19. september 2018
Pia Eggeling mener, at Café Dilare er en øjenbæ for kvarteret på Dorphs Allé.
Pia Eggeling mener, at Café Dilare er en øjenbæ for kvarteret på Dorphs Allé.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Debat: Med lov skal land bygges... Vel også i Høje-Taastrup!

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat: Med lov skal land bygges... Vel også i Høje-Taastrup!
Debat Taastrup - 04. oktober 2017 kl. 10:57
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Af Pia Eggeling
Tjørnevej 6, Taastrup

For man må undre sig over, at kommunalbestyrelse og politiet ikke mere synligt følger op overfor ejeren af ejendommen med den aktuelle rygecafé. Og derved synliggørelse overfor borgerne i HTK, at der er ens lovregler for alle i Danmark.

Vi ved at politiet har haft travlt på adressen gennem måneder på grund af skyderier og kriminalitet i det hele taget.

Og før sommerferien var der besøg fra kommunens side med repræsentanter fra forskellige partier i relation til parkerings- og trafikforhold, som de besøgende til cafeen fortsat ikke overholder.

Udover den ulovlige parkering køres der også med for høj fart af cafeens brugere. Der er støj, slagsmål, store lugtgener af 'sjov tobak' i hele kvarteret og affald i form af servietter, kaffekrus, cigaretpakker mm.

Borgmesteren har i forbindelse med situationen omkring cafeen tidligere udtrykt i pressen, at kommunen ikke kan være smagsdommere i forhold til rygecafeen. Dette ved vi godt - også uanset, at der er tale om en total øjenbæ i et privat kvarter, og at rygecafeen er placeret klods op ad en skole og den givne signalværdi herved, som kommunen sender.

Men som borgere forventer vi, at kommunalbestyrelsen følger op på de ulovlige forhold, der fortsat er omkring cafeen og at bygningens ejer overholder byplanvedtægterne.

Vi er bekendt med, at kommunen har anmeldt sagen om rygning til Arbejdstilsynet - så langt tilbage som i august 2016, hvorefter kommunen søgte aktindsigt i september 2016. Her fremgik det, at Arbejdstilsynet havde givet et strakspåbud om at ophøre med rygningen.

Kommunen blev ikke orienteret om, hvad Arbejdstilsynet gjorde videre i sagen, men hvorfor er der ikke søgt aktindsigt igen hos Arbejdstilsynet, når generne for beboerne fortætter og ejeren tydeligvis gennem hele forløbet udviser disrespekt for gældende byplanvedtægter?

Det er kommunens og politiets samlede ansvar at følge op på sagen og med Byplanvedtægten og Serviceloven i hånden sørge for, at forholdene overholdes for virksomhedens fortsatte driftsmæssige tilladelse.

Ejeren overholder fortsat ikke gældende Byplanvedtægt.

Ekstrakter fra Byplanvedtægten 1-26 - viser bl.a. følgende forhold: § 2. Områdets anvendelse. 1.2. På hver ejendom må der kun opføres eller indrettes én bolig for én familie.

2.1. Der må kun indrettes en beboelseslejlighed til den pågældende virksomheds ejer, bestyrer eller lignende.

(Hvorfor bliver der set igennem med, at der på den pågældende adresse er en lind strøm af lejere?)

1.4. Der må endvidere ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelse eller ved udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende.

(Hvordan kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at der må ryges stoffer fra en café, hvor den grimme lugt bliver ledt ud i kvarteret og hvor ejeren har etableret en grim stor udsugning på taget af tilbygningen?)

1.5. - (ekstrakt af pkt. 1.5)... kvarterets præg af boligkvarter må ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er tilstede på den på gældende ejendom.

(Hvorfor skal vi som borgere leve med, at de besøgende til cafeen ikke overholder færdselsregler ihht byplanvedtægten. Vi er bekendt med, at kommunen har bedt politiet 'kigge forbi' med jævne mellemrum. Men det kan også konstateres, at punktet ikke overholdes og at ejeren fortsat ikke overholder vedtægten).

2.2. Der må ikke i området indrettes bebyggelse til eller udøves nogen form for virksomhed, som ved støv, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for den omkringliggende bebyggelse.

(Hvordan kan kommunalbestyrelsen se bort fra dette forhold i relation til beboerne i området. Foruden det faktum, at der ligger en skole tæt på. Det er i strid med rygelov og kommunale vedtæger at borgerne skal udsættes for denne gene. Hvorfor er tilladelsen til drift af denne virksomhed så givet her?).

§ 6. Bebyggelsens ydre fremtræden

3. Alle udvendige bygningssider skal behandles som facademur.

(Hvordan kan kommunalbestyrelsen godkende træfacader, plastic mv som er skabt i forbindelse med etablering af decideret udvidelse af boligarealet. Hvorfor er der ikke sagt nej til dette, selvom der fejlagtig er givet tilladelse til en pergola for mange år siden. Fordi kommunen har handlet dumt én gang, bør man ikke handle dobbelt så dumt, og slet ikke når beslutningen generer andre borgere i kommunen).

4. Til udvendige bygningssider må der ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.

(Der er anvendt ulovlige materialer ihht vedtægter. Der er skæmmende belysning, plastic på vinduer, træ som er skæmmende at se på. Hvordan kan kommunalbestyrelsen se igennem med dette forhold?.)

10. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten.

1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde. ikke herved ændres.

2. Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.

(Vi kan som borgere ikke se at ovennævnte stk. er godkendt og derved give ejeren ret til de anførte ændringer).

Får vi borgere venligst en tilbagemelding snarest der viser, at der bliver fulgt op på gældende lovgivning?

Af Lars Christensen
Teknik - og Miljøchef

Mere end 80 tilsyn: Høje-Taastrup Kommune er udmærket bekendt med, at cafeen på Dorphs Alle nr. 7 afstedkommer en række voldsomme gener for de omboende.

Af samme grund har kommunen udført mere end 80 tilsyn på og ved stedet i indeværende år, desværre uden nævneværdige resultater.

Status er, at kommunen har nedlagt forbud mod drift af cafeen, da den ikke overholder en række bygningsrelaterede bestemmelser. I princippet må der dog gerne drives café på stedet, ligesom der tidligere har ligget en restaurant - men reglerne skal selvfølgelig overholdes.

Eftersom cafeen stadigvæk holder åbent er sagen overdraget til politiet med henblik på at stoppe og retsforfølge de ulovlige forhold. Kommunen har været - og er i dialog med både Arbejdstilsynet og politiet for at få stoppet eller gjort forholdene tålelige omkring cafeen. Men vi kan ikke på eget initiativ lukke cafeen.