25. september 2021
Lynetteholm er et af Danmarkshistoriens største anlægprojekter og byggeslammet fra Københavns havn skal dumpes i Køge Bugt beskriver anlægsloven, som blev vedtaget 4. juni af et stort flertal i Folketinget. Illustration: By og Havn
Lynetteholm er et af Danmarkshistoriens største anlægprojekter og byggeslammet fra Københavns havn skal dumpes i Køge Bugt beskriver anlægsloven, som blev vedtaget 4. juni af et stort flertal i Folketinget. Illustration: By og Havn
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Debat: Vi siger nej til at dumpe og sprede slam fra Lynetteholm i Køge Bugt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat: Vi siger nej til at dumpe og sprede slam fra Lynetteholm i Køge Bugt
Debat Stevns - 13. september 2021 kl. 12:27

Venstres Jacob Jensen skal bestemt have ros for at tage spørgsmålet (DAGBLADET 11. september 2021) om dumping af 2,3 millioner kubikmeter slam i Køge Bugt op i nogle spørgsmål og et samråd med Miljøministeren. Men Jacob Jensens spørgsmål fører ikke til et stop for dumpningen af slam. Han spørger:

arrow Læs også: Klart budskab afleveret til ministeren: Vi ønsker ikke dumping af slam i Køge Bugt

»Og hvordan vil ministeren sikre, at det lokale vandmiljø i og omkring Køge Bugt ikke lider overlast som følge af klapningen?«

Det kan ministeren ikke.
Klapning betyder, at der sejles en pram med slam ud til et givet punkt i havet, så åbnes prammens klapper og slammet slippes ud. Under slammet dannes en vandsøjle, som tvinges op omkring slammet, sætter vandet i bevægelse, og forårsager at slammet ender mange andre steder. Det er en irreversibel proces. Når slammet klappes (dumpes), overlades det til havets luner.

En del ender på badestrandene, og de svenske myndigheder vurderer, at 45 procent ender alle mulige andre steder end tiltænkt.

Folketinget har - med Jacob Jensens stemme - vedtaget klapningen.

Det fremgår af Lov om anlæg af Lynetteholm, hvor det af paragraf 1 stk. 7 fremgår: Udviklingsselskabet By & Havn I/S bemyndiges til at: »Foretage klapning af materiale i Køge Bugt.«

Ikke et ord om materialets type - blot tilladelse til klapning.

Senere i lovens paragraf 5 hedder det: »Gennemførelse af arbejder efter § 1 i denne lov kræver ikke dispensation eller tilladelse efter § 26, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, § 16 a, stk. 1, i lov om kystbeskyttelse m.v., § 27, § 28, stk. 1 og 2, og § 33 i lov om miljøbeskyttelse, § 24, stk. 3 og 4, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, § 8 i lov om forurenet jord og § 65, stk. 2, i lov om naturbeskyttelse.« og senere i loven fremgår det, at der ikke kan klages til de relevante klagenævn.

Folketinget har således vedtaget, at et materiale, som Folketinget ikke kender sammensætningen af, kan dumpes i Køge Bugt, og samtidig vedtaget at borgere og organisationer ikke kan indbringe sagen for de klagenævn, der sædvanligvis behandler sådanne sager.

Materialet består af sort blævret slam, der er forurenet med kviksølvrester, tungmetaller og andre stoffer. Endvidere indeholder materialet forskellige næringsstoffer. Havbiologer forventer, at store dele af materialet vil ende på badestrandene som sort snasket blævr, og det forurenede materiale og næringsstofferne vil ødelægge fiskeriet. Det er sket i en lignende sag i Lillebælt.

Der skal således ikke spørges om Miljøministeren vil sikre havmiljøet, når slammet er dumpet. Det er udenfor ministerens kontrol, skaden er sket.

Hvis Jacob Jensen vil gøre en forskel, skal han spørge om Miljøministeren vil sikre, at slammet ikke dumpes, og ligeledes kan Jacob Jensen stille forslag til Folketingsbeslutning om at undlade dumping af 2,3 millioner kubikmeter forurenet slam i Køge Bugt - og andre steder.

Der kan læses nærmere om sagen i debatindlægget i DAGBLADET 16. juni 2021 »Stil det ud på den blå hylde« - www.kortlink.dk/2d622

Johs Chr Johansen, sommerhusejer på Stevns og formand for Fritidshusejernes Landsforening

Elo Olsen, fisker på Stevns og formand for Rødvig og Omegns Fiskeriforening

arrow Dumping i Køge Bugt omsat til konkrete ministerspørgsmål og et samråd
11. september 2021 kl. 05:50 Opdateret: kl. 15:43
Stemmer du til kommunalvalget i år?