligeledes gælder S-tog, Metro, Cityring m.m., så hvad har pandemien egentlig betydet for den offentlige, kollektive transport og hvad er forventningerne til fremtiden? Hvorledes ser prognosen for det fremtidige passagergrundlag for bl.a. Letbanen på Ring 3 ud, samt hvorledes vil dette influere på driftsøkonomien? Jeg går naturligvis ud fra, at ovenfor omtalte borgmestre forlængst har/burde have afkrævet "Letbaneselskabet" (HL) sådanne oplysninger??? HL har fornylig oplyst, at man påregner at udarbejde et første udkast til driftsbudget i år 2023! Indtil videre foreligger kun nogle løse, usammenhængende betragtninger over et driftsbudget!

Inden arbejdet med at anlægge en letbane på Ring 3 gik igang, var den årlige passagermængde, der blev transporteret med busser ad Ring 3, på "hele" 4,5-5 millioner passagerer! HL har i sin prognose for første fase regnet med et årligt passagertal på 12-13 millioner passagerer, voksende til ca. 18 millioner passagerer årligt! Ud fra hvad der er oplyst, regner HL fortsat med disse tal!!! Hvornår vil HL offentliggøre en revurderet, realistisk, prognose for det fremtidige passagergrundlag for Letbanen på Ring 3?

For nylig fremkom Movia i TV2News med oplysninger om nuværende pasagertal. Hvis man betragter perioden uden "corona"-restriktioner, d.v.s. før d. 9. December 2020, var passagertallene generelt dalet med ca. 30-40% i forhold til samme periode i 2019. Med restriktioner indført d. 9. december er passagertallene reduceret med ca. 70-75% i forhold til 2019! Er dette ikke nye og væsentlige oplysninger?

Ledelsen i Movia forventer, at reduktionen i passagertallene vil være gældende mange år fremover. Det må derfor være sund fornuft at gentænke, hvorledes offentlig, kollektiv transport skal se ud fremadrettet. Løsningen med store enheder, der kan transportere 200-260 personer i een kupé, har corona-pandemien allerede vist, er en dårlig ide. Mange mindre enheder, med separate kupéer, hver med egen indgang må være fremtidens løsning. Hvor er politikerne henne i denne sammenhæng? Vil politikerne virkeligt tilbyde borgerne en letbaneløsning, som for nærværende ikke engang er færdigprojektret, og som direkte lægger op til at kunne danne grundlaget for "superspreder-begivenheder"?

En anden væsentlig oplysning der viser, at grundlaget for beslutningen er skredet er, at energiforbruget ikke vil være ca. 2 kWh pr. kørt km som oprindeligt oplyst, men i følge togleverandøren snarere 4-5 gange højere! Dette vil betyde en årlig merudgift til strøm på omkring 50 mill. kroner! Hvem skal betale denne ekstraregning?

Hvad vil de ændrede forudsætninger betyde for Lyngby-Taarbæk Kommune og dets borgere? Sofia omtaler primært kun scenariet "at træde ud af letbanesamarbejdet"! Der findes trods alt andre muligheder, end at Lyngby-Taarbæk udtræder af letbanesamarbejdet! Dette burde snarest være gået op for "Ringby-borgmestrene", men de nægter tilsyneladende at erkende, at der trods alt findes andre løsninger! I princippet bør "fordelingsnøglen" for driftsudgifterne også revurderes! Så vidt vides er "fordelingsnøglen" for driftsudgifterne slet ikke endeligt vedtaget, eller er borgerne igen blevet ført bag lyset? Hvis passagergrundlaget svinder voldsomt ind, er det ikke rimeligt, at Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere fortsat skal betale 25% af kommunernes driftsudgifter til Letbanen på Ring 3, hvis tilpasninger i projektet vil kunne give klare forbedringer i driftsøkonomien og gøre projektet langt mere rentabelt!

Sofia Osmani fremhæver citat: "Kontrakterne er underskrevet, entreprenørerne arbejder på højtryk og politikerne er ikke enige". Det er sikkert rigtigt, at kontrakterne er underkrevet, men dette er vel ikke ensbetydende med, at det er udelukket, at der kunne komme projekttilpasninger/-ændringer? I påkommende tilfælde må de indgåede kontrakter være helt usædvanlig særegne, hvis de udelukker projekttilpasninger/-ændringer! Alle store bygge- og anlægsprojekter undergår hyppigt mange og store projektændringer undervejs, hvor man selvfølgelig kompenserer entreprenøren! Se blot "Cityring-, Metro-projekterne m.fl. Taget i betragtning, at "En letbane på Ring 3" er udbudt som "conceptual design" (noget der bedst kan sidestilles med et "skitseprojekt" rippet for detaljer), må det anses for sandsynligt, at der i forbindelse med detailprojekteringen vil fremkomme et utal af projekttilpasninger/-ændringer! Hvis letbanekontrakterne er klausulerede, så der ingen mulighed er for projekttilpasninger/-ændringer, bør "Borgmesterforum" fremlægge det offentligt, således at borgerne kan få lov se det "sort på hvidt"! At entreprenørerne "arbejder på højtryk" er vel ikke usædvanligt især ikke, når de på nuværende tidspunkt er voldsomt bagud i fremdriften i projektet. Så vidt vi som borgere kan se, er entreprenørerne primært fortsat igang med med ledningsomlægningerne, et indledende arbejde, som efter tidsplanen skulle have været færdigt for flere år siden! I øvrigt, hvor mange meter skinner er lagt p.t.? At politikerne "ikke er enige" er vel ikke endsbetydende med, at man ikke kan tage en sag op til revurdering, hvis der er fremkommet flere nye og væsentlige oplysninger om grundlaget for beslutningen om en letbane på Ring 3! Dette er netop udtryk for, at der er tale om en demokratisk proces, hvor man måske starter med at være uenige, men lander et sted, hvor alle kan være med. Det er jo netop dette, som Sofia Osmani selv påpeger, er en gyldig grund til at revurdere, om der skal ske projekttilpasninger/-ændringer!

Som borger i Lyngby-Taarbæk kommune må man spørge sig selv, hvorfor politikerne tilsyneladende blot fortsætter "business as usual", hvor alle selvstændigt og logisk tænkende borgere forlængst har indset, at det økonomiske grundlag for beslutningen om en letbane på Ring 3 er fuldstændig skredet efter corona'ens indtog. Set i lyset af udsigten til en forventet miserabel driftsøkonomi, som i forvejen ville kræve årlige kommunale driftstilskud på flere hundrede millioner kroner, har corona-pandemien betydet yderligere nye, væsentlige forringelser i grundlaget for beslutningen om at etablere en letbane på Ring 3. Hvorfor reagerer vore politikere ikke, mens de tilsyneladende opgivende blot ser til, at de er på vej mod den økonomiske afgrund? Er politikernes tilsyneladende passivitet udtryk for mangel på indsigt/kompetance, eller er det grundet stivsind, når de endeligt har trufffet en beslutning, så fortsætter de fuldstændig uændret, uanset alle advarsler, ligesom kaptajnen på Titanic (? "Borgmesterforum"), der klart og tydeligt så isbjerget forude, men desuagtet beordrede rorgængeren ("HL" ? "Hovedstadens Letbane I/S") til at holde kursen direkte mod isbjerget ( ? "Projektet i den form det blev fastlagt for snart 8 år siden!") . Velkommen ombord på "Titanic II"!

Lars Løkke starter nyt parti i midten af dansk politik. Kunne du finde på at stemme på hans parti ved næste folketingsvalg?