17. oktober 2021
Cort Møller svarer på spørgsmål om kloakering
Cort Møller svarer på spørgsmål om kloakering
Foto: Morten Nilsson
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Debat: Gode spørgsmål om klimasikring

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Debat: Gode spørgsmål om klimasikring

Af Court Møller (R), formand for Miljø- og Teknikudvalget

Debat Rudersdal - 06. februar 2021 kl. 09:02

I en artikel i sidste uges udgave af Rudersdal Avis stiller formanden for Holte Grundejerforening, Karsten Andersen, en række relevante spørgsmål til det store projekt, der skal klimasikre kloaksystemet i Rudersdal Kommune.

Som formand for Miljø- og Teknikudvalget har jeg tidligere orienteret om de store planer, der er ved at blive udarbejdet for klimatilpasning og renovering af kloakkerne i hele kommunen. For Holte-området er valgt separatkloakering, og videre skal vi i udvalget træffe beslutning om, hvordan kloakeringsformen skal være i de øvrige byområder i kommunen.

Det er korrekt, at den samlede renovering og klimatilpasning af alle kommunens kloakker vil kunne tage op mod 40 - 50 år. Der foreligger ikke en vedtaget rækkefølgeplan, men det forventes, at arbejderne vil blive igangsat flere steder i kommunen samtidig.

Projektet er indledningsvist vurderet til at koste ca. 4 mia. kr. Den samlede udgift til hele projektet kan endnu ikke beregnes men skønnes til at være i størrelsesordenen af ca. 7 mia. kr. Alle i kommunen (både borgere og virksomheder) bidrager til fællesskabet og betaler solidarisk over spildevandstaksten for drift og vedligehold af kloaksystemet.

Projektet vil således medføre ens takststigninger for alle grundejere, som er tilsluttet kloaksystemet - uanset hvornår og hvordan kloaksystemet skal opgraderes i ens eget område. Borgere i Birkerød, Nærum og Vedbæk betaler dermed til renoveringen af Holtes kloakker, ligesom Holtes borgere betaler til de øvrige områder.

Grundejeren skal betale for ændringer på sin egen grund

Der er allerede i dag forskellig slags kloakering i Rudersdal Kommune. Det er en økonomisk, teknisk og miljømæssig vurdering, der ligger til grund for valg af kloakeringsformen.

I områder, der udlægges til separatkloakering, skal grundejerne betale for at ændre kloaksystemet på deres egen grund. Kommunen og forsyningen må ikke i henhold til lovgivningen betale for arbejde på private grunde.

Højtstående grundvand giver dårlige muligheder for nedsivning

Holte Grundejerforening skriver, at der i Holte-området allerede i dag er problemer med højtstående grundvand. Hvis en stor andel af grundejerne i de tre områder skal nedsive al deres regnvand til grundvandet, vil det forværre problemet.

Høj grundvandsstand giver ringe forhold for nedsivning af regnvand. Derfor skal grundejere have en tilladelse til at nedsive regnvand på egen grund baseret på en konkret vurdering foretaget af Rudersdal Kommune som myndighed. Grundejere, der ikke har tilladelse til nedsivning af regnvand, har pligt til at tilslutte sig Novafos' separatkloak. Det kan derfor ikke kaldes frivilligt, om man vil tilslutte sig Novafos' separatkloak.

Etablerede og velfungerende nedsivningsløsninger, fx på bagsiden af et hus eller fra en carport, skal som udgangspunkt ikke omlægges og tilsluttes separatkloak. Sådanne forhold vil blive vurderet fra ejendom til ejendom, når vi kommer videre med projektet.

Udfordringer med vandstanden i Furesøen

Rudersdal Kommune er opmærksom på, at nogle grundejere oplever problemer med vandstanden i Furesøen. Men kloakeringsprojektet i Holte, Dronninggård og Øverød vil ikke medføre stigende problemer med oversvømmelser fra Furesøen.

Vores beregninger viser, at separatkloakeringen i Holte, Øverød og Dronninggård vil udlede ca. 440.000 m3/år mere end der bliver udledt i dag. Det udgør ca. 2,5 % af den samlede årlige tilførsel af vand til Furesøen, hvilket dermed er en meget lille tilførsel set på årsbasis. Furesøens størrelse vil hurtigt udjævne de udledte vandmængder.

Udløbet fra Furesøen foregår i øvrigt via Frederiksdal Sluse til Mølleåen, og styringen af slusen er fastsat i et regulativ for Mølleåen og har stor betydning for vandstanden i Furesøen og Mølleåen. Vi er fra kommunens side meget opmærksomme på, at styringen af vandstanden skal følges og løbende vurderes i samarbejde med de øvrige kommuner i oplandet til Furesøen og Mølleåen.

Gamle og utætte kloakker

Renoveringen af kloakkerne vil medføre, at kloakkerne bliver tætte, så grundvand i de øvre jordlag ikke kan trænge ind og spildevand ikke kan trænge ud. Det er til gavn for miljøet. Imidlertid vil kloakken ikke længere fungere som dræn, og det vil på sigt føre til stigende grundvand.

Hverken kommunen eller forsyningsselskab Novafos må ifølge loven afhjælpe problemerne med stigende grundvand - fx ved at etablere drænrør for grundejerne. Det er et generelt problem for kommuner og forsyningsselskaber i hele Danmark, og derfor arbejder bl.a. KL på at få ændret lovgivningen.

Det ændrer dog ikke ved, at Novafos skal sikre borgerne i Rudersdal Kommune en renoveret og klimatilpasset kloakforsyning - og det er vi som kommune i fuld gang med at støtte op omkring.

Rejser du til udlandet i år?