25. september 2021
Novafos' planer om et nyt fælles renseanlæg på Agiltevej vil genere mange flere mennesker end det nuværende Usserød Renseanlæg, som burde moderniseres, så lugtgener forsvinder, mener Klaus Nannestad. Foto: Allan Nørregaard
Novafos' planer om et nyt fælles renseanlæg på Agiltevej vil genere mange flere mennesker end det nuværende Usserød Renseanlæg, som burde moderniseres, så lugtgener forsvinder, mener Klaus Nannestad. Foto: Allan Nørregaard
Foto: ALLAN NORREGAARD
facebook icon twitter icon linkedin icon
print ikon
send til en ven ikon

Send til din ven.

X

Artiklen: DEBAT: Nyt rensningsanlæg - hvor skal jeg sætte mit kryds?

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

DEBAT: Nyt rensningsanlæg - hvor skal jeg sætte mit kryds?

Af Klaus Nannestad, Bakkehusene 73, Hørsholm:

Opdateret 24. september 2021 kl. 20:35
Debat Hørsholm - 10. september 2021 kl. 06:11
arrow Læs også: DEBAT: Ikke Hørsholm men Novafos som har brug for nyt renseanlæg

Jeg var mødt op som borger i Hørsholm til kommunalbestyrelsesmødet mandag 30. august kl. 17.30 på rådhuset. Først og fremmest brændte jeg efter at få svar på spørgemålene:

1. Hvorfor skal spildevandsrensningen af Allerød-, Furesø-, Rudersdal og Hørsholm kommuner finde sted på et fælles nyt rensningsanlæg i Hørsholm Kommune og

2. i givet fald, hvor vil Hørsholms kommunalpolitikere bestemme, at det fælleskommunale spildevandsanlæg skal placeres??

Fik jeg så svar på spørgsmålene. Desværre blev spørgsmålet om, hvorfor rensningen af de andre kommuners spildevand skal foregå i Hørsholm Kommune ikke på nogen måde besvaret på trods af, at venstres kommunalpolitikere i flere omgange rejste spørgsmålet under drøftelserne om rensningsanlæggets placering og muligheden for at modernisere spildevandsanlægget i Usserød (så det ikke lugter).

Mange af de øvrige kommunalpolitikere så nærmest ud, som om de ikke helt forstod spørgsmålet, eller de så op i loftet, som søgte de styrke herfra. Det var nærmest som om de ønskede sig at blive usynlige med et knibs.

Det blev de dog ikke, og styrke fra loftet udeblev også, dog dristede en enkelt konservativ politiker sig til lavmeldt at sige noget om almenhedens interesse, hvilket må siges at være meget usædvanligt, partiets holdning til ekspropriation in mente. I mit stille sind kan jeg ikke forestille mig andet end, at samtlige kommunalpolitikere i Hørsholm selvfølgelig har stillet sig selv spørgsmålet: Hvorfor skal et fælles kommunalt spildevandsrensningsanlæg placeres i Hørsholm Kommune, når det er de andre kommuner, hvis befolkningstilvækst i fremtiden er mellem tre og fire gange så stor som befolkningstilvæksten i Hørsholm, der har et merbehov for rensning af deres spildevand?

Og hvorfor blev spørgsmålet så ikke besvaret på kommunalbestyrelsesmødet. Ja, det må guderne vide, men det er en politisk ommer, kom nu, spørgsmålet skal besvares.

Ugebladet bragte i sidste uge en artikel om spildevandsanlæggets placering på Agiltevej i Usserød. Det var lige til at blive helt opstemt af, at man i indlægget kunne læse, at De Socialkonservative mente, at spildevandsanlægget skulle placeres i området ved Sjælsmark Kaserne.

Hurra, endelig en politiker, der tog lederskabets rolle på sig. Klar udmelding, ingen slinger. Og mon ikke der i området omkring den tidligere Sandholmlejr og Sjælsmark Kaserne kunne findes en placering til spildevandsanlægget, som ikke er til ret stor gene for borgerne i Hørsholm.

De tidligere øvelsesområder bruges næppe så meget mere, så på med vanten og forhør jer om prisen på jorden hos staten.

Hvad skete der så på kommunalbestyrelsesmødet med forslaget om placeringen af spildevandsanlægget på de tidligere og nuværende militære områder?

Tja, selvsamme Socialkonservative fremsatte sit forslag om, at spildevandsanlægget ikke skulle placeres på Agiltevej, men med ændringsforslaget, at 'Sjælsmark Kaserne' udgik. Pist væk, men positivt, at Agiltevej trods alt ikke skulle være en mulighed.

Rigtig mange kommunalpolitikere tog herefter ordet og delte ud af deres meninger og holdninger til placeringen af spildevandsrensningsanlægget på Agiltevej. Selv i skrivende stund står det mig ikke helt klart, hvad de enkelte partier i kommunalbestyrelsen egentlig går ind for for så vidt angår placeringen af spildevandrensningsanlægget.

Min oplevelse af de konservatives indlæg spænder lige fra, at alle mulige placeringer i, de såkaldte 'hvide pletter', som jo nok burde benævnes de 'sorte pletter', inklusive Sjælsmark Kaserne, skulle undersøges nærmere, til, at borgerne, nær Agiltevej, læs Bakkehusene, Stampevej, Ringvej, Velux og Christianshus m.m. måtte finde sig i placeringen på Agiltevej nu, når processen var igangsat, og at de konservative vil fjerne Usserød rensningsanlæg, som lugter.

Proppen er af, men måske er indholdet udrikkeligt netop på grund af proppen. Under de konservatives indlæg blev det nævnt, at lugtgenerne fra Usserød rensningsanlæg generede ca. 100 omkringboende Hørsholmborgere og at lugtgenerne var uacceptable i et så bynært område. Hvor mange borgere i og nær Agiltevej er det ikke lige, at denne placering af spildevandsrensningsanlægget vil genere? Det er i hvert fald rigtig mange gange flere, 1000 måske.

I hvert fald syntes det vigtigste for de konservative at være at nedlægge rensningsanlægget i Usserød, men hvorfor ikke modernisere det, så det ikke lugter?

De socialdemokratiske og radikale kommunalpolitikere stillede ændringsforslag til ændringsforslag og her drejede det sig mest om, at man henholdsvis gerne så en undersøgelse af mulighederne for at placere spildevandsanlægget i en af de andre kommuner og en mere præcis formulering af et forslag fra de konservative. Ikke for noget, men alligevel, gad vide om sådanne drøftelser ikke allerede har fundet sted i Novafos regi med borgmestrenes deltagelse.

Er vi blot tilskuere til et skuespil? En skueproces?

Drøftelserne blandt politikerne i kommunalbestyrelsen mundede ud i et forslag om, at placeringen af et fælles kommunalt spildevandslæg på Agiltevej var uhensigtsmæssigt og at andre muligheder for en placering heraf, inklusive en placering i andre kommuner, skulle undersøges nærmere, hvorefter vedtagelsen blev overdraget til Miljø- og planlægningsudvalget i kommunen.

Så godt så langt eller hvad?
Fik jeg besvaret mit spørgsmål om, hvorfor det lige er, at det fælles kommunale spildevandsanlæg skal placeres i Hørsholm og ikke i en de andre kommuner som i fremtiden bl.a. på grund af befolkningstilvæksten vil have et større behov for rensning af deres spildevand.

Nej, det gjorde jeg ikke.
Fik jeg besvaret spørgsmålet om, hvor det fælles kommunale spildevandsanlæg vil blive placeret. Nej, det gjorde jeg ikke.

Skuffende.
Fik jeg nyttig indirekte information om det fælles kommunale rensningsanlæg. Ja, det gjorde jeg. Det kan udledes af de konservatives indlæg på kommunalbestyrelsesmødet, at det ikke er acceptabelt, at placeringen af et eventuelt fælles kommunalt spildevandsanlæg må være mere bynært end Usserød rensningsanlæg er og ikke må genere mere end 100 borgere i Hørsholm. Endelig et politisk kriterie for placeringen af spildevandsanlægget, der kan arbejdes videre på. Det er bare rigtig godt.

Men alligevel; kommunalbestyrelsen burde få iværksat en undersøgelse ved f.eks. Cowi eller andre kvalificerede rådgivere af mulighederne for at modernisere Usserød rensningsanlæg, således at det ikke lugter og at borgerne i Hørsholm generes mindst muligt under en modernisering.

Det vil være en klar forbedring for borgerne omkring rensningsanlægget i Usserød.

I samme hug kunne man også slå et slag for arkitekturen omkring rensningsanlægget.

Kom nu, tag optimisthatten på. Husk nu på, at Usserød rensningsanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at rense borgernes spildevand indtil 2070, så en vis overskudskapacitet må der være.

Stil krav, så kan en modernisering nok lade sig gøre. Det må under alle omstændigheder være en både bedre og billigere løsning end at iværksætte et byggeri af et helt nyt meget stort fælles kommunalt spildevandsrensningsanlæg med kilometerlange spildevandsledninger til anlægget og til Øresund m.m. på en ny placering med nye tilkørselsveje osv.

Og hvordan ser klimaregnskabet ud for de forskellige løsninger?

Stemmer du til kommunalvalget i år?