6. maj 2021
"Vi har taget de synspunkter, som følgegruppen indtil nu har tilkendegivet, med i betragtning i forhold den til proces, vi nu skal i gang med," skriver Karsten Søndergaard, Ib Sørensen og Bo Vesth.
"Vi har taget de synspunkter, som følgegruppen indtil nu har tilkendegivet, med i betragtning i forhold den til proces, vi nu skal i gang med," skriver Karsten Søndergaard, Ib Sørensen og Bo Vesth.
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: Læserbrev: Vi har det samme mål - Stenløse By skal klimasikres

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Læserbrev: Vi har det samme mål - Stenløse By skal klimasikres

Egedal-borgmester Karsten Søndergaard, udvalgsformand Ib Sørensen og udvalgsformand Bo Vesth, svarer følgegruppen for Grundejerforeningerne Sandal og Birkeparken som repræsenterer i alt 222 ejendomme i Stenløse By

Debat Lokalavisen Egedal - 19. oktober 2020 kl. 13:16
Af borgmester Karsten Søndergaard, udvalgsformand Ib Sørensen og udvalgsformand Bo Vesth

Arbejdet med at klimasikre Stenløse By startede helt tilbage i 2011. Formålet med projektet er dels at skabe bedre vandmiljø i Stenløse Å, dels at sikre at der bliver færre regnvandsbetingede oversvømmelser i Stenløse by.

arrow Læs også: 1111 underskrifter støtter bevarelse af lokalt åløb

Der blev i februar 2020 nedsat en følgegruppe til projektet. For et halvt år siden besluttede kommunen på baggrund af dialogen med følgegruppen at bede Novafos udbygge den Miljøkonsekvensrapport om mulige løsninger på klimasikring af Stenløse by som kommunen havde modtaget fra Novafos. Det handler blandt andet om, at løsningen hvor der føres en regnvandsledning under den nuværende å er beskrevet mere dybdegående og at løsningen er vurderet til at kunne leve op til kravene om, at Stenløse å skal bringes op til god økologisk tilstand.

Følgegruppen har nu i et læserbrev her i Lokalavisen stillet en række kritiske spørgsmål, som jeg gerne vil svare på. Jeg vil starte med at sige, at jeg er helt enig i, at Stenløse by med de løsninger der sættes i værk skal være skybrudssikret på minimum samme niveau som i dag. Det lever alle løsningsforslagene i rapporten op til. Jeg forstår også godt, at følgegruppen er frustrerede over forløbet. Selvom vi ikke kan give corona skylden for alt, har situationen dog siden den 12. marts 2020 betydet, at form og indhold i møderne med interessenterne desværre ikke har haft den form, man måtte have ønsket sig. Det vil vi gerne rette op på fremadrettet.

Vi står overfor en kommende politisk stillingtagen til den Miljøkonsekvensrapport, som Novafos har udarbejdet. Vi har taget de synspunkter, som følgegruppen indtil nu har tilkendegivet, med i betragtning i forhold den til proces, vi nu skal i gang med. Og vi ser frem til en god videre proces, hvor følgegruppen og alle andre borgere i kommunen kan stille spørgsmål til de løsningsforslag Miljøkonsekvensrapporten beskriver.

Egedal Kommune modtog i september 2020 den nye miljøkonsekvensrapport fra Novafos. Rapporten er kompleks, men den beskriver grundlæggende 4 forskellige tekniske løsninger. Novafos har særligt fremhævet to forslag:

- En omlægning af traceet (forløbet) for Stenløse Å til at gå udenom byen med en sø (åbent regnvandsbassin) nord og syd for byen, samt en rørlægning af regnvandsafledningen gennem byen i traceet for nuværende Stenløse Å.

- En bevarelse af traceet for nuværende Stenløse Å gennem byen, og en nedgravning af en rørføring under dette tracee. Rørføringen skal håndtere regnvandet fra byen.

Novafos har vurderet, at begge løsninger kan gennemføres teknisk, og at prisen vil ligge i et spænd fra 70 - 90 mio. kr. Novafos vurderer også, at Stenløse Å enten i et nyt forløb udenom byen eller i sit nuværende forløb gennem byen vil kunne opnå god økologisk tilstand. Åen kan i sin nuværende tilstand og forløb ikke leve op til de krav, der gælder for en god økologisk tilstand.

Hvis nogle borgere i dag har en oplevelse af, at Stenløse Å i sit nuværende tracee kan håndtere alle de regnhændelser, man måtte have oplevet hidtil, så vil hver af de i Miljøkonsekvensrapporten foreslåede løsninger give en større samlet kapacitet i Stenløse Å og en rørledning til håndtering af regnvand gennem byen end der er i den nuværende å.

Medlemmerne af følgegruppen er bekymrede for, at Novafos ikke i tilstrækkelig grad har gennemført nødvendige basisanalyser for både spørgsmålet omkring god økologisk standard i Stenløse Å, og for den hydrauliske belastning, som åen er udsat for, når der eksempelvis er oversvømmelser. Vi forstår selvfølgelig godt ønsket om at alt skal være belyst. Det Byrådet skal tage stilling til er om Miljøkonsekvensrapporten belyser de miljømæssige konsekvenser af løsningsforslagene i rapporten godt nok i forhold til de krav miljøvurderingsloven stiller. Den første rapport vi modtog først på året kom bredt omkring miljøkonsekvenserne, og nu har Novafos set nøjere på nogle af de løsningsforslag og miljøkonsekvenser som både følgegruppen og kommunen har ønsket yderligere belyst.

Ingeniørfirmaet Niras har udover at se på, hvordan oversvømmelser gennem Stenløse By kan undgås fremover også gennemgået Stenløse Å´s nuværende økologiske tilstand og, på det grundlag givet de i Miljøkonsekvensrapporten bud på, hvordan der kan skabes økologisk god tilstand i Stenløse Å enten i sit nuværende tracee eller i en omlægning udenom byen.

Selvfølgelig kan man så være uenig med de rådgivere og konsulenter, som har bidraget til rapporten. Den kommende høringsperiode er netop til for at få de gode kritiske spørgsmål til det faglige grundlag frem.

Alle detaljer i gennemførelsen af den af de 4 løsninger, der måtte blive valgt, er endnu ikke belyst. Et eksempel er spørgsmålet om hvordan håndtering af natur og fauna vil ske undervejs i projektgennemførelse, inden der efter endt anlægsarbejde retableres til ny natur. Alle de mere detaljerede spørgsmål vil indgå arbejdet med detailprojektering, når vi har truffet politisk beslutning om hvilken løsning, vi vælger.

På seneste møde i følgegruppen, som blev afholdt den 6. oktober, har Novafos tilbudt at følge op med et møde med følgegruppen, hvor Novafos vil bidrage til en dybere afklaring og forståelse af, hvad der ligger til grund for Miljøkonsekvensrapporten. Formålet med mødet er at give medlemmerne af følgegruppen en bedre forståelse af de 4 foreslåede løsninger. Dermed får følgegruppen en bedre mulighed for at afgive høringssvar, når rapporten sendes i offentlig høring.

Jeg håber meget, at vi kan få en konstruktiv dialog i høringsfasen, så vi får det bedst mulige grundlag at træffe vores politiske beslutning på. Derfor vil jeg også gerne invitere følgegruppen til et dialogmøde med kommunen, hvor vi forhåbentlig kan få afstemt forventningerne til processen.

Høringsperioden forventes at blive fra d. 23/12 2020 - 3/3 2021.

Billede

Planlægger du at holde den kommende sommerferie uden for Danmarks grænser?